de pers interviewt

Media

Civiele en constructieve journalistiek

Het kenniscentrum Media levert een bijdrage aan de kwaliteit van de democratische samenleving en aan de betrokkenheid van burgers bij deze samenleving.

Door middel van praktijkgericht onderzoek doen twee lectoraten onderzoek naar de maatschappelijke taak van journalistiek in de 21e eeuw en naar mogelijkheden om die taak zo goed mogelijk te verrichten.

Waarde(n)volle journalistiek

Binnen het kenniscentrum wordt journalistiek gezien als een vorm van publieke dienstverlening. Journalisten geven hun publiek inzicht in politieke, economische en sociaal-culturele omstandigheden en ontwikkelingen. Hierdoor kunnen burgers in persoonlijke en maatschappelijke aangelegenheden betere keuzes maken. Zij bevorderen dat instituties en personen maatschappelijk verantwoording afleggen. Zo versterken ze de democratische cultuur, maar heeft journalistiek ook betekenis in het leven van alledag. Onder andere  door oplossingsgerichte framing van het nieuws, een perspectief gericht op de toekomst, en een grotere publieksoriëntatie draagt nieuws  bij aan het bevorderen van betrokkenheid, commitment en het algemene welbevinden in de samenleving.

Het kenniscentrum Media onderzoekt deze onderwerpen binnen twee onderzoeksthema's:

Relevante, praktisch toepasbare kennis

Het kenniscentrum Media draagt bij aan de ontwikkeling van kennis die voor mediaorganisaties, journalistieke professionals, journalistieke opleidingen en andere onderzoekers relevant is, een toegevoegde waarde heeft, en door hen daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit gebeurt in een interdisciplinaire en projectmatige samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en het journalistieke werkveld. In het onderzoek staat de burger centraal. Het onderzoek richt zich primair op vormen van journalistiek die mensen  actief wil betrekken in het signaleren en definiëren van problemen en hen vervolgens mee laten denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij worden de verschillende facetten van de publieke informatievoorziening (publiek, product, proces, platform, professie) in hun onderlinge samenhang bestudeerd.

  • Constructive Journalism

    Windesheim zet in op uitbreiding van het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van journalistieke producten en werkwijzen. Centraal staat of het gebruik van constructieve elementen in de journalistiek positieve effecten kan hebben op de nieuwsgebruiker en de samenleving. Met deze inzichten wordt een bijdrage geleverd aan de reflectie van (toekomstige) journalisten op de invulling van hun rol in een sterk veranderende samenleving.

    Lees verder
  • Media & Civil Society

    Praktisch onderzoek naar de vraag hoe journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van de democratische samenleving.

    Lees verder