Social Work

Inhoud opleiding

In vier jaar ontwikkel je je tot sociaal werker. Je geeft zelf kleur aan je opleiding door je profielkeuze en de vele mogelijkheden om je te specialiseren.

Dagelijks stimuleren duizenden sociaal werkers mensen om zo optimaal deel te nemen aan een samenleving waar voor iedereen een plek is. Sociaal werkers vind je onder andere in wijken, bij zorginstellingen, in gevangenissen, in de jeugdzorg, bij woningbouwcorporaties en in de opvang van daklozen. Waar sociaal werkers komen en wie zij daar ontmoeten kan heel verschillend zijn. De mensen met wie sociaal werkers te maken hebben, verschillen in leeftijd, achtergrond en hebben verschillende problemen of vragen waarvoor ze (tijdelijk) hulp nodig hebben. Daarom is sociaal werker ook zo’n mooi beroep!

Belangrijke uitgangspunten in het beroep van sociaal werker zijn:

  • Je helpt mensen om te functioneren in de samenleving
  • Je laat mensen tot hun recht komen op hun werk/op school, thuis, in hun wijk en in de maatschappij
  • Je gaat uit van eigen kracht van deze mensen

Jouw persoon centraal

Om een ander te kunnen begeleiden, moet je weten wie je zelf bent. Tijdens de opleiding Social Work sta je daarom regelmatig stil bij jouw normen en waarden, jouw handelen in de praktijk en situaties waarin je wordt geconfronteerd met jezelf of met gedrag van anderen. 

Het beroep centraal

Wat je leert oefen je direct in de praktijk; wat je leert in de praktijk bespreek je daarna in de les met je medestudenten. Oefenen doe je ook in de schoolomgeving. Die is namelijk net een samenleving in het klein: ook hier moet je je rol zien te vinden, voor jezelf zorgen en sociale netwerken opbouwen. Net als in de praktijk werk je projectmatig en in (zelfsturende) teams.

Met en van elkaar leren: samenwerken aan integrale beroepstaken (IBT's)

Studenten op WindesheimTijdens elke onderwijsperiode ga je aan de slag met een overkoepelend themaproject, de zogeheten Integrale Beroepstaak (IBT). Deze IBT is telkens gerelateerd aan de brede beroepspraktijk van een social worker. Zo ga je je bijvoorbeeld tijdens je stage verdiepen in de leefwereld van een 'andere ander': iemand die duidelijk van jou verschilt qua achtergrond, leefstijl of leefomstandigheden. Je voert gesprekken, trekt intensief samen op en zoekt naar overeenkomsten en verschillen. Alle theorie- en vaardigheidsvakken die je tijdens de periode krijgt, hangen samen met de inhoud van de IBT en helpen je om de opdracht te maken. Zo leer je bij de training Basiscommunicatie hoe je goede vragen kunt stellen en leg je een koppeling tussen begrippen uit de psychologie en de leefwereld van jezelf en de ander. De kennis en ervaringen die jij opdoet tijdens deze opdracht, deel je met klasgenoten.

Studieprogramma Social Work

Jaar 1 Kennismaking met het beroep en de drie profielen

In het eerste jaar leer je veel over hoe de samenleving in elkaar zit, welke hulpvragen mensen kunnen hebben en hoe je mensen kunt begeleiden die dat nodig hebben. Aan het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een van de drie profielen: Welzijn en samenleving, Zorg of Jeugd.
Lees meer over de drie profielen

Jaar 2 Sociaal werker en profiel

In het tweede jaar verdiep je je verder in de verschillende doelgroepen van Social Work en het begeleiden van mensen op verschillende manieren. Daarnaast is de helft van het jaar gevuld met onderwijs van het profiel dat je hebt gekozen.

Jaar 3 Praktijkervaring

Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van praktijkervaring. Je loopt bij een of meer instellingen stage. Je kunt bijvoorbeeld twee keer een half jaar stage lopen op verschillende locaties. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Jaar 4 Onderzoek en afstuderen

Het vierde jaar staat vooral in het teken van je praktijkonderzoek en van je afstuderen. Je onderzoek neemt ongeveer een half jaar in beslag. Daarnaast volg je in het vierde jaar een minor waarin je je in een bepaald onderwerp of thema verder verdiept.

Veel mogelijkheden voor specialisatie

We leiden je in eerste instantie op tot allround sociaal werker, terwijl je je tegelijkertijd specialiseert in een richting die bij je past. Windesheim heeft veel mogelijkheden tot specialisatie, zowel door het kiezen van een profiel en een minor, als door de verschillende diplomasupplementen die je bij ons kunt halen.

Lees meer over de profielen
Lees meer over de minors en diplomasupplementen

Eigen ervaring met hulpverlening inzetten?

Heb jij persoonlijk veel meegemaakt en hulp gehad bij jouw problemen? Of dit in jouw nabije omgeving ervaren? Dan wil jij misschien die kennis en ervaring inzetten om daarmee anderen te helpen. Windesheim biedt jou dan de mogelijkheid je te specialiseren tot Ervaringsdeskundige.
Kijk voor meer informatie dit filmpje

Mbo gedaan en al een duidelijk toekomstbeeld?

Heb je al een mbo-opleiding gedaan op het gebied van zorg en/of welzijn? Dan heb je wellicht al een duidelijk beeld van jouw toekomstige functie. Ook dan ben je bij de opleiding Social Work aan het goede adres. Graag kijken wij dan samen met jou hoe je dat doel kunt bereiken. Heb je twijfels of je het niveau aankunt? Kom naar een open dag of loop een dagje mee om je vragen te bespreken.
Lees meer

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig naar zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje

Wij bieden de opleiding Social Work ook aan in Almere.