Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Vanaf dag één zag iedereen het belang ervan in

Stichtingen Tamariki en Primenius Maatwerktraject IB'ers in integraal kindcentrum
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Ervaringen(opent in nieuw tabblad) / Maatwerktraject voor IB'ers in integraal kindcentrum: 'Het is heel waardevol geweest'

In de voorschoolse periode (0-4 jaar) leren kinderen ontzettend veel. Er wordt een basis gelegd voor de verdere groei en ontwikkeling naar kleuter en basisschoolleerling. Wil je dit als school goed monitoren, dan is een goede overdracht van de voorschool naar de basisschool belangrijk. De stichtingen Tamariki en Primenius zien dit belang en namen een maatwerktraject af van Hogeschool Windesheim om de rol van intern begeleider in een (integraal) kindcentrum voor 0-12 jaar verder te ontwikkelen. Ib’ers Linda Oude Groeniger en Yvonne Driessen delen hun ervaringen.

Kunnen jullie iets over de stichtingen vertellen?
‘’Tamariki en Primenius zijn twee stichtingen, maar vallen onder één bestuur. Tamariki biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Drenthe en Groningen. Onderwijsstichting Primenius heeft 34 scholen in diezelfde regio en brengt school en kinderopvang samen. Met deze combinatie willen we de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren.’’

Wat was jullie vraagstuk?
‘’Op elke school van Primenius is een intern begeleider werkzaam. Hun kerntaak is het coachen en begeleiden van leerkrachten. Daarnaast hebben zij regie over alles wat met onderwijsondersteuning binnen de school te maken heeft. Steeds meer scholen van Primenius werken met de kinderopvang van Tamariki samen. Bij ons ontstond daarbij de vraag hoe we invulling kunnen geven aan deze rol als uitbreiding op onze huidige taak als intern begeleider op een basisschool en hoe dit zich vertaalt naar de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarnaast vroegen we ons af of onze kennis over het jonge kind wel toereikend genoeg was en of we daarmee recht doen aan de kinderen en pedagogisch medewerkers van Tamariki.’’

Wanneer kwamen jullie tot de conclusie dat een maatwerktraject de oplossing was?
‘’De stichtingen waren goed in ontwikkeling en werkten samen aan één strategisch plan. We vroegen ons daarom af: wat is de positie van de ib’er in dit geheel voor de toekomst? We gingen met onze leidinggevende en directeur in gesprek en brainstormden over verschillende vragen: hoe is de samenwerking op dit moment en wat weten we eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we recht doen aan de specifieke leeftijdsgroep 0-4 jaar en de pedagogische medewerkers? Kunnen we dit er als ib’ers zomaar bij doen? Wij vinden van niet. Dat vraagt om verdieping van onze kennis. Iedere ib’er heeft een andere startsituatie, maar feit blijft dat de meesten van ons hier niet specifiek voor zijn opgeleid.’’

Hoe kwamen jullie bij Windesheim uit voor deze begeleiding op maat?  ​
‘’We zochten naar een passende opleiding die ons deze verdieping zou kunnen geven. Deze bleek er niet te zijn, omdat de meeste opleidingen gericht zijn op de leerlingen vanaf groep 1. We zochten contact met Hogeschool Windesheim. Jannie Lensen bleek de specialist die we zochten. Ze is een autoriteit op het gebied van het jonge kind. Jannie is betrokken geweest bij het ontwikkelen van VVE-programma’s en momenteel is ze werkzaam als hogeschoolhoofddocent, consulent, projectleider, researcher en GZ-psycholoog. Ze was meteen enthousiast, enorm betrokken en begreep onze vragen én de noodzaak direct.’’

Hoe zag het traject eruit?
‘’De inhoud van de studie gaven we met alle intern begeleiders vorm, zodat deze gepersonaliseerd was, paste binnen onze organisaties en vooral binnen onze gezamenlijke visie. We richtten een expertgroep op die in contact stond met alle betrokkenen. Inhoudelijk hebben we geleerd over het brein en cognitieve ontwikkeling, spel- en motorische ontwikkeling, thematisch onderwijs, doorgaande ontwikkelingslijnen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, werken binnen een (integraal) kindcentrum, de positie van intern begeleiders en nog veel meer.’’

''Het is voor ons erg waardevol geweest dat de opleiding op maat werd aangeboden''

Wat heeft het traject jullie gebracht?
Yvonne: ‘’Op de basisscholen werkten wij projectmatig met thema’s en op de peuterspeelzaal werden eigen thema’s aangeboden. De verbinding op veel locaties begint inmiddels juist daar. De samenwerking is daardoor beter en de kleuterleerkracht heeft zo een betere kijk op een kind als het de klas binnenkomt als het vier jaar is geworden. Voorheen wist een leraar niet zoveel van een kind, nu is er een geleidelijke overdracht. De peuters zijn bij het onderbouwteam bekend en kunnen zo in groep 1 of 2 aansluiten. Dit maakt een soepele overdracht mogelijk.’’

Linda: ‘’Een intern begeleider is er voor de verbinding en ondersteuning van de doorgaande lijn van de onderbouw tot de bovenbouw. Dit traject heeft gezorgd voor verbinding tussen meerdere organisaties. We zien elkaar nu steeds meer als collega’s.’’

Yvonne vult aan: ‘’Vanaf dag één zag iedereen het belang ervan in. Het traject heeft ons gesterkt en heeft onze positie tegenover andere betrokkenen binnen de stichtingen duidelijker gemaakt. Zo hebben we gesproken over het grijze gebied tussen de taken van de pedagogisch coach en de intern begeleider en hebben we meer zicht gekregen op de wettelijke kaders. Het heeft deuren geopend; school en peuteropvang horen nu steeds meer bij elkaar. Het is letterlijk over de drempel stappen en nu alles zoveel mogelijk met elkaar stroomlijnen. Het was een mooi besluit om dit in gang te zetten.’’

Wat vinden jullie van de begeleiding vanuit Windesheim?
Linda: ‘’Deelnemers zijn tevreden en geven een hoge beoordeling. Iedereen zegt dat het heel waardevol is geweest, met name voor de positionering en de rol van de intern begeleider in het integraal kindcentrum. Dat de opleiding op maat werd aangeboden en er een mooie verbinding is gelegd tussen theorie en praktijk, is voor ons erg waardevol geweest.’’

Dit traject op maat is gebaseerd op onderdelen uit de cursus Intern begeleider in een integraal kindcentrum

Bekijk cursus

Heb je belangstelling voor een maatwerktraject voor IB’ers in jouw organisatie?

Mail Jannie Lensen(opent in nieuw tabblad), accountmanager voor cursussen op het gebied van educatie.

Alle gebieden waarop wij maatwerk en incompany verzorgen

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap  Logistiek     Onderwijs      Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing

Delen via: