Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Windesheim ondertekent Charter Diversiteit SER

  • 25 januari 2022
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / Windesheim ondertekent Charter Diversiteit

Op maandag 24 januari ondertekende CvB-vicevoorzitter Inge Grimm namens Windesheim de Charter Diversiteit van de SER Diversiteit in Bedrijf (Sociaal-Economische Raad). Daarmee committeert onze hogeschool zich aan de ambitie om werk te maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

Een beschaafde knal en wat dwarrelende confetti bezegelden de officiële ondertekeningInge Grimm ondertekent het document van het Charter Diversiteitsdocument door CvB-vicevoorzitter Inge Grimm van Windesheim. De ondertekening van het document vond plaats tijdens de uitzending van Studio Windesheim in Almere ter gelegenheid van de Onderwijsweek. Grimm benadrukte dat de hogeschool al mooie stappen heeft gezet op het gebied van recruitment en onderzoek, maar dat er nog genoeg werk is te doen. 

Prikkeling
Voor de toekijkende Henk Hagoort was het tevens zijn laatste officiële moment als bestuursvoorzitter. Dat bracht even een weemoedig gevoel met zich mee maar volgens de bestuursvoorzitter is de thematiek zo actueel en belangrijk dat hij er ook in zijn nieuwe functie bij de VO-Raad veel mee te maken zal krijgen. Hagoort noemde het HR-beleid, de organisatiecultuur, de inhoud van het onderwijs en onderzoek én het studentenbeleid als belangrijke programmalijnen waar plannen van aanpak over worden gemaakt met bijbehorende actiepunten. Daarnaast sprak hij de hoop uit dat de hogeschool zich verder ontwikkelt tot een plek waar iedereen zich thuis en veilig voelt en waar mensen elkaar op dit thema durven aan te spreken.
Shivan Shazad van de SER benadrukte dat de ondertekening vooral is bedoeld als een prikkeling om het proces naar meer diversiteit en inclusie te versnellen. De SER heeft volgens hem de kennis in huis om de weg ernaartoe de komende tijd goed te begeleiden en te monitoren.Het knalmoment

Beter onderwijs
Namens Windesheim gaven Hasib Moukaddim, directeur Onderwijs van Windesheim Almere en Sjiera de Vries van het lectoraat Sociale Innovatie hun visie op de thematiek en het belang ervan. Een hogeschool die werk maakt van diversiteit en inclusie is volgens Hasib Moukaddim te herkennen aan beter onderwijs, dat bovendien voor iedereen toegankelijk is. De persoonlijke leerroute speelt daarbij wat hem betreft een belangrijke rol, waarbij het onderwijs zo nauw mogelijk aansluit bij de persoonlijke ambities van studenten. Hij noemde als mooi initiatief de dialoogsessies waarin bewustwording centraal staat. Als voorbeeld noemde hij de uitsluitingsmechanieken in ons denken en handelen die we vaak onbewust in stand houden en zelfs doorgeven.

Eén pakketje
Sjiera de Vries doet onderzoek naar deze thematiek en weet uit ervaring dat het belangrijk is om als hogeschool in te zetten op een onderwijscultuur waarin iedereen aan bod kan komen. Immers: studenten komen straks in een diverse samenleving te werken in divers samengestelde teams en werkend voor cliënten en opdrachtgevers die allemaal verschillend zijn. ‘Wij zullen hen daar zo goed mogelijk op moeten voorbereiden en daarom kunnen we als Windesheim niet zonder diversiteit en inclusie. Dan moet je ook iets doen aan je personeelsbeleid en aan je organisatiecultuur. Het is één pakketje, je kunt het niet loshalen van elkaar. Een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt zit volgens haar soms ook in kleine dingen, zoals een kaartje vegan bij het desbetreffende eten in de kantine. Die kleine details maken dat je je ergens kunt thuisvoelen.’ Shivan Shazad van de SER poseert met Inge Grimm en Henk Hagoort

Tot slot werd nog even gedebatteerd over de vraag waar het ondertekende Charter het meest zichtbaar is op de hogeschool. ‘Laat het dan gelijk ook eerst vertalen zodat onze internationale studenten het ook kunnen lezen’, merkte Sjiera fijntjes op.   

Meer informatie over de SER en de Charter Diversiteit(opent in nieuw tabblad) 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Ad-opleiding hielp Deborah bij switch van toerisme naar zorg

19 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024