Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Windesheim verenigt krachten voor innovatie in Flevoland

  • 14 februari 2022
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Hogeschool Windesheim verenigt krachten voor innovatie in Flevoland

Locaties Almere en Zwolle werken samen aan nieuwe onderzoekslijn Value Chain Impact 

Ook Flevolandse ondernemers hebben volop te maken met mondiale trends op het vlak van robotisering en technologisering en ook zij moeten straks de omslag maken naar een meer circulaire economie. Met daarnaast een dynamische logistieksector met onder meer het Logistiek Cluster Flevoland, een centrum voor smart mobility en tal van experimentele technieken in de energietransitie binnen de vier muren van de provincie, zijn data en ketensamenwerking dé factoren die straks een verschil kunnen maken. Met de start van de onderzoekslijn Value Chain Impact verenigen het Zwolse lectoraat Supply Chain Finance én kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland in Almere de (Windesheim)krachten op dit thema.

Urban Innovation

Het kenniscentrum in Almere startte het afgelopen jaar met het Urban Innovation-programma, waarin hogeschool Windesheim samen met het werkveld wil werken aan een aantal maatschappelijke opgaven in Almere en, breder gezien, in Flevoland. “Nu nemen we stappen voor verdere aansluiting van ons onderzoek en ons onderwijs op de actuele ontwikkelingen in de provincie, zoals de energietransitie, circulair ondernemen en duurzame, innovatieve logistiek. Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die vragen om het anders organiseren van (keten)samenwerking. Een win-winsituatie dus dat we hiervoor intensiever gaan samenwerken met het lectoraat Supply Chain Finance in de vorm van een nieuwe onderzoekslijn”, aldus Josephine Lappia, directeur van het kenniscentrum. 

Datagedreven ketens

Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance, ziet volop kansen om met het kenniscentrum in Almere te werken aan onderzoek, waarmee Windesheim inspeelt op deze maatschappelijke uitdagingen. Steeman: “De afgelopen jaren zien we een toenemend belang bij mkb-bedrijven om (nog) meer datagedreven te gaan werken. Klanten en leveranciers verwachten transparantie en traceerbaarheid. Vanuit het lectoraat helpen we deze bedrijven om het samenspel van alle geld-, goederen- en datastromen in een veranderende wereld goed te organiseren. Dat we hieraan nu in een nieuwe Almeerse onderzoekslijn invulling kunnen geven, is echt een mooie stap.” 

Vraagstukken in de regio

“De ontwikkelingen in Flevoland op het gebied van logistiek, energie en circulair ondernemen bieden prachtige kansen voor de studenten van alle opleidingen om hierbij betrokken te zijn via onderzoek, onderwijsactiviteiten, praktijk- en afstudeeropdrachten. Voor onze hogeschool is deze samenwerking tussen de expertises die op de beide locaties Zwolle en Almere aanwezig zijn belangrijk, omdat we ons zo als onderwijs- en kennisinstelling breed kunnen inzetten voor vraagstukken in de regio”, aldus Steeman.

Lappia: “Windesheim is nauw verbonden met ontwikkelingen in de regio Almere en in de provincie Flevoland. Om onze positie in Almere op het gebied van onderzoek en onderwijs te versterken, startte de hogeschool in 2021 het multidisciplinaire kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland. En met deze gezamenlijke onderzoekslijn geven we nu nadrukkelijk verder invulling aan onze regionale verbondenheid als hogeschool.”

Delen via:

Laatste nieuws

Teaser image

Nieuwe directeur van het Kenniscentrum in Flevoland

20 februari 2024
Teaser image

Marlies Rekkers promoveert op onderzoek naar lichaamsbeleving

16 februari 2024
Teaser image

‘Ook in onze ‘eigen leerroute’ leer je vooral samen mét en ván je medestudenten’

13 februari 2024
Teaser image

Test met hergebruikt composiet bij de campus

1 februari 2024
Teaser image

Hogeschool Windesheim werkt aan een aantrekkelijke groene campus voor studenten en passanten

17 januari 2024