Twee mensen die lachend naar beneden kijken

Studieprogramma

In vier modulen doorloop je de opleiding waarbij je je verdiept in mediaopvoeding met theorieën uit de laatste wetenschappelijke onderzoeken en aansluit bij jouw dagelijkse praktijk.

Opzet

De opleiding bestaat uit vier modulen verdeeld over negen maanden. Elke lesweek heb je één dag les van 9.30 tot 16.00 uur. In het ochtendprogramma ga je onder leiding van een docent aan de slag met het uitbreiden van je basiskennis over een bepaald onderwerp in de expertsessie. In het middagprogramma ga je op zoek naar verdieping door middel van werksessies, intervisie en of blended learning. Hierbij krijg je begeleiding van een kerndocent die jou gedurende de hele opleiding begeleidt.

Bekijk de cursusdata bij de praktische informatie

Modules

De opleiding bestaat uit vier modulen met de volgende inhoud:

Module 1 – De mediacoach als expert: een nieuwe dimensie in de opvoeding

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld met technologische veranderingen in een razend tempo. Zowel kinderen als hun opvoeders moeten zich continu verhouden tot de eindeloze stroom aan informatie en vermaak die via allerlei schermen tot hen komt. In deze module ervaar je hoe de media – naast gezin, buurt en school – nu en in de toekomst een extra dimensie vormen voor de opvoeding.

Vakken:
Onder deze module vallen de vakken ‘Mediaopvoeding’ en ‘Digitale samenleving’.

Module 2 – Methodieken en preventie in de mediaopvoeding

Sexting, online pesten en grooming; als je met kinderen en jongeren werkt kom je deze problemen regelmatig tegen. Informatie daarover via Google vinden is niet moeilijk. Maar welke informatie is betrouwbaar en welke informatie is bruikbaar in jouw werkveld? Je oefent met beschikbare methodieken voor mediawijsheid en mediaopvoeding als inzet voor preventie van risico’s of om mediawijs in te spelen op actuele problemen. Je leert methodieken op waarde schatten, en hoe je via ‘best practices’ eigen methodieken kunt ontwerpen en implementeren. Daarmee ben je in staat om een veilige online leefomgeving voor kinderen te helpen creëren. Bijzondere doelgroepen zoals kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis of met een Licht Verstandelijke Beperking of gezinnen met opvoedzorgen vragen daarbij om een gerichte aanpak.

Vakken:
Onder deze module vallen de vakken ‘Interventies in mediaopvoeding’ en ‘Mediaopvoeding bij bijzondere doelgroepen’.  

Module 3 – Mediaopvoeding: kansen benutten in een mediarijke wereld

De leer- en leefomgeving van het kind stopt niet bij het schoolhek maar gaat ook door daar waar er geen toezicht is. Wat kinderen buiten school doen en ervaren komt (online) ook de klas binnen. In deze module ervaar je hoe kinderen omgaan met sociale en educatieve media, wat het voor hen betekent, en hoe je hen kunt begeleiden en ondersteunen. We besteden uitgebreid aandacht aan de verschillende manieren waarop media ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van het kind (0-18 jaar) te helpen versterken en te stimuleren. Ook leer je hoe je deze kennis kunt delen met andere professionals binnen jouw netwerk.

Vakken:
Onder deze module vallen de vakken ‘Ontwikkelingsstimulering in de mediarijke wereld’ en ‘Mediacoaching in de organisatie’.

Module 4 – Innoveren en verbinden in de mediawijze organisatie

Nieuwe media veranderen razendsnel. Wat nu hip en happening is onder jongeren is over een paar jaar weer oud nieuws. Voor opvoeders, scholen en instellingen zijn deze ontwikkelingen nauwelijks bij te benen en veel professionals hebben dan ook het gevoel hopeloos achter de ontwikkelingen aan te lopen. Deze module brengt jou als expertcoach mediaopvoeding naar de voorhoede van deze ontwikkelingen door in te zetten op de actuele ontwikkelingen en de huidige stand van het (internationale) onderzoek. Het is nadrukkelijk de bedoeling om deze kennis ten dienste te stellen van de praktijk. De nadruk ligt dan ook op het ontwikkelen en implementeren van een duurzame beleidscyclus om mediawijsheid en mediaopvoeding op een succesvolle manier in te bedden in jouw organisatie en samen te werken met andere organisaties. Je leert een missie- en visiedocument formuleren, waarmee je toekomstbestendige vraagstukken rond kind en media kunt beantwoorden. Je leert hoe je binnen je eigen school of organisatie adequaat en structureel vorm kunt geven aan online veiligheid en hoe je professioneel media benut voor het versterken van de ontwikkeling van kinderen.

Vakken:
Onder deze module vallen de vakken ‘Innovatie en beleid’ en ‘Positionering en professionele profilering’.

Mediaopvoeding

Verbinding met de praktijk

Onze docenten bieden een attractief lespakket, waarin de theorie in balans is met de praktijk. We maken inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar kinderen, media en opvoeding inzichtelijk en koppelen die waar mogelijk aan zaken waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Ook ga je aan de slag met praktijkopdrachten binnen je eigen organisatie waarop terugkoppeling volgt in de les. Je brengt de resultaten van wat je hebt geleerd en de feedback van je collega’s en het management van je organisatie in. Zo maak je een betekenisvolle groei door en zorg je gaandeweg het traject ervoor dat je benodigde competenties behaalt.

Toetsing 

Het niveau waarop je competenties ontwikkelt in de opleiding is hbo+. De verwerking van theorie is daarom sterk praktijkgericht. Opdrachten binnen de modules omvatten onderzoekelementen die een onderzoekende houding bevorderen.

Afronding opleiding

De opleiding wordt afgerond met een integraal assessment. Een onderdeel is een presentatie aan collega’s en management over de bereikte leerresultaten en de voordelen voor je organisatie.