Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Programma en workshops Dag van het jonge kind

Banner image

Programma

09:00 Inloop
09:30 Opening door wethouder Maaike Veeningen - De Nieuwe Zaal
09:45 Lezing door Charlotte Vissenberg, associate lector Veerkrachtige families - De Nieuwe Zaal
10:45 Pauze
11:00 Keuze uit verschillende workshops - in diverse lokalen
12:00 Theater en muzikaal intermezzo - De Nieuwe Zaal
12:30 Inspiratielunch - Peuter & kleuterafdeling

Aanmelden(opent in nieuw tabblad)

Informatie workshops

Talentontwikkeling met wetenschap en techniek (lokaal AB4.30)

Door: Suzanne Nieland en Mariza Bosch van ROC van Flevoland, MBO College Almere

In de workshop kom je alles te weten over de achtergrond van Talentontwikkeling met Wetenschap & Technologie, ga je aan de slag met praktische toepassingen en brengen we je in aanraking met de vele werelden van techniek én hoe je die voor alle kinderen kunt ontsluiten.

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en technologie krijgt een steeds grotere rol. Al vanaf schooljaar 2020 is wetenschap en technologie opgenomen in de kerndoelen van zowel het basisonderwijs als in de ontwikkeldoelen van de kinderopvang, maar in de praktijk blijkt dat nog best lastig om daar goed invulling aan te geven. Samen met een groot aantal partners, leidt het ROC van Amsterdam/Flevoland aankomende werknemers in de kinderopvang en het basisonderwijs op om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden. Met uitdagende spelsituaties wordt de technologische nieuwsgierigheid van kinderen tussen de 0 en 12 jaar geprikkeld. Door onderzoekend te spelen ontdekken zij hun talenten en brengen we de wereld van wetenschap en technologie dichter bij alle kinderen. Kijk op deze pagina(opent in nieuw tabblad) voor achtergrondinformatie. 

Leesontwikkeling Jonge Kind 0-4 jaar (Het Nieuwe Lokaal)

Door: Susanna Wiersma - programmacoordinator VoorleesExpress Almere

Zoals kinderen een taalontwikkeling of motorische ontwikkeling doormaken, zo doorlopen ze ook een leesontwikkeling. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en zet in een vaste volgorde steeds een volgende leesstap. Na deze miniworkshop (je krijgt theorie en gaat zelf ook even aan de slag) heb je meer inzicht in:

  • Waarom (interactief) voorlezen aan de allerkleinsten zo belangrijk is.
  • Hoe de voorleesontwikkeling bij baby’s, dreumesen en peuters verloopt.
  • Welke boekjes bij welke leeftijd passen.
  • En hoe je voorlezen met jonge kinderen tot plezierig dagelijks ritueel maakt. 

(De ‘Leesontwikkeling van het jonge kind 0-4 jaar is een van de onderdelen van de training ‘Voorleescoördinator in de kinderopvang’)*

*Over de training ‘Voorleescoördinator n de kinderopvang’
De training ‘Voorleescoördinator in de Kinderopvang’ is bedoeld voor 
Pedagogisch medewerkers. Ook leidinggevenden zijn welkom. Na afloop kunnen de deelnemers (in samenspraak met hun instelling) het (voor)leesbeleid binnen de eigen locatie een structurele plek geven. De complete training bestaat uit 3 dagdelen van 3,5 uur. Deelnemers voeren hierbij op de eigen locatie praktijkopdrachten uit, schrijven een voorleesplan en krijgen een certificaat. 

Slim samenwerken met de JGZ (lokaal AB4.29)

Door: Jaimy de Vries (jeugdverpleegkundige, video-hometrainer i.o., peuter in zicht trainer, lid scholingscommissie) en Marion van Hardeveld (jeugdverpleegkundige, coach VIB bij professionals, video-hometrainer, lid beleidscommissie JGZ Almere)

Benut de JGZ als preventieregisseur- en adviseur
Vanaf de zwangerschap tot aan volwassenheid krijgt een kind te maken met enorm veel betrokken partijen. Wanneer er zorgen of moeilijkheden zijn dan neemt dat aantal toe. De JGZ biedt gedurende het hele leven van een kind een ondersteunende rol. Daarom bieden wij in samenwerking met betrokkenen een vaste waarde.  Maar wat doet de JGZ nu eigenlijk precies? En op welke wijze zijn wij benaderbaar? Graag vertellen wij over ons vakmanschap en door welke waarden we worden gedreven. Hoe kunnen wij elkaar hierin vinden in Almere? Hoe kunnen we waarden gedreven slimmer samenwerken?

Verbinding tussen thuis en (voor)school (lokaal AB4.26)

Door: Loes Witteveen, Louise Ezzafzafi, Sebnem Koldas-Pekiner, Daisy Schierboom, Najoua Leidsman en Melanie Telgt - Team Het Jonge Kind van De Schoor

Samen hebben we de taak om:
•    Verbinding tot stand te brengen tussen thuis, JGZ en (voor)school 
•    De ontwikkeling van het kind centraal te stellen

Welkom bij Team Het Jonge Kind van De Schoor, waar we met trots de gezinsgerichte programma’s van Spelend Leren Thuis presenteren. Bij De Schoor zetten we ons in voor het begeleiden van gezinnen, met een speciale focus op de ontwikkeling van het kind en het bevorderen van de interactie tussen ouder en kind. Daarbij zijn de Spelend Leren Thuis programma's van onschatbare waarde.

Kinderen leren spelenderwijs, en ouders spelen daarbij een onmisbare rol bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Soms kunnen zij daar wat hulp bij gebruiken. Bij de Stapprogramma's (Opstapje en Opstap) en VVE Thuis doen ouders en kinderen samen thuis activiteiten die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Opstapje (6 maanden - 4 jaar) en Opstap (4-6 jaar) richten zich op alle ontwikkelingsgebieden en versterken de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind. VVE Thuis (2,5-6 jaar) legt de nadruk op de taalontwikkeling. Het programma sluit aan bij de thema's die in de voor- en vroegschoolse educatie aan kinderen worden aangeboden.

Tijdens onze workshop leer je niet alleen meer over ons aanbod, maar krijg je ook praktische inzichten in hoe we verschillende doelgroepen bedienen en hoe we effectief kunnen samenwerken om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Daarnaast zullen we onze pedagogische benadering belichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan het einde van de workshop heb je een duidelijk beeld van naar welk programma je een kind kunt doorverwijzen om hen optimaal te ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling.

Doen wat nodig is (lokaal AB4.28)

Door: Pamela Jakobs - Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd

Het begeleiden en ondersteunen van kinderen en gezinnen is mensenwerk. Het is dan ook begrijpelijk dat je als pedagogische medewerker of leerkracht niet altijd weet waar je goed aan doet. Hoe ga je om met ongebruikelijke vragen of afwijkend gedrag van kinderen? Hoe bepaal je welke vorm van ondersteuning nodig is en met wie doe je dat? Wanneer is het nog van jou en wanneer niet meer? Is niets doen ook een mogelijkheid? 
In de workshop ‘Doen wat nodig is’ gaan we aan de slag met bijzondere casuïstiek in de kinderopvang en in de klas. In deze werksessie staat het uitwisselen van ieders werkwijze centraal. We wisselen ervaringen uit over wat voor jou wel en niet werkt. 
Vervolgens vergelijken we de ervaringen met de werkzame elementen van een naschools ondersteuningsprogramma dat bedoeld is voor kinderen die leven in kwetsbare situaties. In dit ondersteuningsprogramma hebben de professionals dagelijks te maken met bijzondere situaties. Hoe gaan zij hiermee om? Wat weten we uit de literatuur wat werkt? Wat kunnen we hiervan leren?
Kortom, in deze werksessie krijg je veel praktijk- en theoriekennis over ‘Doen wat Nodig is’ en leer je van elkaars werkstijl.

Ontwerpen van exploratief spel voor de allerkleinsten 0-2 jaar (De Nieuwe Zaal)

Door Mariska Venema - Promotieonderzoek Explore / docent onderzoeker lectoraat Urban Care & Education

Jonge kinderen van 0 tot 2 jaar leren taal begrijpen en gebruiken door te exploreren. Exploreren is de wereld om je heen ontdekken en ervaren door bijvoorbeeld van je rug naar je buik te rollen, naar een bal te kruipen of een blokken toren bouwen. Via grijpen van materialen, bekijken en het verkennen van materiaal wordt ook de vroege taalontwikkeling gestimuleerd. Tijdens het spel maken ze geluiden, brabbelen en gebruiken gebaren zoals wijzen met de vinger naar een knuffelbeest. Deze eerste vormen van communicatie leggen de basis voor de mondelinge taalontwikkeling. Om dit te bereiken ontwerpen pedagogisch medewerkers systematisch exploratief spel en versterken hun interactievaardigheden voor deze jonge doelgroep. 
In deze workshop leer je meer over de kenmerken van exploratief spel en oefenen we met de ontwerpprincipes door deze toe te passen op reeds uitgevoerde spelontwerpen. De betrokken pedagogisch medewerkers delen tips voor de uitvoering van exploratief spel in de praktijk.  
Het onderzoek Explore vormt een van de lerende netwerken binnen de Stedelijke Taalaanpak Almere. Kijk op deze pagina(opent in nieuw tabblad) voor meer informatie.

Belevingsworkshop 'Thuizen' ervaren door beweging en geluid (Het Nieuwe Podium)

Door: Podiumkunstenaar Kathrin Gramelsberger – Stichting Bühnenbiest en Spoken word artist Jörgen Gario Unomo

Podiumkunstenaar Kathrin Gramelsberger en spoken word artist Jörgen Gario Unom delen hun bevindingen n.a.v. hun onderzoek binnen 2turvenhoog, over het verliezen en vinden van een thuis en de innerlijke chaos die beide teweegbrengen. Deelnemers worden meegenomen in de reis die ze hebben doorlopen middels observeren, zelf doen en reflecteren op ervaringen. Kathrin bezocht de verschillende 'thuizen' die zij in de loop van de tijd heeft opgebouwd, weer verlaten en is ontgroeid. Daarbij is zij nieuwsgierig naar de fysieke herinneringen die haar lichaam heeft opgeslagen. Wanneer beginnen wij met het creëren van een thuis? Wat gebeurt er als wij thuis ontgroeien? En wat gebeurt er voordat wij beginnen met inpakken? Wat verhuist er in onszelf? Samen met deelnemers in hun onderzoek (jonge kind en ouders) zochten ze naar manieren om dit verhaal met beweging en geluid te vertellen.