Student die aan het bellen is

Inspirerende parels van familiebedrijven

30 september 2019

Een mooie opsteker voor het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van hogeschool Windesheim. Tijdens het 10 jarig jubileum werd bekend dat de provincie Overijssel door wil gaan met vervolgonderzoek en dat het centrum vanaf januari de status van Center of Expertise krijgt.

Tien jaar geleden startte lector Ilse Matser bij hogeschool Windesheim met het lectoraat Familiebedrijven, dat inmiddels is uitgegroeid tot een Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Tijdens het jubileumsymposium op vrijdag 27 september blikt Matser samen met haar onderzoeksteam terug en vooruit. Maar niet zonder uitgebreid het podium te geven aan eigenaren van de familiebedrijven zelf. Omdat hun input onmisbaar is voor het praktijkgerichte onderzoek naar goed bestuur, bedrijfsopvolging en strategisch ondernemerschap binnen familiebedrijven. 

   


Engaged Scholarship

“Engaged scholarship een belangrijk ‘leitmotiv’, benadrukt Ilse Matser. “Antwoorden op complexe problemen kun je alleen vinden als je nauw samenwerkt met de praktijk. In ons geval met ondernemers, brancheorganisaties, overheden en wetenschappelijke vakgenoten. Deze netwerken zijn tegelijkertijd geschikte platforms om best practices uit te wisselen”, aldus Matser. 

Parels van familiebedrijven

Het boek over ‘Parels van familiebedrijven’, dat voorkomt uit een grootschalig project rondom bedrijfsopvolging en governance in de provincie Overijssel, illustreert dit. Zes ondernemers van die parels vertellen openhartig waarom hun familiebedrijf een belangrijke marktpositie inneemt. Innovatief vermogen, het scholen en behouden van kwalitatief personeel, klantenbinding en het incorporeren van duurzame technologie zijn volgens hen ingrediënten voor succes.

Cohesie

Keynotespeaker Torsten Pieper, voorzitter van de International Family Enterprise Research Academy voegt daar nog een fundamenteel element aan toe. Cohesie, oftewel samenhang binnen de familie. Als er harmonie is in de familie, kun je als onderneming je energie steken in het familiebedrijf, nieuwe markten aanboren en aan productontwikkeling doen. Die cohesie is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel te versterken. Bijvoorbeeld in het tijdig bespreken van scenario’s rondom de bedrijfsopvolging. Of door expertise van buitenaf in te schakelen, zoals een adviesorgaan in de vorm van een Raad van Advies. 

Familiefactor

De familiefactor speelt een belangrijke rol in de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf. “Daar willen we de komende jaren nog meer aandacht aan besteden binnen ons onderzoek. Ook agrarische bedrijfsopvolging blijft een belangrijk onderzoeksthema. En er zijn nieuwe kwesties waar familiebedrijven mee te maken krijgen, zoals duurzaamheid. Ook daar hopen wij met onderzoek inzicht in te geven”, aldus Ilse Matser.