Student voor X telefoon omhoog tekst: word wie je

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast.

Voor het studiejaar 2018-2019 is dat € 2.060,-. Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld. Kijk hieronder in de collegegeldmeter welk bedrag voor jou geldt door de vragen met ja of nee te beantwoorden.

Nieuw: halvering collegegeld
Start je vanaf september 2019 voor de eerste keer met een hbo bachelor of Associate degree? Dan hoef je maar de helft van het collegegeld te betalen. Voor lerarenopleidingen gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste twee studiejaren. Kijk voor de officiële voorwaarden bij de informatie van de rijksoverheid.

Lees meer over halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl

Halvering collegegeld: welke regeling geldt voor jou?

Je start in september 2019 of februari 2020 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1
Je betaalt dus € 1.030,-.
Je start in september 2019 of februari 2020 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je hebt al wel eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
Geen halvering van het collegegeld
Je start in september 2019 of februari 2020 met een lerarenopleiding hbo bachelor (voltijd of deeltijd) of masteropleiding bij Windesheim
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1 en 2 Je betaalt dus € 1.030,-. (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2019 of februari 2020 in het tweede studiejaar van een lerarenopleiding bij Windesheim
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2019 of februari 2020 met een master van de lerarenopleiding bij Windesheim
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld voor de masters geldt pas vanaf 2021-2022)
Je start in september 2019 of februari 2020 met een hbo bachelor of Associate degree bij Windesheim
- je doet een vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering van het collegegeld
Je studeert al bij Windesheim Geen halvering van het collegegeld

Bereken jouw collegegeld 2019-2020

Let op: in onderstaande collegemeter is de halvering van het collegegeld nog niet meegenomen.