Twee studenten

Studenten aan het woord

Lessen volgen, projectopdrachten uitvoeren, onderzoek doen, stage lopen. Studenten vertellen hun ervaringen.

Lees over de ervaringen van eerstejaarsstudent Mattias

Lees hier de ervaring van Matthijs en zijn oma met dementie

Lees over de ervaringen van eerstejaarsstudent Zeynep Yilmaz

Lees over de ervaringen van derdejaarsstudent Jacquelien Keijl

Lees over stage van Cobie op Aruba

Lees over de minor die Amely volgde bij een andere hogeschool

Lees over Silke en Suleika die in het vierde jaar al een baan vonden

Lees over Jeannet die net afgestudeerd is en op zoek is naar een baan

Mattias: ik zie nog steeds enorme kansen om als ondernemer te grijpen

“Ik zal heel eerlijk zijn: voordat ik aan deze opleiding begon, wist ik nog niet zo heel veel over ouderen. Het leek mij wel leuk en interessant om met en voor ouderen te werken. Maar mijn voornaamste reden om voor de studie te kiezen, was omdat er heel veel kansen waren. Ouderen zijn immers de grootst groeiende groep ter wereld. Het is misschien beetje raar, maar ik dacht in het begin al snel in geld. Dit had alles te maken met dat ik hiervoor een zakelijke opleiding heb gedaan. Die mening is inmiddels door alles wat ik gezien, gehoord en geleerd heb wel al aangepast, maar ik zie nog steeds enorme kansen om als ondernemer te grijpen. 

Zelf heb ik dit eerste half jaar als heel erg prettig ervaren. Leraren zijn in alle gevallen bereid je verder te helpen en staan ook altijd voor je klaar. Ze weten wie ik ben, wat ik goed en minder goed kan en ondersteunen mij hier ook bij. Dit was op andere scholen voor mij weleens anders. Wat voor mij echt een fijne ervaring was, is dat in vooral de eerste periode bij bijna elke les een oudere aanwezig was. Deze ouderen kwamen namens Denktank 60+ Noord om samen met ons de lessen te volgen en ons als klas waar nodig bij te helpen. 

Onze klas is meestal een feestje. Meestal figuurlijk natuurlijk, maar soms ook letterlijk. Dit maakt dat wij als klas een vrij hechte band hebben, er is veel vertrouwen en dat maakt het ook makkelijker jezelf te zijn. 

De vakken heb ik tot nu toe bijna allemaal als prettig ervaren. Natuurlijk er zijn een aantal waarvan je denkt ‘ja moet dat nou?’, maar dat houd je toch. Vanwege mijn vooropleiding zijn de meeste vakken voor mij wel nieuw, maar een beetje uitdaging is vaak wel fijn. Zelf verkeer ik al de hele tweede periode in een soort ‘winterdip’. Ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij heeft. Dat zijn de dagen dat mijn vader tegen mij zegt: ‘jij hebt een liefdesrelatie met je bed!’ en soms ben inderdaad ’s morgens wat later. Maar ik ga nog steeds met veel plezier naar Windesheim!”

Matthijs: je werkt met de ouder wordende mens, in de breedste zin van het woord

Dementie. Wat een rare ziekte is dat toch. Hoe kan het zijn dat je alledaagse dingen niet meer uit kan voeren? Dat je steeds meer dingen vergeet? Deze ziekte boeit mij al van jongs af aan. Zeker toen mijn oma gediagnostiseerd werd met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Toen ze nog thuis woonde, ging ik vaak bij haar op bezoek. Gewoon, om even een praatje te maken of een potje Rummikub te doen. Of soms gingen we gewoon tv kijken, zeiden we niet veel. Dan keek ik haar aan en dacht ik; wat gaat er toch om in dat koppie?

Dat is één van de redenen waarom ik de opleiding Toegepaste Gerontologie ben gaan studeren. Bij deze opleiding houd je je bezig met de ouder wordende mens, in de breedste zin van het woord. Je kijkt hierbij naar verouderingsvraagstukken en probeert hier, samen met de doelgroep, oplossingen voor te bedenken. Kun je mensen met dementie dan ook nog bij dit soort processen betrekken? Jazeker! Vaak menen wij oplossingen te moeten bedenken vóór de doelgroep, in plaats van mét de doelgroep. Ook al zijn mensen met dementie soms in de war of zijn ze af en toe de weg kwijt; ze kunnen nog heel veel. Dit komt goed tot zijn recht bij het kleinschalig woonconcept, waar mijn oma 5,5 jaar gewoond heeft na haar gedwongen opname in het verzorgingstehuis. Taken die mijn oma vroeger dagelijks deed, zoals aardappels schillen of de was opvouwen, kon ze in dit woonconcept doen. ‘Zo kan ik de lieve zusters een beetje helpen’, zei ze dan. Prachtig toch!

Dankzij landelijke campagnes en enthousiaste neuropsychologen, zoals Erik Scherder, is er veel meer bekendheid rondom het onderwerp dementie. Ook is er veel geïnvesteerd in onderzoek naar deze ziekte. Zo kwam er afgelopen week in het nieuws dat er binnen nu en een jaar een bloedtest ontwikkeld is waarmee de ziekte van Alzheimer sneller is op te sporen. 
We zijn er nog lang niet, maar er zijn veel ontwikkelingen rondom deze ziekte. Ik zie hier zeker een rol weggelegd voor TG-ers. Als ouderendeskundigen kunnen wij de doelgroep bereiken en betrekken bij onderzoeken. Dat lijkt mij erg belangrijk in onze vergrijzende samenleving!

Zeynep: ze was erg enthousiast over onze aanbevelingen

‘Ik vind het leuk dat de opleiding Toegepaste Gerontologie gericht is op één doelgroep: 55-plussers. Zo heb je een rode draad tijdens jeZeynep Yilmaz studie, maar je kunt er nog wel veel verschillende richtingen mee op.
Zelf heb ik niet veel 55-plussers in mijn omgeving. Dat is nog wel eens lastig, want voor sommige projecten moet je ze interviewen. Gelukkig brengt de opleiding je wel in contact met ouderen. Zo heb ik met twee andere studenten een onderzoek gedaan naar hoe Windesheim hun medewerkers van 55 jaar en ouder kan blijven binden en boeien tot hun 68ste. 
Voor deze opdracht  hebben we eerst een plan van aanpak opgesteld. Daarna hebben we een literatuurstudie gedaan. Ook hebben we interviews gehouden met verschillende oudere medewerkers van Windesheim. Tot slot hebben we de resultaten gepresenteerd aan iemand van de personeelsafdeling. Zij was erg enthousiast over onze aanbevelingen! Het was een leuke onderzoek; vooral de interviews waren erg interessant en leerzaam.’

Zeynep Yilmaz
Eerstejaarsstudent Toegepaste Gerontologie

 

Jacquelien: je studie inrichten zoals jij dat wilt

Jacquelien Keijl‘Wat mij zo goed bevalt aan de opleiding is de vrijheid je studie in te richten zoals je zelf wilt. Je kiest zelf de vorm van verschillende opdrachten, je stageplekken en de minoren. Maar ook door middel van evaluaties geef je de opleiding input voor onderwijsverbetering.
In het derde jaar koos ik voor de minor ‘Ondernemen en Innoveren’ en zette het project ‘Smakelijk Samen’ op bij WijZ, een welzijnsorganisatie voor de ouderen in Zwolle. In dit project gaat een student samen met een oudere het menu bedenken, boodschappen doen, koken en eten. Dit project was in andere steden al succesvol en is ook naar Zwolle gehaald. Smakelijk Samen is een innovatie op het gebied van welzijn en paste daardoor goed bij de minor.
Nu aan het einde van het derde jaar bleek het soms lastig om zowel studie en stage, mijn bijbaantje en privé te combineren, omdat het allemaal tijd en aandacht vraagt. Maar des te meer is het een uitdaging om dit alles zo te managen, dat je overal plezier aan beleeft.’

Jacquelien Keijl
Derdejaarsstudent Toegepaste Gerontologie

 

Matthijs: je werkt met de ouder wordende mens, in de breedste zin van het woord

Dementie. Wat een rare ziekte is dat toch. Hoe kan het zijn dat je alledaagse dingen niet meer uit kan voeren? Dat je steeds meer dingen vergeet? Deze ziekte boeit mij al van jongs af aan. Zeker toen mijn oma gediagnostiseerd werd met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Toen ze nog thuis woonde, ging ik vaak bij haar op bezoek. Gewoon, om even een praatje te maken of een potje Rummikub te doen. Of soms gingen we gewoon tv kijken, zeiden we niet veel. Dan keek ik haar aan en dacht ik; wat gaat er toch om in dat koppie?

Dat is één van de redenen waarom ik de opleiding Toegepaste Gerontologie ben gaan studeren. Bij deze opleiding houd je je bezig met de ouder wordende mens, in de breedste zin van het woord. Je kijkt hierbij naar verouderingsvraagstukken en probeert hier, samen met de doelgroep, oplossingen voor te bedenken. Kun je mensen met dementie dan ook nog bij dit soort processen betrekken? Jazeker! Vaak menen wij oplossingen te moeten bedenken vóór de doelgroep, in plaats van mét de doelgroep. Ook al zijn mensen met dementie soms in de war of zijn ze af en toe de weg kwijt; ze kunnen nog heel veel. Dit komt goed tot zijn recht bij het kleinschalig woonconcept, waar mijn oma 5,5 jaar gewoond heeft na haar gedwongen opname in het verzorgingstehuis. Taken die mijn oma vroeger dagelijks deed, zoals aardappels schillen of de was opvouwen, kon ze in dit woonconcept doen. ‘Zo kan ik de lieve zusters een beetje helpen’, zei ze dan. Prachtig toch!

Dankzij landelijke campagnes en enthousiaste neuropsychologen, zoals Erik Scherder, is er veel meer bekendheid rondom het onderwerp dementie. Ook is er veel geïnvesteerd in onderzoek naar deze ziekte. Zo kwam er afgelopen week in het nieuws dat er binnen nu en een jaar een bloedtest ontwikkeld is waarmee de ziekte van Alzheimer sneller is op te sporen. 
We zijn er nog lang niet, maar er zijn veel ontwikkelingen rondom deze ziekte. Ik zie hier zeker een rol weggelegd voor TG-ers. Als ouderendeskundigen kunnen wij de doelgroep bereiken en betrekken bij onderzoeken. Dat lijkt mij erg belangrijk in onze vergrijzende samenleving!

Cobie: een stage in het buitenland kan ik iedereen aanraden

'Aruba loopt ontzettend achter als het gaat om ouderenzorg en heeft op zorg- en woongebied dus nog een behoorlijke inhaalslag te maken. De Stichting AlgemeneFolders cliëntenraad Bejaardenzorg Aruba, mijn stage-instelling, is daar al druk mee bezig. Zo wil de Nederlandse directeur van die stichting meer oog hebben voor ‘eigen regie’, een begrip dat op Aruba nog vrij onbekend is, maar wel opkomend. De cliëntenraad die ik tijdens mij stage mocht oprichten, moest bijdragen aan het verbeteren van de organisatie en dienstverlening. En wie kan de die beter beoordelen en meebepalen dan de bewoners zelf?!

Ik begon mijn stage-opdracht met het schrijven van een offerte waarin ik mijn plan van aanpak beschreef: wat ga ik doen, wat heb ik daarvoor nodig en (uiteraard) wat gaat dat kosten. Om een goed en passend advies te geven heb ik toen een behoefteonderzoek gedaan. Ik heb dertig bewoners geïnterviewd over de medezeggenschap binnen de organisatie en gevraagd of zij behoefte hebben aan een cliëntenraad. Op basis van deze gesprekken heb ik mijn advies geschreven. Na een ‘go’ vanuit de organisatie Cobie de Boermocht ik het implementatieplan gaan schrijven, waarin ik alle vervolg stappen beschreef tot het daadwerkelijke eindproduct: de cliëntenraad.
Alle acties die ik had beschreven in mijn adviesrapport en implementatieplan mocht ik ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Hierdoor kon ik gelijk ook goed toetsen of mijn adviezen ook werkten in de praktijk. En of het gedetailleerd genoeg beschreven was. Want de volgende keer moet iemand anders mijn plannen misschien wel uitvoeren.

Ik kan een stage in het buitenland iedereen aanraden, al maak je soms ook lastige momenten mee. Zo is het soms schipperen tussen de wensen van de opdrachtgever (stageplaats) en die van de opleiding. En door het tijdverschil kon ik niet altijd mijn hart wilt luchten met het thuisfront als ik een mindere dag had. Want ja, tussen de vele geweldige dagen zit soms ook een mindere.'

Cobie de Boer
Derdejaarsstudent Toegepaste Gerontologie

 

Amely: ouderen begeleiden naar een gezonde leefstijl

De Westerse leefstijl gaat gepaard met weinig lichaamsbeweging, stress en ongezonde voeding. Aandacht voor een actieve leefstijl draagt daarom bij aan een gezonde samenleving. Amely Overeem, studente Toegepaste Gerontologie, volgt de minor Sportgezondheid en Leefstijl van de Hanzehogeschool in Groningen en wil de daar geleerde kennis toepassen bij de doelgroep van haar studie: ouderen.

'Voordat ik met de opleiding Toegepaste Gerontologie (TG) begon, heb ik erg  getwijfeld over mijn studiekeuze. Ik wilde Sport en Bewegen gaan studeren of Diëtetiek, maar ook Toegepaste Gerontologie sprak mij aan. Uiteindelijk heb ik voor TG gekozen, omdat dit de breedste opleiding van de drie was en werken met ouderen mij erg aansprak.
Toen ik hoorde dat ik een van de minors op een andere hogeschool kon volgen moest ik meteen aan mijn twee andere interesses denken en wilde ik graag een minor volgen die daar op aansloot. De minor Sportgezondheid en Leefstijl van de Hanzehogeschool in Groningen sprak mij het meest aan. Deze gaat namelijk over het creëren van een gezondere leefstijl door zowel beweging als voeding. Tijdens de minor word ik voorbereid op een rol waarin ik mensen help een actieve(re) en gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden. Deze begeleidende en adviserende taken sluiten mooi aan bij de uitstroomprofielen van TG: casemanagement en consulteren/adviseren.

De minor is verdeeld in twee perioden. In de eerste periode krijg je theorie die je afsluit met schriftelijke tentamens. Denk hierbij aan kennis over fitheid, gezondheid, leefstijlgerelateerde ziekten en aandoeningen, fysiologie, trainingsleer en gedragsverandering. Vaardigheden als doelgroeponderzoek, testen en meten, het maken van een trainingsprogramma en advisering komen aan bod in de tweede periode. Dan ga ik drie dagen in de week mensen daadwerkelijk begeleiden als personal coach. Dit wordt afgerond met schriftelijke rapportage, een presentatie en een portfolio.

Binnen de minor richt ik mij met name op ouderen, zodat het beter past bij mijn opleiding. Ik zou het super leuk vinden hier later ook mee aan de slag te gaan. Het lijkt me heerlijk om mensen te helpen met hun leefstijl en te zien dat ze er ook echt op vooruit gaan, beter thuis kunnen blijven wonen, zich fitter voelen en een nieuw doel in hun leven krijgen.

  

Silke en Suleika: al een baan in het vierde jaar

Al voor hun afstuderen hebben twee studentes Toegepaste Gerontologie een passende baan gevonden bij hun afstudeerplek. Beiden combineren nu hun studie met een functie bij Landstede Welzijn. Een gouden greep voor deze aanstaande toegepast gerontologen, maar ook voor hun nieuwe werkgevers.

Silke Schuurman en Suleika Florijn zitten allebei in het vierde jaar van de opleiding en zijn dus aan het afstuderen. In deze fase van hun opleiding houden zij zich bezig met praktijkgericht onderzoek en werken zij dus in nauw contact met het werkveld. Dat je tijdens die contacten ook prima kunt netwerken hebben zij nu bewezen.

Contract getekend

Suleika: “In een teamoverleg bij Landstede Welzijn kwam naar voren dat een collega in Raalte met zwangerschapsverlof ging. Mijn begeleidster gaf mij toen het advies de directeur te vragen of ze al vervanging hadden. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en daar werd heel enthousiast op gereageerd. Toevallig hoorde ik diezelfde week dat de medewerkster van het vrijwilligerspunt in Raalte pensioen ging. Ook hier heb ik gelijk op gereageerd. Een maand later kon ik mijn contract tekenen!”

Veelzijdige baan

Suleika gaat 25 uur per week werken en is per april verantwoordelijk voor o.a. het meldpunt Eenzaamheid, de woonservicegebieden die momenteel opgezet worden en voor een deel ouderenadvies. Bij het vrijwilligerspunt gaat zij de dagelijkse gang van zaken onderhouden. “Dus vrijwilligers en organisaties werven, koppelen tussen vraag en aanbod, de MAS-stages die er vanaf september weer aankomen begeleiden. etc. Heel veelzijdig dus”, aldus Suleika.

Welkome aanvulling

Yvonne van der Heijden, directeur Landstede Salland is blij met de nieuwe aanwinst: “Suleika past bij ons, omdat ze kennis heeft over de doelgroep ouderen en dus in de werksoort ouderenwerk een welkome aanvulling is. Maar ook omdat in het nieuwe welzijnsbeleid steeds meer combinaties gezocht worden met diverse organisaties en ouderen daarin een steeds grotere doelgroep zijn.” Suleika herkent dat: ”Tijdens de opleiding leren we strategisch te denken en te handelen. Ik merk dat de welzijnswerkers hier behoefte aan hebben. Ik kan ze hierin goed ondersteunen.”
Ook Folkert Hilarides, coördinator Landstede Welzijn, is blij dat een studente Toegepaste Gerontologie zijn team komt versterken: “Silke is een aanpakker en beschikt over een goede dosis ondernemerschap. Hierdoor kan zij denken en werken als een ondernemer kan zij nieuwe projecten en werkzaamheden snel eigen maken. Bovendien heeft zij adequate kennis van de doelgroep (ouderen), hun problematieken en ontwikkelingen in het ouderen- en welzijnswerk. En ook is zij  sterk is in contact met de doelgroep.”

Goed plannen

Silke heeft een baan voor 16 uur gekregen als ouderenwerker bij Landstede Welzijn Ommen. Silke: “School valt goed te combineren met het werk. Het komt wel voor dat ik af en toe in het weekend wat meer voor school moet doen dan dat ik voor die tijd deed.” Suleika is naast haar afstuderen drie dagen per week werkzaam in Raalte. Gelukkig krijgt zij die ruimte ook en kan zij goed plannen. “Ik heb mijn vrienden en familie ook op de hoogte gesteld dat ik de komende maanden druk ben, hier hebben ze ook alle begrip voor. Maar alles om deze kans met beide handen aan te pakken.”

Jeannet: afgestudeerd en dan?

Als student kijk je uit naar het moment dat je je diploma in ontvangst kunt nemen. Daarna begint meestal de zoektocht naar een leuke baan in het werkveld waarvoor je hebt gekozen. Die zoektocht verloopt voor elke afgestudeerde student anders. Jeannet Kamphuis studeerde begin maart 2015 af: "Op 9 maart was het zover: ik ontving mijn Bachelor-diploma van de opleiding Toegepaste Gerontologie! Een mooi moment waarmee ik de studie afsloot. Ook een spannend moment, want het betekent dat ik hierna op eigen benen moet staan."

Belangrijkste vaardigheden

"Door de studieloopbaanbegeleiding tijdens mijn opleiding werd ik natuurlijk al wel gedwongen om na te denken over de toekomst. Je probeert antwoorden te geven op vragen als: Wat onderscheidt jou als toegepast gerontoloog van andere beroepsgroepen? Waar ga je de opgedane vaardigheden en kennis inzetten in de praktijk? Ik zie een toegepast gerontoloog als een verbinder tussen vraag en aanbod van de dienstverlening voor ouderen rond wonen, welzijn en zorg. Een ondernemende professional die generalistisch werkt en gespecialiseerd in ouderen. De principes evidence based en best practice zijn belangrijk bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van diensten."

Alvast aan de slag

"Een baan als toegepast gerontoloog laat nog even op zich wachten, maar als activiteitenbegeleidster kan ik de belangrijkste vaardigheden al inzetten. Op dit moment werk ik als ondernemende professional voor DemenTalent. Dat is een dagvoorziening bij de Zorggroep Apeldoorn voor jonge ouderen met dementie. Met collega’s organiseer ik vrijwilligerswerk voor jonge ouderen met dementie op verschillende plekken in de maatschappij."

Voldoende vaardigheden voor het eigenlijke werkveld

"Ik zit ook in een werkgroep waar we een woonvoorziening voor jonge mensen met dementie voorbereiden. Met deze werkgroep deel ik kennis vanuit wetenschappelijke studies en vanuit de ervaring die ik de afgelopen tweeëneenhalf jaar opdeed bij DemenTalent. Verder heb ik veel geleerd als trajectbegeleider in de vorm van casemanager dementie. Al de vaardigheden die ik ontwikkelde, hoop ik te kunnen inzetten in een baan als casemanager dementie, persoonlijk begeleider in de ouderenpsychiatrie, medewerker van een sociaal wijkteam, zorgbemiddelaar of zorgconsulent. Ik heb voldoende vaardigheden om het werkveld in te gaan!"