Studenten die een selfie nemen

Informatie voor ouders/verzorgers

Een studie kiezen is niet voor iedereen makkelijk. 'Wat past bij mij?' en 'welke opleiding kies ik?' staat centraal bij de studiekeuze.

Jouw zoon of dochter doorloopt tijdens het studiekeuzeproces drie stappen. 

 Stap  Doel  Wat te doen?
 1 Interesses en talenten ontdekken  Een duidelijk zelfbeeld creëren als basis van een goede keuze
 2 Passende studies en beroepen ontdekken  Passende beroepen en opleidingen zoeken bij eigenschappen en interesses
 3 Een studie kiezen  De mogelijke keuze(s) verder onder de loep nemen

Als ouder kun je een belangrijke rol spelen tijdens het doorlopen van deze stappen. Welke precies? Hieronder volgen enkele tips en handvatten. Ook kun je de folder 'Mijn kind gaat studeren' aanvragen, met daarin tips en trucs om jouw kind te ondersteunen bij het vinden van een passende studie.

Download de folder 'Mijn kind gaat studeren'

Wat zijn de interesses en talenten van jouw zoon/dochter?

Iedereen heeft bepaalde interesses, talenten, hobby’s en eigenschappen die wijzen op een voorkeur voor een bepaald beroepenveld en opleiding. Natuurlijk weet je wat de interesses van jouw zoon of dochter zijn, maar toch kan het helpen om deze nog eens specifiek te bespreken. Welke interesses zijn écht belangrijk voor jouw zoon of dochter? Om een overzicht te krijgen van talenten kan het helpen om een lijst of collage te maken van interesses.

Tip: stel open vragen zoals ‘welke vakken vind je leuk?’ en ‘wat vind je belangrijk in het leven?'.  

Wat verwacht jouw zoon/dochter van studeren aan het hbo?

Het is goed om in kaart te brengen welke verwachtingen jouw zoon/dochter heeft van studeren. Wel of niet op kamers? Hoeveel reistijd is maximaal? Wel of geen groepsopdrachten?

Welke opleidingen en beroepen passen bij jouw zoon/dochter?

Maak samen een overzicht van interessante beroepenvelden en beroepen. De sites www.studiekeuze123.nl en www.tkmst.nl kunnen je hierbij helpen, ook bij het zoeken naar de studies binnen de sectoren die jouw zoon of dochter aanspreken. Een overzicht van alle hbo-opleidingen van Windesheim gesorteerd op interessegebied vind je door op onderstaande link te klikken.

 

Tip: maak onafhankelijk van elkaar een studiekeuzetest. Praat vervolgens samen over de uitkomst en bespreek opvallende verschillen en overeenkomsten.

Wat organiseren wij voor jouw zoon/dochter?

Een studiekeuze maak je niet zomaar. Op tijd beginnen is belangrijk. Net als actief gebruiken maken van onze voorlichtingsmogelijkheden. Want hoe meer inzicht jouw zoon/dochter in de opleiding krijgt, des te groter de kans dat de studiekeuze ook de juiste is.

Voorlichtingsdag of beroepenmarkt

Op de school van jouw zoon/dochter worden voorlichtingsdagen of beroepenmarkten georganiseerd waar ook onderwijsinstellingen als Windesheim aanwezig zijn. Voor jouw zoon/dochter kan dit een eerste stap zijn om zich te oriënteren op studie- en beroepsmogelijkheden. Maar ook voor jou als ouder is dit een gelegenheid om zich een beter beeld te vormen van onze hogeschool.

Open dag

Drie keer per jaar organiseert Windesheim een open dag. Hier presenteren alle opleidingen van Windesheim zich. Moedig jouw zoon of dochter aan om open dagen te bezoeken. Op deze manier krijgt hij of zij een goed beeld van het gebouw, de sfeer en de opleiding. Denk en praat mee over de vragen die jouw zoon of dochter kan stellen tijdens een open dag en maak bijvoorbeeld een planning van de te bezoeken voorlichtingsrondes. Ook ouders/verzorgers zijn van harte welkom op onze open dagen. Lees meer over de eerstvolgende open dag.

Tip: loop eens een andere ronde tijdens de open dag dan jouw zoon of dochter en wissel daarna ervaringen uit.

Meelopen

Als er eenmaal een klik is met de hbo-opleiding, kan jouw zoon/dochter bij de meeste opleidingen meelopen. Dit moment geeft een goede indruk van de werkdruk, het niveau van de opleiding, het type student en de sfeer van de studie. Meestal is er begeleiding van een huidige student van de opleiding. Lees meer over de meelopen.


Hulp bij studiekeuze

De loopbaancoaches van het Studiesuccescentrum van Windesheim helpen jouw zoon of dochter graag bij het maken van een studiekeuze. Ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden van het studiekeuzeproces en zijn altijd bereid om informatie te geven over studeren op het hbo. 

Lees meer over hulp bij studiekeuze

Wat kost studeren?

Volgt jouw zoon of dochter een bachelor of een master, dan moet er elk jaar collegegeld worden betaald. Naast collegegeld moet je rekening houden met variabele kosten voor studiemateriaal, reizen en een laptop/computer. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Bekijk de collegegeldmeter 

Geldzaken tijdens de studie

Hoe gaat jouw kind om met geld tijdens de studietijd? Het Nibud zet op een rij wat je kunt verwachten.

Lees meer over geldzaken tijdens de studie

Extra begeleiding bij studeren met functiebeperking

Heeft jouw zoon of dochter extra begeleiding nodig vanwege bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D of ASS? Op Windesheim zijn voorzieningen aanwezig voor studenten met een functiebeperking. Na melding in Studielink wordt jouw zoon of dochter uitgenodigd voor een gesprek . Ook ouders, begeleiders van school en/of ambulant begeleiders zijn hierbij van harte welkom.

Lees meer over studeren met functiebeperking