Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Deltapremie van € 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek van hogescholen

    22 november 2021
Home(opent in nieuw tabblad) / Deltapremie van 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek van hogescholen

Lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen zijn dit jaar de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”

Tweede leven voor afgedankte windmolenwieken door technisch pionierswerk
Lector Kunststoftechnologie Margie Topp van hogeschool Windesheim is met haar onderzoek en manier van werken een prachtig boegbeeld voor het praktijkgericht onderzoek, aldus de selectiecommissie. Haar onderzoek naar slimme technologie en materialen is van wezenlijk belang voor de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap. In haar onderzoek werkt Topp nauw samen met de opleidingen van Windesheim én met een breed netwerk van mkb’ers. Al jaren werkt zij met haar team aan kennisopbouw binnen de kunststoftechnologie. Dit doet zij op het gebied van nieuwe en disruptieve technologieën, het hoogwaardig hergebruik van materialen en duurzame productieprocessen. Een mooi voorbeeld is het recyclen van windmolenwieken waar Topp en haar team technisch pionierswerk leverden, mét resultaten. De wieken van composiet – een ijzersterke en praktisch onbreekbare verbinding van vezels en harsen – wisten zij te verwerken tot materiaal waar zelfs al een fietsbrug mee gebouwd is. En dat terwijl de wieken voor het onderzoek als praktisch niet-recyclebaar golden. Een doorbraak in circulariteit die internationaal is overgenomen. Topp: “De volgende stap is het recyclen van de enorme berg autobanden, ook zo’n product dat bijna onmogelijk te recyclen valt. Maar wij denken het toch te kunnen. Daarvoor gaan we de Deltapremie inzetten.”

Uitreiking Deltapremie Margie Topp
V.l.n.r. Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen), Steven Vos (Fontys), Margie Topp (Windesheim), Huib de Jong (Regieorgaan SIA)

Samenwerken én samen bewegen als basis voor goed onderzoek
Steven Vos is lector Move to Be(opent in nieuw tabblad) bij Fontys Hogescholen. Hij richt zich met zijn lectoraat op de preventieve aspecten van gezondheid en het bieden van eerlijke kansen op een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. Voorbeelden zijn het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van een naschools sportaanbod of een gezonde lunch en het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein in verschillende wijken in Eindhoven. De methode van Steven kenmerkt zich door het uitdagen van ouders, kinderen, leerkrachten en buurtwerkers om zélf met ideeën te komen. Zo bleek in een van de wijken dat het schoolplein veel te klein was. Vos: “Er was geen ruimte om te spelen, er waren regelmatig conflicten en toen zijn we met de school en de gemeente gaan kijken. Op een klein grasveldje iets verderop stond een oubollig, aftands speeltuintje. We hebben samen met de kinderen schetsontwerpen gemaakt voor een nieuwe speeltuin en de gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt.” Ook in andere sectoren stimuleert Vos een gezonde leefstijl. Zo nam hij het initiatief voor de samenwerking tussen vier kennisinstellingen in de Brainportregio (Fontys, imec, TNO en TU/e) gericht op het vergroten van de vitaliteit van de werknemers. 

Een onafhankelijke selectiecommissie selecteerde beide winnaars. Deze commissie bestond uit zes experts onder leiding van voorzitter Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. 

Benieuwd naar dit onderzoek? Beluister onze podcast met Margie via Spotify(opent in nieuw tabblad)

Of beluister dezelfde podcast met Margie via Apple Podcasts(opent in nieuw tabblad)

Logo regieorgaan SIAOver Regieorgaan SIA
Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad) bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Door onderzoek te financieren en samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Regieorgaan SIA stimuleert de professionalisering, kwaliteitsversterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek en doet dit met behulp van verschillende financieringsinstrumenten. Deze subsidies spelen in op de ontwikkelingsfase en oriëntatie van hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren. Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Het regieorgaan heeft de ambitie hogescholen en deze vraagstukken beter met elkaar te verbinden, op landelijk en regionaal niveau.

Logo Vereniging HogescholenOver de Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen(opent in nieuw tabblad) zet zich in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met haar leden beïnvloedt zij de politieke besluitvorming en is zij een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. Hogescholen versterken onze kennissamenleving met beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek dat aansluit op de arbeidsmarkt van morgen

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023