Vrouw buiten in Zwolle

Inhoud opleiding

Als supervisor begeleid en motiveer je professionals bij het reflecteren op eigen werkervaringen.

Je leert ze antwoorden te vinden op dilemma's die ze tegenkomen in hun werk, met als doel inzichten op te doen en beter te functioneren. Je krijgt les in een kleinschalige omgeving.  

Begeleiden en begeleid worden

De Supervisorenopleiding is een intensieve opleiding, waarin je supervisie leert geven en deze ook zelf ontvangt. De Supervisorenopleiding duurt twee jaar.

Zelfreflectie, identiteit, spiritualiteit en betrokkenheid

Met onze Supervisorenopleiding ga je de diepte in. Je krijgt instrumenten aangereikt om anderen op maat te begeleiden. Daarbij zijn identiteit, betekenisgeving en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten. Na afloop ben je in staat om zelfstandig en professioneel supervisie te geven. Je laat de supervisant zien hoe hij zijn handelen kan sturen en reflecteert daarbij op jouw eigen functioneren.

Eigen ervaring centraal

Tijdens de opleiding staat je eigen ervaring als supervisor centraal. Je werkt aan je eigen persoonlijke ontwikkeling waardoor je zicht krijgt op je drijfveren, waarden en patronen. Daardoor leer je supervisie in te zetten als krachtig middel om professionele dilemma's te begeleiden.

Diploma als coach en geregistreerd supervisor

Na afronding van de Supervisorenopleiding ontvang je een erkend post-hbo-diploma. Om te worden opgenomen in de lijst van geregistreerde supervisoren en registercoaches van de LVSC, de beroepsvereniging, dien je een tweede leersupervisie te volgen. Deze valt buiten de opleiding, maar is optioneel te volgen. Zie ook module 'Leersupervisie II' bij het studieprogramma.

Kwaliteitswaarborg

De kwaliteit van de Supervisorenopleiding is gewaarborgd doordat:

  • de docenten geregistreerde supervisoren zijn, met recente ervaring in het werkveld
  • een opleidingsadviescommissie van externe deskundigen adviseert over het studieprogramma
  • de opleiding is geregistreerd door de Stichting Post-HBO Nederland
  • studenten de opleiding regelmatig beoordelen en evalueren
  • je les krijgt in een kleinschalige werkomgeving, waarbij je persoonlijk begeleid wordt

Zo ben je verzekerd van een waardevol post-hbo-diploma.

             Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen  post-hbo opleidingLogo Schoolleidersregister PO