Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Upgrade jezelf: Evaluatie Scholingsbudgetten voor werkgevers

Upgrade jezelf: Evaluatie Scholingsbudgetten voor werkgevers

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 april 2022 - 31 januari 2023

Geeft het ontwikkelfonds: ‘Upgrade Jezelf’ een impuls aan een leven lang ontwikkelen van medewerkers en de wendbaarheid van organisaties? 

  • Lectoraat: Leven Lang Ontwikkelen
  • Betrokken onderzoekers: Chiel van Dijk & Vibeke Oenema 
  • Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Aanleiding

De ambitie van regio Zwolle is om inwoners en bedrijven de ruimte te geven om te groeien. Om deze groei te bevorderen is het van belang dat elk individu zijn of haar talenten ontwikkelt en benut, waardoor een sterke en inclusieve arbeidsmarkt ontstaat. Sinds 2017 werkt de regio aan de Human Capital Agenda, gericht op het optimaliseren van de arbeidsmarkt met focus op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. 

Een belangrijk onderdeel van de Human Capital Agenda is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle, bedoeld om investeringen in menselijk kapitaal te stimuleren. Dit fonds financiert vijf routes voor om- en bijscholing, waaronder de individuele werkgeversroute. Wij hebben deze route geëvalueerd, om te onderzoeken welke effecten het heeft op het leven lang ontwikkelen van medewerkers en de wendbaarheid van organisaties.

Evaluatie Ontwikkelfonds

De evaluatie omvatte een combinatie van effect- en procesevaluatie, waarbij gekeken werd naar de opbrengsten van de werkgeverstrajecten en de impact ervan op de leercultuur en het strategisch beleid van organisaties. Daarnaast werd onderzocht welke voorwaarden van de regeling bevorderend of belemmerend hebben gewerkt.

Meer weten? 

Neem contact op met: Chiel van Dijk, onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen.

Stuur Chiel een e-mail(opent in nieuw tabblad)