Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Wij zijn een familiebedrijf! En (hoe) communiceren we dat?

Wij zijn een familiebedrijf! En (hoe) communiceren we dat?

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 september 2018 - 1 april 2022

Met onze tool leer je hoe je als je identiteit als familiebedrijf kan benutten om de concurrentiepositie te versterken.

Communicatiestrategie 

Het belang van een goed reputatiemanagement, inclusief een effectieve communicatiestrategie, is hiermee nog groter geworden. Aanleiding van dit project was de vraag van mkb-familiebedrijven binnen de hospitality-sector of hun status als familiebedrijf, en daarmee dus hun familie-identiteit, van toegevoegde waarde kan zijn voor een versteviging van hun reputatie. En ook hoe zij deze identiteit op een goede manier kunnen vertalen in de communicatie. Er was nog weinig kennis over reputatiemanagement binnen het mkb. Bovendien ontbrak het inzicht in hoe de familie hierbij betrokken kan of moet worden. In dit onderzoek werkte het Expertisecentrum Familiebedrijven samen met Saxion, Nyenrode Business Universiteit, Koninklijke Horeca Nederland, JongRECRON en 12 mkb-familiebedrijven.

Reputatiemanagement familiebedrijven

Het doel was om met projectpartners kennis en inzicht te verwerven over reputatiemanagement van familiebedrijven in de hospitality-sector. Er werd vooral gekeken op welke manier de unieke, aan de familie gelieerde, identiteit benut kan worden in de communicatie. Het resultaat is een instrument waarmee familiebedrijven communicatiebeleid kunnen ontwikkelen dat past bij hun stakeholders, dat stevig geworteld is in de identiteit van het bedrijf en dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen.

Door de actiegerichte aanpak van dit onderzoek werden de bedrijfseigenaren en betrokken familieleden in staat gesteld mogelijkheden en onmogelijkheden voor hun eigen bedrijf te verkennen. Ook maakten ze afspraken over de inhoud en de aard van het gedrag en de communicatie met stakeholders. Hiermee konden zij de effectiviteit van hun communicatie vergroten, waarmee ze hun reputatie en uiteindelijk hun concurrentiepositie hebben versterkt.

Uitkomsten

Het werkboekje 'Gastvrij in (familie)bedrijf!'(opent in nieuw tabblad) biedt familiebedrijfsondernemers in de gastvrijheidssector handvatten voor de afstemming van hun communicatie en andere bedrijfsonderdelen op hun gasten. Het boekje geeft inzicht in de identiteit van bedrijf en familie en de wenselijkheid van een familiebedrijfsprofilering. Ondernemers kunnen vervolgens per bedrijfsonderdeel nagaan welke verbeteringen zij zouden kunnen aanbrengen om hun uitstraling aan te laten sluiten op het door hen gewenste klantsegment.

Lees ook ons blog over dit onderwerp.

Meer weten? 

Neem contact op met Albertha Wielsma, onderzoeker, projectleider  Expertisecentrum Familiebedrijven

Albertha Wielsma(opent in nieuw tabblad)
a.wielsma@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

0884698426(opent in nieuw tabblad)