Toegepaste Gerontologie

Eerste jaar

In het eerste jaar van Toegepaste Gerontologie werk je aan innovatieprojecten, krijg je kennis over ouderworden en train je communicatie-, netwerk- en onderzoeksvaardigheden.

In jaar 1 werk je in groepjes aan innovatieprojecten voor het werkveld mét ouderen samen. Je leert over psychologische, biologische, filosofische en sociale aspecten van veroudering (gerontologielessen) in relatie tot thema’s als maatschappelijke participatie, arbeid, thuis wonen en technologie, marketing en zorg en welzijn. Je traint je vaardigheden om effectief te communiceren met zowel de mensen uit de doelgroep als met collega-professionals. Je ontwikkelt je netwerkvaardigheden en maakt een start met het bouwen aan je eigen professionele netwerk. Ook leer je de basis van Design Thinking en onderzoek doen.


In het eerste jaar ga je aan de slag met een aantal interessante projecten.

Projecten 

Project: Actief ouder worden

Met aandacht voor:
- Psychologische aspecten van veroudering
- Maatschappelijke participatie en arbeid
- Onderzoekende professional: informatie zoeken en schriftelijk communiceren

Project: Gezond ouder worden

Met aandacht voor:
- Biologische aspecten van veroudering
- Zorg- en dienstverlening: historie en actualiteit
- Waarde(n)volle professional: Effectief Communiceren

Project: Zilveren economie

Met aandacht voor:
- Filosofische aspecten van veroudering
- Marketing voor de oudere consument
- Ondernemende professional: Netwerken en Profilering

Project: Leeftijdsvriendelijke omgeving

Met aandacht voor:
- Sociale aspecten van veroudering
- Thuis wonen en technologie
- Ondernemende professional: Projectmatig co-creëren

Vakken in het eerste jaar

Er is veel variatie in het onderwijs: projecten, lessen en trainingen. Je volgt verschillende soorten vakken. Een aantal voorbeelden:

  • Gerontologie: psychologische, biologische, filosofische en sociale aspecten van veroudering
  • Onderzoekende professional: informatie zoeken en schriftelijk communiceren
  • Maatschappelijke participatie en arbeid
  • Effectief communiceren
  • Marketing voor de oudere consument
  • Thuis wonen en technologie
  • Ondernemende professional: Netwerken en Profilering  

Studente en oudere vrouw kijken naar I-pad

Bindend Studie Advies (BSA)

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je - door de hieraan verbonden afwijzing - niet verder met je opleiding.