Constructieve journalistiek - Constructive journalism

Constructive Journalism

Het lectoraat Constructive Journalism doet praktijkrelevant onderzoek naar de vraag of en hoe Constructive Journalism kan leiden tot een journalistiek die begrip, betrokkenheid en binding bevordert in de samenleving.

Het lectoraat Constructive Journalism onderzoekt hoe de journalistiek kan bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de veranderende samenleving van de 21e eeuw: het bevorderen van tolerantie en begrip, depolarisatie, het vergroten van betrokkenheid en vertrouwen van burgers. De vraag is hoe journalistiek van betekenis kan zijn voor mensen in hun persoonlijke en publieke leven. Om relevant te zijn voor individu en samenleving zou een inclusieve journalistiek met een oplossingsgerichte, handelingsgerichte en toekomstgerichte aanpak mogelijk kunnen helpen. Onderzoek naar de gevolgen die dit heeft voor de beroepsopvattingen in de professie, de inhoud van het product en de impact op het publiek staat centraal. 

Het lectoraat wil kennis genereren die kan bijdragen aan de reflectie op de journalistieke cultuur en aan het vinden van oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de journalistieke praktijk. 

Bekijk hoe lector Liesbeth Hermans verbinding zoekt met redacties die burgers een stem geven in hun berichtgeving. 

Lectorale rede

Op vrijdag 13 oktober hield lector Liesbeth Hermans haar lectorale rede, waarmee ze officieel geïnstalleerd werd als lector.

Lees de tekst van deze rede

Onderzoeksprojecten
 1. Nieuwsmedia en lokale democratie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat is de bijdrage van lokale en regionale media aan de publieke oordeelsvorming bij gemeenteraadsverkiezingen?
  Lees verder
 2. De inhoud van het regionale nieuws 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat zijn de kenmerken van berichten in de lokale en regionale media?
  Lees verder
 3. De gevolgen van constructief nieuws op beeldvorming 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: leiden berichten met constructieve elementen tot minder stigmatiserende ideeën bij het publiek in vergelijking met traditioneel vormgegeven berichten?
  Lees verder
 4. Millennials en constructieve berichtgeving 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: of en hoe kunnen constructieve elementen in nieuws bijdragen aan een nieuwsaanbod dat ook bijdraagt aan de zelfrealisatie van het individu en diens de betrokkenheid bij de samenleving.
  Lees verder
 5. Innovatieve leercultuur op de redactie 18 april 2018

  Promotieonderzoek naar de innovatieve leercultuur op de redactie.
  Lees verder
 6. Openbare communicatie rond energietransitie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie? Zijn er overlappingen en spanningsvelden tussen beide disciplines?
  Lees verder