de pers interviewt

Media

Het kenniscentrum Media onderzoekt welke mogelijkheden de kwaliteit van journalistiek en daarbij de betrokkenheid van de burger vergroten.

Journalistieke media leveren een belangrijke bijdrage aan onze democratie. Als gevolg van digitalisering en verschuivingen in publieksvoorkeuren en nieuwsmediagebruiken is de sector de afgelopen jaren onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Deze bieden zowel kansen als bedreigingen.

Onderzoeksvragen

Het kenniscentrum Media wil door onderzoek bijdragen aan de mogelijkheden om de kwaliteit van journalistiek en daarbij de betrokkenheid van de burger te vergroten. Daarbij betrekt het ook de zoektocht naar levensvatbare nieuwe economische modellen. Dit heeft geleid tot de formulering van twee overkoepelende onderzoeksvragen:

 1. Wat is de maatschappelijke taak van de journalistiek in de 21e eeuw?
 2. Hoe kan die taak worden geoptimaliseerd binnen veranderende technologische en economische mogelijkheden en beperkingen?

 • Constructive Journalism

  Windesheim zet in op uitbreiding van het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van journalistieke producten en werkwijzen. Centraal staat of het gebruik van constructieve elementen in de journalistiek positieve effecten kan hebben op de nieuwsgebruiker en de samenleving. Met deze inzichten wordt een bijdrage geleverd aan de reflectie van (toekomstige) journalisten op de invulling van hun rol in een sterk veranderende samenleving.

  Lees verder
 • Media & Civil Society

  Praktisch onderzoek naar de vraag hoe journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van de democratische samenleving.

  Lees verder