Student die aan het bellen is

Hogeschool Windesheim start vanaf september met een nieuw lectoraat: Netwerken in een Circulaire Economie

15 september 2017

Steeds meer bedrijven onderkennen dat de huidige manier van produceren en consumeren op de lange termijn onhoudbaar is. Circulaire economie biedt een nieuw perspectief op ondernemen.

Door innovatie en slim ontwerp centraal te stellen, kunnen verspilling van materialen en vervuiling van de natuurlijke leefwereld voorkomen worden. 'Vervuiling van oceanen, hoge grondstofprijzen en een toenemende afvalberg van kapotte producten dwingen ons na te denken over nieuwe vormen van productie en het hergebruik van materialen', zegt lector Heico van der Blonk. Vanaf september geeft hij leiding aan het nieuwe lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie bij hogeschool Windesheim.

Complete benadering

'Bij het woord economie denken we in eerste instantie aan geldstromen. Maar er zijn ook andere waarden die meewegen, zoals leefbaarheid, ecologische kwaliteiten, en gezondheidseffecten. Al deze waarden zijn nauw met elkaar verbonden en steeds meer consumenten laten dat meewegen in hun leefwijze en koopgedrag. Bedrijven reageren daarop met nieuwe producten en verduurzaming van productieprocessen. Een bedrijf kan slimmer gebruik maken van grondstoffen en energie door bijvoorbeeld materialen te recyclen. Ook mensen kunnen ze duurzaam inzetten door te voorkomen dat het personeel een burn-out krijgt', illustreert Van der Blonk. Dit soort vraagstukken gaan volgens de lector over nieuwe vormen van zakendoen. 'Door alle resources, ook human resources, innovatief te benutten, creëer je winst en werkgelegenheid met behoud van de natuurlijke omgeving.'

Transitie naar een circulaire economie

Het nieuwe lectoraat wil vraagstukken bespreekbaar maken voor zowel het onderwijs als voor organisaties in de regio Zwolle. Om zo als kennisplatform bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie. 'Die groeiende circulaire werkelijkheid voor meer bedrijven versneld toegankelijk maken, dat is onze focus. Ik wil een aanjager en verbinder zijn voor zowel kleine startups als de meer gevestigde bedrijven', zegt Van der Blonk.