Afbeelding van een man en vrouw in het X-gebouw

JG 2 Positionering binnen de maatschappelijke context

Module van de bacheloropleiding Social Work

Met deze module kunnen studenten Social Work of werkenden die reeds een Social Work-diploma behaald hebben met het profiel Zorg of WS voldoen aan de SKJ-eisen voor registratie als jeugd- en gezinsprofessional.

De module in het kort

Wil jij beroepstaken in de context van jeugd kunnen uitvoeren? In dit programma is het initiëren van een samenwerking tussen organisaties en goede zorg een essentieel onderdeel (leerdoel). Je signaleert en analyseert kansen en bedreigingen op het gebied van samenwerking tussen organisaties. Je doet dit op basis van eigen ervaring, kennis van de sociale kaart van onder andere naastliggende disciplines binnen en buiten het sociale domein en concrete voorzieningen, op basis van practice-evidence-based data. Je formuleert hierop je eigen visie en verbetervoorstellen en onderbouwt deze met theorieën op het gebied van (jeugd)criminologie en sociologie. In deze verbetervoorstellen word je geleerd om de invloed van maatschappelijke en politieke factoren, zoals belemmeringen op het gebied van sociale klasse en vraagstukken op het gebied van machtsongelijkheid op het organiseren van zorg en samenwerking tussen de organisaties duidelijk in beeld te krijgen. Zo kan je na afloop van deze module in bijvoorbeeld een beleidsnotitie of projectplan, verbindingen aanbrengen op beleidsniveau om vandaaruit te komen tot collectieve arrangementen die naadloos op elkaar aansluiten en leiden tot duurzame samenwerking. Je maakt hierbij gebruik van de kennis en beleid en bestuur in een politieke context, lokaal, landelijk en internationaal.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online leeractiviteiten en contactonderwijs. De thema’s die aan bod komen zijn: duurzame samenwerking in de jeugdzorg, jeugd- gezondheid, criminaliteit en beleid, wet- en regelgeving.

Binnen deze module wordt gewerkt met leeruitkomsten. Er wordt een digitaal dossier/portfolio aangemaakt, waarin je behaalde leeruitkomsten zichtbaar zijn. Door een mix van leren op de werkplek, online opdrachten en face-to-face-contact wordt getoetst hoe je aan de beschreven leeruitkomsten hebt voldaan.

Voor wie

Deze module richt zich op Jeugd- en Gezinsprofessionals die zich willen bijscholen op het gebied van actuele ontwikkelingen op het gebied van Jeugd. 

Meer informatie over SKJ-registratie

Ook in maatwerk

De module 'Positionering binnen de maatschappelijke context' kunnen we ook op maat maken. Heb jij belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, senior accountmanager Gezondheid en Welzijn, tel. 06 - 510 26 139, mj.van.ingen@windesheim.nl of mail je vraag naar kenniscentrumgenw@windesheim.nl.

Praktische informatie

Startdatum Februari 2019
September 2019 (onder voorbehoud)
Februari 2020
September 2020
Februari 2021
Studievorm Module binnen de bacheloropleiding Social Work of Verpleegkunde
Studieduur Half jaar
Lesdag(en) en tijden Februari 2019: dinsdag 12.30 - 20.30 uur
Februari 2020: woensdag 9.30 - 17.00 uur
September 2020: maandag 9.30 - 17.00 uur
Februari 2021: woensdag 9.30 - 17.00 uur 
Studiebelasting  Deze module omvat vijftien EC. De toetsopdrachten voer je uit in de eigen beroepspraktijk. Naast de lesdag moet je rekenen op een studiebelasting van acht tot twaalf uur in de week. 
Toelating Je hebt minimaal een relevant mbo-diploma (niveau 4) en bent werkzaam of loopt stage binnen de context jeugd.
Kosten

De kosten voor de module bedragen €1.425,-. Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en andere financieringsmogelijkheden, zoals het Levenlanglerenkrediet en praktijkleren. Schrijf je je in voor de gehele deeltijdopleiding, dan betaal je collegegeld.

Certificering  Als je de toetsing van de module met een voldoende beoordeling hebt afgerond ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je een module van vijftien EC beaald hebt. Geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd https://skjeugd.nl/
ID nr. SKJ202463 
96 punten 
Locatie Windesheim, Zwolle 
Groepsgrootte De groepsgrootte varieert per cursusonderdeel: 20-28 personen of 12-14 personen. Je volgt onderwijs samen met de studenten die de hbo-opleiding Social Work volgen.