Twee studenten in gesprek met twee ouderen

Innoveren met Ouderen

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen. 

Een beter leven voor alle ouderen

Door het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis wil het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven en de regie op het leven.

Lees meer over het lectoraat

G-oudgesprek

Goede gespreksvoering resulteert in helderheid over wat oudere cliënten en hun naasten belangrijk vinden. Die helderheid hebben professionals nodig om hun handelen beter af te kunnen stemmen op de persoon. Ook vormt het de basis voor gezamenlijke besluitvorming.  Dit vraagt om specifieke professionele competenties en tools. De onderzoekslijn G-oudgesprek wil de beroepspraktijk, van professionals, zorgvragers en naasten, ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek.

Lees meer over deze onderzoekslijn

ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor professionals

ProMemo wil het professioneel handelen versterken voor excellente ondersteuning bij dementie. Dit lectoraat nam samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg het initiatief tot de oprichting van ProMemo en ondersteunt het met wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over ProMemo

G-oudLab

Innovaties voor een leeftijdsvriendelijke samenleving zijn pas succesvol als ouderen, professionals en andere stakeholders actief bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie. Omdat nog niet bekend is in welke vorm dat het beste kan willen we dit met het onderzoeksprogramma G-oudLab onderzoeken. 

Lees meer over deze onderzoekslijn