Deeltijdstudenten

Ambulatorium

Het Ambulatorium is een ontmoetingsplek gebaseerd op samenwerking tussen studenten, docenten, ervaren therapeuten en organisaties of opdrachtgevers.

Het Ambulatorium is een leer-werkplaats die verbonden is aan de hbo-bacheloropleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (PMT-BA) van Windesheim. Door participatie in het Ambulatorium gaan de docenten en studenten een beroepsinhoudelijke verbinding aan met een externe partner (de vragende partij) om gezamenlijk te komen tot een antwoord op diens vraag.

De huidige zorgmarkt

De huidige zorgmarkt vraagt van (toekomstige) professionals om ook buiten de gebaande paden te treden en om binnen de bestaande paden een ondernemende houding aan te nemen.

Startbekwame collega’s opleiden

Vanuit de opleiding PMT-BA leiden we studenten op tot startbekwame collega’s. Collega’s die straks in staat zijn om ‒ vanuit een ondernemende en onderzoekende houding (naar zichzelf toe en naar hun vak) ‒ vorm te geven aan het begeleiden, het trainen en het behandelen van mensen met een (hulp)vraag. Dit doen zij door middel van interventies gericht op bewegingsgedrag en lichaamsbeleving.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor psychosociale en/of psychische problemen. Tijdens psychomotorische therapie staat bewegen en de eigen lichaamservaring centraal. Het gaat er niet om dat de activiteit goed wordt uitgevoerd, maar er wordt samen met de therapeut gekeken naar gedachten, gevoelens en hoe iemand handelt tijdens de activiteit/oefening. In de therapie leggen we de link naar het dagelijks leven.

Ruim vijftig verschillende projecten

In het Ambulatorium hebben we te maken met ruim vijftig verschillende projecten en inmiddels zijn er meer dan honderd studenten per jaar die hier hun stage lopen. Vooral studenten vanuit de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie lopen bij ons stage, maar bijvoorbeeld ook studenten vanuit de opleiding Sportkunde. In toenemende mate ontstaat er ook een samenwerking met andere opleidingen, zoals de opleiding Logopedie, en leveren we een actieve bijdrage aan diverse minors die Windesheim aanbiedt.

Programmalijnen Ambulatorium

De projecten zijn geclusterd in zes programmalijnen waarop we ons richten. Dit zijn:

  1. Onderwijsgerelateerde hulpvragen, interne dienstverlening
  2. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  3. Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking
  4. Vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond
  5. Volwassenen met (dreigende) psychische problematiek
  6. Kinderen en jongeren met (dreigende) problematiek

Shanne, student Sportkunde

Shanne studeert aan de opleiding Sportkunde van Windesheim. In het tweede jaar van haar Calo-opleiding verzamelde zij volop praktijkervaring door via het Ambulatorium mee te werken aan het Windesheimproject vluchtelingensport. Zoals Shanne het zelf verwoordde: een echte topuitdaging! 

Lees meer over haar ervaringen ...

Shanne Lof, student Sportkunde'In het tweede jaar kreeg ik de kans om via het praktijkbureau Ambulatorium een beweegaanbod voor vluchtelingen te creëren. Creëren, omdat er nog niks was voor deze vijfhonderd mannen die in de IJsselhallen verbleven. Een topuitdaging die ik samen met drie studenten aanging.

Calodocenten en -studenten (vrijwilligers) verzorgden gedurende een langere periode sport- en beweegactiviteiten voor asielzoekers. Dit initiatief werd verkozen tot beste schoolinitiatief op het SportGala Zwolle 2015.'

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Ambulatorium of heb je ideeën over samenwerking of een (hulp)vraag? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres ambulatorium@windesheim.nl.

Je kunt ook een e-mail sturen naar Pim Hoek, kwartiermaker Ambulatorium: tap.hoek@windesheim.nl.