Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Huisregels

    Banner image

    Huisregels Windesheim

    Windesheim streeft naar een goede gang van zaken en veiligheid in de gebouwen en op de terreinen van de hogeschool. Dit geldt ook voor het gebruik van ICT-faciliteiten. Voor een optimaal gebruik van alle voorzieningen, zowel op de locatie in Zwolle als in Almere, is een aantal regels opgesteld, de Huisregels van Windesheim. Met deze regels wordt invulling gegeven aan de onderwerpen die worden genoemd in het Beleid gewenst gedrag. De Huisregels gelden voor alle studenten en medewerkers. Daarnaast gelden de Huisregels ook voor gasten, bezoekers en anderen die zich in de gebouwen of op het terrein van de hogeschool bevinden of gebruik maken van de door Windesheim beschikbaar gestelde voorzieningen; zij worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘gasten’. Binnen Windesheim worden de in Nederland gebruikelijke omgangsvormen in acht genomen.