Constructive Journalism

Windesheim zet in op uitbreiding van het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van journalistieke producten en werkwijzen. Centraal staat of het gebruik van constructieve elementen in de journalistiek positieve effecten kan hebben op de nieuwsgebruiker en de samenleving. Met deze inzichten wordt een bijdrage geleverd aan de reflectie van (toekomstige) journalisten op de invulling van hun rol in een sterk veranderende samenleving.

Onderzoeksthema's

Het lectoraat is in oktober 2016 gestart. We presenteren hier binnenkort meer informatie over de onderzoeksprojecten.