Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Eigen leerroute

Banner image

Waarom kiest Windesheim voor flexibel onderwijs in de vorm van een 'Eigen leerroute'?  

Het onderwijs van Hogeschool Windesheim wordt steeds flexibeler ingericht. We noemen dit onderwijs de ‘Eigen leerroute’. Als student heb je tijdens het volgen van die route steeds meer de regie over je studietempo en over leer- en toetsvormen. Elke opleiding geeft op zijn eigen manier vorm aan die eigen leerroute en formuleert zijn eigen leeruitkomsten. Als student bepaal je je eigen route maar leer je nog steeds samen mét en ván je medestudenten.

Deze manier van leren sluit aan op de behoefte van studenten aan meer flexibiliteit op inhoud, tempo en toetsvormen, maar ook op het continu veranderende werkveld. En wat meer uitzoomend: op de continu veranderende maatschappelijke omstandigheden. Denk daarbij aan de toenemende behoefte aan het combineren van leren, werken en innoveren, het kunnen inspelen op een steeds dynamischere arbeidsmarkt, of de opkomst van het multidisciplinair werken en het vervagen van grenzen tussen beroepen en werkvelden die daarmee samenhangt.

De omstandigheden van iedere individuele student zijn uniek. De een wil  een studie met werk combineren, de ander studeert en is tegelijkertijd mantelzorger. Weer een ander is tegelijkertijd bezig met een carrière in topsport of heeft een functiebeperking die een ander studietempo vereist. Deze verschuiving naar inclusief onderwijs biedt studenten met diverse behoeften de kans om de opleiding succesvol af te ronden. Deze aanpak weerspiegelt de missie van Windesheim om inclusief onderwijs te bieden en studenten voor te bereiden op een dynamische arbeidsmarkt.

Lees hier meer over het Instellingsplan van Windesheim  2023 - 2028

Hoe ziet een Eigen leerroute eruit bij de zorgopleidingen?

‘We geven met de Eigen leerroute antwoord op behoeften in het werkveld en maatschappij. De deeltijdopleidingen Verpleegkunde, Social Work en de Associate degrees werken daarbij veel samen omdat er in onze maatschappij een steeds grotere behoefte is aan een integrale blik op kwesties en problemen. Een moderne zorg- en welzijnsprofessional blijft zichzelf steeds ontwikkelen en moet interprofessioneel kunnen samenwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk om de eigen professionaliteit te behouden. Daar spelen wij met de eigen leerroute op in.’

Lees het interview met Adeline Stel

'De kern van de eigen leerroute? Als student zelf de regie voeren'

De Eigen leerroute is een vorm van flexibel onderwijs waarbij de student meer regie kan voeren op zijn opleiding door te vertragen, te versnellen of te kiezen voor een alternatieve toetsvorm. Wat houdt dat in, zelf regie voeren en waarom is het belangrijk? Johan Harlaar vertelt in dit interview over de kansen die de Eigen leerroute biedt aan studenten, docenten en het werkveld.

Lees het interview met Johan Harlaar

 

'Ik kan mijn leertraject op maat maken en dat bevalt goed'

Carmen Huisman volgt de master Learning & Innovation. Deze is flexibel ingericht zodat elke student zijn eigen leerroute kan uitstippelen. Carmen vertelt hoe ze zelf de regie kan voeren over haar studietempo en de leer- en toetsvormen.

Lees het interview met Carmen

‘Ik hoop op mijn tachtigste mijn propedeuse te halen’

Een leven lang ontwikkelen. Roelof Heyser uit Almere voegt al heel zijn leven de daad bij het woord. Toen hij 78 was besloot hij zich in te schrijven bij de voltijdopleiding Social Work in Almere. Vanuit een verlangen om het onderwijs van deze tijd mee te maken. Sympathie voor de mogelijkheid om eigen ervaringen te gebruiken voor het verzamelen van de leeruitkomsten waar de Eigen Leerroute op is gebaseerd, speelde bij zijn keuze ook een rol. Een gesprek met een veelzijdig man die op z’n tachtigste zijn propedeuse hoopt te halen.

Lees het verhaal van Roelof

Programma 'Durf'

De Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) heeft een alternatieve manier gezocht om te werken aan verbinding, persoons- en professionele ontwikkeling. Samen met docenten en de coaches van Team Heiner is het programma ‘Durf’ ontwikkeld om persoonsvorming en samenwerking verder te ontwikkelen. Binnen de thema’s: wie ben ik, wat drijft mij, wat wil ik bereiken, hoe werk ik samen en dan als individu en team de regie nemen, wordt een semester lang gewerkt aan de ontwikkeling van de studenten.

Bart-Jan Wolters, hogeschoolhoofddocent lerarenopleiding: ‘De doelstelling van dit traject is om studenten te ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en dat op een wijze die niet standaard is. En daarnaast om steviger in je schoenen te staan, je durven uitspreken in een team en op die manier studenten voor te bereiden op het functioneren in hun beroep als leerkracht. Door te kiezen voor het zeilen komt (bijna) iedereen in een nieuwe omgeving en uit zijn of haar comfortzone en daardoor ontstaat een plek waar te leren is over jezelf en van en over de ander. Juist het zeilen leent zich uitermate goed voor leren over jezelf en jezelf in samenwerking met de ander. De situatie waarin je terechtkomt is nooit hetzelfde en daarmee is het altijd uitdagend hoe samenwerking, verantwoordelijkheid en de regie nemen daarin een grote rol spelen. Tijdens het traject wordt steeds een koppeling gemaakt met de professionele ontwikkeling van de leerkrachten in spé.