Studenten voor een scrumbord

Studieprogramma

De post-hbo-opleiding Schoolbreed werken aan gedrag bestaat uit acht bijeenkomsten waarin verschillende thema's aan bod komen.

Met welke onderwerpen ga je aan de slag?

Tijdens de post-hbo-opleiding komen verschillende thema's aan bod:

 • missie en visie van de school: indicatoren van kwaliteitszorg
 • waardengestuurd werken binnen een schoolbrede aanpak
 • schoolbrede gedragsverwachtingen: formuleren, ontwerpen van lessen en lesplan, visualiseren
 • fysieke omgeving en organisatie van de school
 • erkennen en waarderen van gedrag
 • schoolbrede afspraken over reageren op probleemgedrag
 • datagestuurd werken aan moeilijke onderwijssituaties
 • samenwerken met ouders en ketenpartners

Evaluatie en toetsing van het leerproces

Tijdens de opleiding krijg je feedback op zowel het leerproces als op de ontwikkeling van je competenties. Daarnaast is toetsing een onderdeel van het leerproces. De opleiding kent een aantal toetsmomenten:

 • een intakegesprek aan het begin van je opleiding
 • tussentijdse feedback op opdrachten
 • een afsluitend gesprek naar aanleiding van je portfolio

Portfolio

Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op met daarin de uitwerkingen van praktijkopdrachten. Dit portfolio is, samen met de feedback van de docent(en) en medestudenten de basis voor het eindgesprek. Met dit eindgesprek rond je de opleiding af.