Praktijkopdrachten honours

Honours Programme

Voor uw strategische vraagstukken

Breng uw complex en strategisch vraagstuk in voor analyse en advies van een multidisciplinair team getalenteerde en gemotiveerde studenten.

Elk jaar start een nieuwe groep getalenteerde en gemotiveerde studenten aan een interdisciplinair Honours Programme. Ze gaan dan aan de slag met een bepaald strategisch vraagstuk . Uw vraag moet passen binnen een van de thema’s van de Honours Programmes: Sociale Innovatie, Technology and Society en New Towns. Een goede insteek hierbij is het werken met toekomstscenario's.

Uw vraagstuk centraal

Getalenteerde studenten van het Honours Programmes zetten hun tanden graag in uw strategische vraagstukken.  Hoe dat werkt? U presenteert uw vraagstuk en de studenten doen een omgevingsanalyse van uw organisatie:
• Wat zijn relevante trends die de organisatie en het vraagstuk beïnvloeden?
• Welke toekomstscenario’s horen daarbij?
• Hoe worden de belangrijkste stakeholders betrokken bij het formuleren van reacties op deze scenario’s?
U kunt een rapportage of een presentatie met concrete aanbevelingen van de studenten verwachten. De studenten worden gecoacht door onderzoekers en docenten van Windesheim.

Lees onze brochure over Windesheim Honours
Of bekijk de informatie voor aankomend studenten

Analyse en toekomstscenario

Het Honours Programme is alleen voor studenten die in één jaar hun propedeuse hebben gehaald. Deze goede, ambitieuze en gemotiveerde studenten leren strategische vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en analyseren. Het eerste halfjaar van het programma krijgen ze technieken en vaardigheden aangereikt, in het bijzonder het werken met toekomstscenario’s. En in het laatste semester behandelen zij bijvoorbeeld uw vraagstuk vanuit deze methode: Hoe vertalen huidige trends zich naar plausibele en consistente verhalen van een mogelijke toekomst?  Hoe kunnen bedrijven en organisaties op nu die scenario’s reageren?

De belangrijkste pijlers en voordelen van Honours Programme:

Gebruikers staan centraal

Studenten worden uitgedaagd om oplossingen te formuleren in termen van de eindgebruikers, en gebruikers nadrukkelijk in het advies te betrekken.

Samenwerken in multidisciplinaire teams

Zeer diverse professionele achtergronden zorgen voor een variatie aan perspectieven en visies op uw organisaties en de samenleving.

Focus op ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal.

Thema’s: Social Innovation, New Towns en Technology and Society

Afhankelijk van de aard van het vraagstuk in uw organisatie kunnen we u koppelen aan een groep studenten vanuit een van de drie Honours Programmes. De volgende thema’s zijn beschikbaar:

Social Innovation

Veel bedrijven en organisaties worstelen met allerlei sociale, technische en economische veranderingen en vraagstukken. Deze vraagstukken gaan vaak over de tegenstelling global en local, de relatie tussen bedrijf en samenleving, organisatievernieuwing en traditie en winstmaximalisatie versus duurzaamheid. Bij Social Innovation gaan studenten bijvoorbeeld op zoek naar mogelijke antwoorden (scenario’s) hierop door een bruikbaar analysemodel voor sociale innovatie te ontwikkelen vanuit Technologie, Economie en Gedrag. Meer informatie over Social Innovation

Technology and Society

Tijdens het volgen van het Honours Programme Technology and Society worden studenten zich bewust van het belang van technologie voor maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die zij hierin in de toekomst zult spelen. Ze gaan bezig met thema’s als robotica en smart world. Deze beschouwen de studenten op een onderzoekende en explorerende manier, vanuit een aantal perspectieven. Perspectieven die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: psychologisch, sociologisch, filosofisch, futurologisch en ethisch perspectief. Meer informatie over Technology and Society

New Towns

New Towns: steden die niet organisch gegroeid zijn - maar op de tekentafel gepland - bieden kansen, maar zeker ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op ruimtelijk, technologisch, sociaalcultureel en economisch vlak. Door het maken van een trendanalyse en het ontwikkelen van toekomstscenario’s verzorgen studenten - met de pioniersmentaliteit die de professionals in de polder zo kenmerkt - een professioneel advies aan opdrachtgevers op diverse gebieden, zoals: geplande en ongeplande leegstand/braakliggende terreinen; de inzet van big data bij de doorontwikkeling van New Towns; wijkgerichte zorg in de inclusieve stad, het stimuleren van een innovatieklimaat en duurzame groei van werkgelegenheid; het verbeteren van het imago en de aantrekkelijkheid van de stad en het bevorderen van de actieve participatie van de bevolking bij stedelijke vraagstukken. Meer informatie over New Towns

Sluit uw vraagstuk aan op een van de thema’s? Maak gerust een afspraak. Vraag naar de mogelijkheden bij Tineke Kingma, coördinator van het Honours Programme via het Windesheim Informatiecentrum. Bereikbaar via tel. 0900 - 8899 (lokaal tarief) of per e-mail: info@windesheim.nl.