Vrouw buiten in Zwolle

Studieprogramma

De cursus bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Daarnaast voer je opdrachten uit in jouw werksituatie. Je kunt meteen aan de slag!

We beginnen de cursus met het verkennen van het concept teamcoaching als begeleidingsinstrument in organisaties, en het plaatsen van teamcoaching in relatie tot andere begeleidingsvormen zoals instructie, training en intervisie.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen staan daarbij centraal:

  • Theorie en modellen voor het coachen van teams
  • Verhelderen en toelichten van de behoefte aan teamcoaching
  • Het team als interacterend systeem 
  • Leidinggevende of coach?
  • Focus op kwaliteiten, talenten en mogelijkheden 
  • Aansluiten bij  leerstijl, motivatie en inspiratie
  • Interpreteren van en omgaan met weerstand