Twee mensen bij een opslag

Dr. Kitty Jurrius

Lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Contactpersoon

088-4697678 (maandag t/m donderdag)
k.jurrius@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
Dr Kitty Jurrius
Publicaties
 1. Patient included 31 januari 2019

  Publicatie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019) - Anita Govaers en associate lector Kitty Jurrius, coördinator NAH Zorg op Maat, gaan in een interview in op het belang van praten mét in plaats van praten over patiënten, bewoners, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen bij het bevorderen van participatie van mensen met NAH in de samenleving.
 2. Kennisagenda Jeugd 24 januari 2019

  Publicatie (2018) - De Kennisagenda Jeugd beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om kennis over de ontwikkeling van de jeugd, opvoeding en onderwijs te vergroten. Associate lector Kitty Jurrius leverde een bijdrage aan de Taskforce Jeugd die werkte aan de totstandkoming van de Kennisagenda.
 3. Leven met hersenletsel op de agenda 31 oktober 2018

  Publicatie (2018) - Dr. Jurrius, K. en dr. Donkervoort, M. (2018). In vervolg op de 1e periode van 2014-2017, gaat in 2018 de 2e periode van de onderzoekslijn NA(h)-zorg op maat van start. In afstemming met twaalf organisaties die deelnemen in de onderzoekslijn is het onderzoeksprogramma voor de periode 2018-2021 vastgesteld. In het document ‘Leven met hersenletsel op de agenda’ worden de onderwerpen beschreven waarop het onderzoek zich in deze periode op richt.
 4. Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo…Ons hoofd moet heel hard werken 30 september 2018

  Arends, K., Ent, M. van der, Kelderman, L., Jurrius, K. & Jansen, N. (2018). Ter bevordering van herkenning en erkenning van hersenletsel en de gevolgen bij kinderen is dit boek geschreven door leden van het Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel en voorzien van praktische handvatten om ermee om te gaan.
 5. Leven vol kruispunten 31 juli 2018

  Donkervoort, M., Driessen, L., Jakobs, P., Jurrius, K., Kornelis, D. & Vissenberg, C. (2018). Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.
 6. Rapportage casusanalyses jeugdzorg plus 01 april 2018

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2018). Casusanalyses jeugdzorg plus in bovenregionaal samenwerkende Utrechtse regio’s (Zuid Oost Utrecht, Eemland, Utrecht West, Lekstroom en Utrecht Stad). Een onderzoek naar de wijze waarop in de regio’s aan ieder gezin, kind en jeugdige zo tijdig en passend mogelijk een thuismogelijke zorg geboden kan worden, wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn en hoe kennis over deze factoren kan worden benut. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
 7. Startnotitie Kwaliteitsindicatoren en Meetinstrumenten Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 28 februari 2018

  De Zorgstandaard is een inhoudelijk document dat beschrijft wat de persoon met THL en zijn naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment dat er sprake is van THL. Het is een beschrijving van hoe het zou moeten zijn op basis van de huidige good practices in Nederland. Roeland, J. en Jurrius, K. (2017).
 8. Unive steunt Hersenletsel.nl 30 november 2017

  Univé verzekeringen, kantoor Almere, steunt Hersenletsel.nl Flevoland met een donatie ten behoeve van het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met NAH. De activiteiten zullen specifiek gericht zijn op de behoefte aan een betere voorbereiding en afstemming over de verwachtingen van het gesprek met het UWV.
 9. Action learning uitstroom 24-uurszorg 31 oktober 2017

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2017) Action learning uitstroom 24-uurszorg. Een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg in de periode juni 2016 t/m juni 2017. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
 10. Wie houdt de muis vast? 31 augustus 2017

  Vervolgonderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind, met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten, en naar de randvoorwaarden voor het veilig inzetten hiervan.
 11. Verder kijken dan de buitenkant – Bekendheid & begrip voor NAH 31 juli 2017

  Bax, K., Roeland, J., Goes, I., Wacht, N. de, Jurrius, K. (2017). Voorlichting over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door mensen met NAH in vier stappen. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
 12. Resultaten enquête monitor zorglandschap 13 juli 2017

  Monitor Zorglandschap Flevoland: Rapportage van de enquête onder zorgprofessionals aangaande het Crisiscoördinatiepunt, Even op Adem en Zorglandschap jeugd Flevoland. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
 13. Gewoon bijzonder 06 juli 2017

  Kitty Jurrius is lector en coördinator van het NAH-netwerk “Gewoon Bijzonder”. In een interview vertelt ze waarom ze meedoet aan het NAH-Kennisnetwerk en wat ze er precies gaat doen.
 14. Geluiden zijn niet meer hetzelfde 05 juli 2017

  Het artikel ‘Geluiden zijn niet meer hetzelfde’ (uit: Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, jaargang 89, nr 5, juli 2017) beschrijft onderzoek naar niet-aangeboren hersenletsel en auditieve verwerking vanuit patiëntperspectief, uitgevoerd door Kitty Jurrius, Sofie van Wessel, Nadieh Fernhout, Jose van Haastrecht en Thamar Steenmeijer.
 15. Invloed stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel 30 november 2016

  Het rapport 'Met NAH van AWBZ naar WMO' beschrijft de invloed van de stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel die gebruikmaken van dagbesteding of ambulante begeleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Patty en Charlene van Belle en Kitty Jurius. Een rapport van de Onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat in samenwerking met Hogeschool Zuyd.
 16. Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn 15 september 2016

  In de zorg voor niet-aangeboren hersenletsel zijn verschillende meetinstrumenten/vragenlijsten in de omloop die in de revalidatiefase en de chronische fase door professionals worden ingezet. Deze rapportage is voortgekomen uit de gedachte is dat het zinvol zou kunnen zijn om de meetinstrumenten/vragenlijsten die door de keten heen gebruikt worden bij NAH beter op elkaar af te stemmen.
 17. De kloof tussen sociaal werk en gezondheidszorg overbruggen 14 april 2016

  Lezing van Kitty Jurrius 'De kloof tussen sociaal werk en gezondheidszorg overbruggen'. Uitgesproken in april, nu als pdf beschikbaar.
 18. ICT daar weet ik wel wat van 01 maart 2016

  Een onderzoek naar eigen invloed op het leven en de behandeling door middel van het gebruik van ICT onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting. Almere: Windesheim, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
 19. Lancering lesbrief NAH vol informatie en praktische tips 08 februari 2016

  'Digitale lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg' samengesteld door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere.
 20. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel 01 juni 2015

  Jurrius, K. (2015). Lezing tijdens bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Almere: Windesheim Flevoland.
 21. NAH-zorg op maat 12 maart 2015

  'Nieuwe evenwichten in de chronische zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten': openbare les uitgesproken door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere op donderdag 12 maart 2015.
 22. Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? 01 januari 2015

  Jurrius, K. Goes, I. en Loerts. M. (2015). Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? Ervaringen met zorg en leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Almere: Windesheim Flevoland.
 23. Mensen vertellen, ik leer nog elke dag 01 januari 2015

  Jurrius, K. (2015). Mensen vertellen, ik leer nog elke dag. In: Informatiebrochure Hersenz.
 24. Ze kunnen naar de maan maar hier weten ze niets van 03 november 2014

  Ze kunnen naar de maan, maar hier weten ze niets van. NAH chronische fase gezien door nieuwe ogen. Lezing uitgesproken door associate lector Kitty Jurrius tijdens het hersenletselcongres op 3 november 2014.

Onderzoekservaring

Jurrius heeft veel (cliënten)onderzoek gedaan op het gebied van participatie en zorg. Zij promoveerde op de kwaliteit van participatief onderzoek door kinderen en jongeren en werkte eerder als directeur van een stichting gericht op jongerenonderzoek en participatie. Voor haar aanstelling bij Windesheim Flevoland, eerst als associate lector Niet-aangeboren hersenletsel (NA(H)-zorg op maat en momenteel als lector ad interim, werkte zij als directeur bij de Stichting Alexander, een onderzoeksbureau op het gebied van jongeren en participatie. Dit combineerde zij met de functie van onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling op de Hogeschool Utrecht. Daar deed zij onder meer onderzoek naar jongeren en schulden en laaggeletterdheid onder jongeren. Zij is ook verbonden aan de UvA, waar zij lesgeeft in Childrens Rights en een aantal scripties begeleidt bij forensische orthopedagogiek.

Onderzoeksfocus

Windesheim Flevoland en InteraktContour werken samen in een onderzoek naar de zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de ziekenhuisopname en revalidatieperiode. Het onderzoek zal professionals werkwijzen en instrumenten opleveren voor het bieden van passende zorg en ondersteuning om te voorkomen dat mensen terugvallen na de revalidatiefase. Jurrius kijkt naar hersenletsel vanuit een klantenperspectief en hoopt met dit onderzoek ook de ideeën die er in de maatschappij leven over mensen met hersenletsel te beïnvloeden.

Opleiding

Jurrius volgde de opleiding Master Sociaal-Culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde op het thema Pedagogiek.