Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Twee projecten genomineerd voor Dutch Blockchain Award

    1 december 2021
Home(opent in nieuw tabblad) / Twee projecten genomineerd voor Dutch Blockchain Award

Twee projecten waarin het lectoraat Supply Chain Finance participeert, zijn genomineerd voor een Dutch Blockchain Award 2021. Het gaat om de projecten Spark! Living Lab en het project Blockstart. Stemmen kan tot en met 5 december.   

Het lectoraat viel als penvoerder van het project Spark!-Living Lab al eerder in de prijzen en won vorig jaar een Computable-Award. Dit jaar is het consortium wederom genomineerd, dit keer voor een Dutch Blockchain Award. Deze nominatie onderstreept eens te meer de betekenis en de status die het Lab de laatste jaren heeft opgebouwd. Victor van der Hulst isVictor van der Hulst onderzoeker en programmaleider en werkzaam bij het lectoraat Supply Chain Finance.  

Kun je wat over beide projecten vertellen?
Victor van der Hulst: ‘Het lectoraat Supply Chain Finance onderzoekt al jaren het samenspel van geld-, goederen- en informatiestromen in logistieke ketens. Digitalisering speelt daarin een steeds grotere rol waarbij blockchain wordt beschouwd als potentieel ‘bindweefsel’ van deze stromen. Daarom zijn we sinds 2016 als lectoraat actief in een aantal projecten rond blockchaintechnologie. Uit die activiteiten is het Spark! Living Lab voortgekomen. We richten ons daarin vooral op het onderzoeken van toepassingen in het logistieke domein. Dat onderzoek doen we in nauwe samenwerking met onze partners: de TU Delft, het TNO, Blocklab en evofenedex en deelnemende bedrijven.

Daarnaast zijn we samen met Europese partners ook verbonden aan het Interreg-project Blockstart.  Daarin proberen we vooral mkb-bedrijven te helpen bij het verkennen en adopteren van blockchaintechnologie in de sectoren logistiek, agrofood en zorg. Dat deden we ook voor pluimveehouder Nijkamp(opent in nieuw tabblad) uit Raalte waar Windesheim samen met Hogeschool Rotterdam een haalbaarheidsstudie op het gebied van blockchain uitvoerde. Mede dankzij dat onderzoek zijn we nu genomineerd.’

Wat is het doel van beide projecten? 
‘Met beiden proberen we vooral inzicht te krijgen in de praktische toepasbaarheid van blockchain als datadelingstechnologie in logistieke ketens en in kaart te brengen welke voordelen het oplevert, maar ook op welke obstakels we stuiten. Gaandeweg vindt blockchaintechnologie, naast startups en financiële technologie, steeds meer z’n weg naar de meer ‘traditionele’ bedrijven en sectoren. Onze nominaties zijn daar het bewijs van en betekenen voor ons ook een aanmoediging om door te gaan.’

Waarom verdienen deze projecten een prijs?
‘Alle genomineerde projecten verdienen een award. De reden waarom ik aandacht voor onze projecten vraag is dat het belangrijk is dat blockchaintechnologie op de langere termijn breed geaccepteerd en geadopteerd wordt. Implementaties ervan in reguliere sectoren zijn zeer belangrijk en daar werken we hard aan. We zien veelbelovende ontwikkelingen bij startups plaatsvinden, die niet altijd hun weg vinden naar operationeel gebruik in meer traditionele sectoren. Juist deze projecten helpen bedrijven met hun bestaande processen, uitdagingen en ketenpartners te innoveren, en zijn daardoor uiterst belangrijk voor brede adoptie. Zowel Blockstart als Spark! Living Lab verdienen daarom een aanmoediging via een stem!’

Je kunt hier stemmen (tot en met 5 december)(opent in nieuw tabblad) 
 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023