Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Teachers Tech College

Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Teachers Tech College

Teachers Tech College

Heb je een technische achtergrond en wil je of ben je al aan de slag in het middelbaar technisch beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie? Kies dan voor het Teachers Tech College. Deze opleidingsroute is voortgekomen uit een samenwerking tussen Windesheim en verschillende ROC’s die samenwerken met het expertisecentrum TechYourFuture. Het bundelen van de expertises vanuit de hogeschool en het beroepenveld heeft geleid tot een krachtig PDG-traject dat aansluit bij de leerbehoefte van de technische leraar. De verbinding met de veranderende technische beroepscontext staat centraal.

Studieprogramma

Het Teachers Tech College leidt op tot het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) en gaat uit van flexibel leren en adaptief technisch beroepsonderwijs in een netwerk van samen leren en opleiden.