Studenten die een selfie nemen

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast.

Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijk collegegeld € 2.143,- euro.

Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Lees hier welke criteria van invloed zijn op het betalen van het collegegeld.

Nieuw: halvering collegegeld
Start je vanaf september 2019 voor de eerste keer met een hbo bachelor of Associate degree? Dan hoef je maar de helft van het collegegeld te betalen. Voor lerarenopleidingen gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste twee studiejaren. Kijk voor de officiële voorwaarden bij de informatie van de rijksoverheid.

Lees meer over halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl

Halvering collegegeld: welke regeling geldt voor jou?

Je start in september 2020 of februari 2021 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1
Je betaalt dus € 1.071,-.
Je start in september 2020 of februari 2021 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt al wel eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
Geen halvering van het collegegeld
Je start in september 2020 of februari 2021 met een lerarenopleiding hbo bachelor (voltijd of deeltijd) bij Windesheim
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1 en 2 Je betaalt dus € 1.071,-.  
Je start in september 2020 of februari 2021 in het tweede studiejaar van een lerarenopleiding bij Windesheim
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in 2e studiejaar
Je start in september 2020 of februari 2021 met een master van de lerarenopleiding bij Windesheim
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld voor de masters geldt pas vanaf 2021-2022)
Je start in september 2020 of februari 2021 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je doet een vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering van het collegegeld
Je studeert al bij Windesheim Geen halvering van het collegegeld

Rekenvoorbeelden halvering collegegeld

Voor een aantal situaties hebben we rekenvoorbeelden gemaakt. Je vindt deze voorbeelden hier.