Constructive Journalism

Het lectoraat Constructive Journalism doet praktijkrelevant onderzoek naar de vraag of en hoe Constructive Journalism kan leiden tot een journalistiek die begrip, betrokkenheid en binding bevordert in de samenleving.

Het lectoraat Constructive Journalism onderzoekt hoe de journalistiek kan bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de veranderende samenleving van de 21e eeuw: het bevorderen van tolerantie en begrip, depolarisatie, het vergroten van betrokkenheid en vertrouwen van burgers. De vraag is hoe journalistiek van betekenis kan zijn voor mensen in hun persoonlijke en publieke leven. Om relevant te zijn voor individu en samenleving zou een inclusieve journalistiek met een oplossingsgerichte, handelingsgerichte en toekomstgerichte aanpak mogelijk kunnen helpen. Onderzoek naar de gevolgen die dit heeft voor de beroepsopvattingen in de professie, de inhoud van het product en de impact op het publiek staat centraal. 

Het lectoraat wil kennis genereren die kan bijdragen aan de reflectie op de journalistieke cultuur en aan het vinden van oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de journalistieke praktijk. 

Lectorale rede

Op vrijdag 13 oktober hield lector Liesbeth Hermans haar lectorale rede, waarmee ze officieel geïnstalleerd werd als lector.

Lees de tekst van deze rede

Onderzoeksprojecten
 1. Jongeren en constructieve berichtgeving 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: hoe reageren studenten op nieuws waarin gebruik wordt gemaakt van een oplossingsgerichte, handelingsgerichte en toekomstgerichte aanpak?
  Lees verder
 2. De inhoud van het regionale nieuws 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat zijn de kenmerken van berichten in de lokale en regionale media?
  Lees verder
 3. Innovatieve leercultuur op de redactie 18 april 2018

  Promotieonderzoek naar de innovatieve leercultuur op de redactie.
  Lees verder
 4. Openbare communicatie rond energietransitie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie? Zijn er overlappingen en spanningsvelden tussen beide disciplines?
  Lees verder
 5. Millennials en constructieve berichtgeving 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: hoe kan nieuws relevant kan zijn voor jongeren en welke impact kunnen nieuwsberichten hebben met verschillende kenmerken - een oplossingsgericht, handelingsgericht en toekomstgericht -, op gevoel, gedrag en betrokkenheid van millennials.
  Lees verder
 6. Nieuwsmedia en lokale democratie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: hoe en hoe vaak wordt er in lokale en regionale nieuwsmedia wordt bericht over maatschappelijke thema’s?
  Lees verder
 7. Roles, values and qualifications 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat zijn de journalistieke waarden, beroepsethische normen, maatschappelijke rolopvattingen en arbeidsomstandigheden in de veranderende context.
  Lees verder