Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Hybride professionals: verbinden van het technisch bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs

Hybride professionals: verbinden van het technisch bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs

  •   Leven Lang Ontwikkelen
  •   1 november 2020 - 31 mei 2021

Hoe kunnen organisaties hybride professionals aantrekken en behouden en welke rol speelt HRM-beleid en leiderschap hierbij?

  • Lectoraat: Leven Lang Ontwikkelen
  • Betrokken onderzoeker: Tijmen Schipper
  • Subsidieverstrekker: TechYourFuture - Expertisecentrum voor techniekonderwijs
  • Private partners: O&O-fonds Wij Techniek, Koninklijke Metaalunie
  • Publieke partners: Lerarenopleidingen beroepsonderwijs hogeschool Windesheim, Lectoraat Strategisch HRM hogeschool Saxion, ROC van Twente, Deltion College, Aventus

Aanleiding

Met hybride professionals worden professionals bedoeld die een baan in het bedrijfsleven combineren met een baan in het (beroeps)onderwijs. Aanleiding voor dit vooronderzoek was het tekort aan technici en techniekdocenten in het technisch bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Hybride professionals worden gezien als een mogelijke oplossing voor dit tekort, omdat zij kunnen bijdragen aan het terugdringen van het docententekort en de band tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen versterken.

Doelstellingen

Het doel van dit vooronderzoek was om praktisch toepasbare kennis te vergaren over hybride professionals in de techniek. Hierbij werd gekeken naar wat deze professionals nodig hebben om de contexten van bedrijfsleven en onderwijs te verbinden en te versterken, alsook naar de condities en mechanismen die dit bevorderen. Daarnaast werd onderzocht wat het aantrekken en behouden van hybride professionals vraagt van werkgevers en HRM-medewerkers in beide contexten, evenals van de publiek-private samenwerking.

Werkwijze

Het onderzoek omvatte een literatuurverkenning en interviews met hybride professionals en leidinggevenden. Flankerend aan dit onderzoek werden stakeholders uit het technisch onderwijs en bedrijfsleven betrokken bij het oprichten van een consortium. In dit consortium zijn gezamenlijk praktische en duurzame toepassingen ontwikkeld voor het aantrekken, opleiden en behouden van hybride professionals.
 

Publicaties

Hybride professionals in de techniek(opent in nieuw tabblad)

Meer weten? 

Neem contact op met Tijmen Schipper.

Stuur Tijmen een mail(opent in nieuw tabblad)