Studenten voor X

Ivo van Hilvoorde verzorgt aftrap symposium over sportfilosofie

12 november 2018

Windesheimlector Ivo van Hilvoorde geeft op 16 november een lezing over de geschiedenis en toekomst van de sportfilosofie bij de Universiteit Leiden.

Lector Ivo van Hilvoorde lector van het onderzoeksthema Bewegen, School en Sport: ‘Sport heeft in de loop van de vorige eeuw een steeds belangrijkere plaats ingenomen in de samenleving. In het algemeen kun je zeggen dat de behoefte aan definiëring en legitimering van sport toeneemt naarmate het belang ervan groter wordt. Die neiging tot meer reflectie resulteert in onderzoeksvragen als: Wat is sport en welke maatschappelijke belangen moet sport dienen? Is e-sport ook sport? Wat is de relatie tussen duursport en ecologisch denken? Wat zijn de ethische beginselen van sport? Wat is het belang van creativiteit, esthetiek of spelbeleving? Die vragen komen ook aan de orde in een speciaal themanummer van Filosofie-Tijdschrift.’

Waar willen we naartoe?

‘Sportonderzoek is vaak gericht op technologische vraagstukken en op het verbeteren van prestaties in de topsport. De laatste jaren is er vanuit de geesteswetenschappen steeds meer aandacht voor de ruimere betekenis van sport. Er zijn steeds meer sportfilosofen en sporthistorici die promoveren op de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook binnen sportorganisaties als NOC*NSF is er interesse in onafhankelijke beschouwingen over sport. Op het symposium willen we die agenda van de toekomst belichten. Waar willen we naar toe als sport, als waardevolle cultuurvorm. Het symposium is ook het vertrekpunt van een nieuw netwerk voor sportfilosofen: het Netwerk Sportfilosofie Nederland.’       

Het symposium

Het symposium Sportfilosofie dat plaatsvindt op 16 november bij Universiteit Leiden is het resultaat van een samenwerking tussen Filosofie-Tijdschrift en het Netwerk Sportfilosofie. Tegelijkertijd verschijnt een speciaal themanummer van Filosofie-Tijdschrift over sportfilosofie en zal Netwerk Sportfilosofie Nederland zich presenteren. 

Lees meer over het symposium Sportfilosofie