Gezin die buiten op het gras ligt

Jeugd

Het lectoraat Jeugd doet praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan een veilige opvoedomgeving van kinderen.

Het lectoraat Jeugd

Het lectoraat Jeugd wil kinderen een veilige opvoedomgeving bieden door gemeenten, jeugdzorginstellingen, schoolbesturen of individuele professionals te ondersteunen bij het aanbieden daarvan. De samenwerking tussen professional, cliënt en sociale omgeving staat daarbij vanuit een breed pedagogisch perspectief centraal. 

Lees meer

Intensieve samenwerking met onderwijs

Het lectoraat Jeugd werkt intensief samen met de opleiding Social Work. Nieuwe kennis verwerken we in wat aankomende professionals moeten weten, terwijl we de aankomende professionals waar mogelijk ook inzetten bij het vergaren van nieuwe kennis over en met de beroepspraktijk. 

Academische Werkplaats Samen op School

In december 2015 ging de Academische Werkplaats ‘Samen op School’ IJsseland en Flevoland van start. Nu, begin 2020, vindt er een geleidelijke overgang plaats naar een nieuwe fase. Een fase waarin de resultaten uit beide promotie onderzoeken geïmplementeerd gaan worden via een Implementatie Impuls en nieuwe Regionale Werkplaatsen Jeugd (RKJ’s) zich vormen! 

Ga naar de website Samen op School

Personeel bibliotheek heeft ook een rol in mediaopvoeding

Bekijk hoe lector Peter Nikken kennis deelt met een bibliotheekmedewerker die de opleiding expertcoach mediaopvoeding volgt.

 

Gezinshuisouders bieden professionele zorg in een gezinssetting

Bekijk hoe Dorien Graas de ontwikkeling van gezinshuizen met kennis ondersteunt en met gezinshuisouders inzichten uitwisselt.