Student die aan het bellen is

‘Een keer per week een katheterzakje vervangen is ook prima’

07 mei 2019

Lotte en Linda lopen stage op meerdere plekken in de zorgketen voor ouderen en kunnen daardoor waardevolle ideeën aandragen voor verbeteringen. Beide zijn enthousiast over het interessante werkveld van de ouderenzorg.

Studenten Verpleegkunde Lotte en Linda van Windesheim lopen beide stage in de thuiszorg, op verschillende plekken in Emmen en Hoogeveen. Hun eerste twaalf weken zitten er bijna op, daarna gaan ze vier weken stage lopen in het ziekenhuis. Ze sluiten hun stageperiode af met vier weken meedraaien in een revalidatiecentrum.

Ze zijn enthousiast over de opzet van de stage. ‘Wij komen op alle plekken in de zorgketen en zien daardoor het geheel. Wij hebben duidelijk een onderzoekende rol en kunnen goed kijken of de verschillende vormen van zorgverlening op elkaar aansluiten omdat we zowel stage lopen in de thuiszorg, het ziekenhuis als de revalidatie’, vertellen de twee studenten Verpleegkunde.

Veel onderling contact

‘Wij zijn ook elkaars buddy’s’, vertelt Lotte. ‘Dat betekent dat we veel onderling contact hebben over het werk dat we doen tijdens onze stage.’ ‘Maar ook met de andere studenten hebben we veel contact’, vult Linda aan. ‘Elke maandag komen we in een groep bij elkaar om elkaars ervaringen te delen en te bespreken. Zo komen we ook tot oplossingen voor problemen die we signaleren. We lopen allemaal stage op dezelfde drie plekken in de zorgketen en daardoor kunnen we mogelijke verbeteringen vaak en intensief met elkaar bespreken.’

Katheterzakje

Een mooi voorbeeld van een voorstel tot concrete verbetering is het katheterzakje dat elke dag wordt vervangen. ‘Wij hebben tijd om te onderzoeken of zoiets eigenlijk wel nodig is’, vertelt Lotte. ‘Wij kwamen erachter dat het wekelijks vervangen van een katheterzak ook prima en verantwoord kan zijn. Dat zou de oudere een hele hoop vervelende handelingen besparen en de professional een hoop werk. Het dagelijks vervangen is ooit zo afgesproken en daarna vraagt niemand zich meer af of het eigenlijk wel nodig is. Dat is volgens mij de meerwaarde die wij als studenten kunnen leveren omdat we de gehele zorgketen kunnen overzien.’ Linda vertelt dat de reacties meestal positief zijn. ‘SomsLotte en Linda staan links op de foto  word je natuurlijk wel eens neergezet als een snotneus die net komt kijken maar er zijn gelukkig genoeg mensen die benieuwd zijn naar onze aanbevelingen en er ook iets mee willen doen.’

Beeldvorming ouderenzorg

Beide studenten Verpleegkunde vinden de ouderenzorg een heel boeiend werkterrein. ‘De meeste studenten zijn in eerste instantie gericht op de geijkte onderdelen zoals de spoedafdeling en de acute zorg en denken dat ouderenzorg saai is, vertellen de stagiaires. ‘Ik wil heel graag in de ouderenzorg werken vertelt Linda stellig. ‘Ik vind het heel uitdagend en het beeld dat ouderenzorg saai is, klopt niet. In de thuiszorg stond ik voor echte uitdagingen. Er waren mensen die vervuild waren of nog kookten op een kachel. Het vergt creativiteit om goede zorg te bieden en tegelijkertijd mensen in te schakelen die het welzijn van deze ouderen kunnen verbeteren. Die overstijgende rol past goed bij het hogere niveau waarop wij afstuderen. Wij zijn de eerste lichting die op niveau 6 afstudeert!’

Op de foto: Linda links, Lotte zittend.