Gezin die buiten op het gras ligt

Jeugd

Het lectoraat Jeugd doet praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan een veilige opvoedomgeving van kinderen.

Het lectoraat Jeugd

Het lectoraat Jeugd wil kinderen een veilige opvoedomgeving bieden door gemeenten, jeugdzorginstellingen, schoolbesturen of individuele professionals te ondersteunen bij het aanbieden daarvan. De samenwerking tussen professional, cliënt en sociale omgeving staat daarbij vanuit een breed pedagogisch perspectief centraal. 

Lees meer

Intensieve samenwerking met onderwijs

Het lectoraat Jeugd werkt intensief samen met de opleiding Social Work. Nieuwe kennis verwerken we in wat aankomende professionals moeten weten, terwijl we de aankomende professionals waar mogelijk ook inzetten bij het vergaren van nieuwe kennis over en met de beroepspraktijk. 

Kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland

Onder het motto ‘kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland’ wisselen Stichting De Kern, Trias Jeugdhulp, Vitree en het lectoraat Jeugd samen hun expertise uit. Doel hiervan is verdere professionalisering van jeugdzorgprofessionals in de regio IJsselland mogelijk te maken en de eigen kracht van burgers bij jeugdzorgproblematiek te versterken. 

Personeel bibliotheek heeft ook een rol in mediaopvoeding

Bekijk hoe lector Peter Nikken kennis deelt met een bibliotheekmedewerker die de opleiding expertcoach mediaopvoeding volgt.

 

Gezinshuisouders bieden professionele zorg in een gezinssetting

Bekijk hoe Dorien Graas de ontwikkeling van gezinshuizen met kennis ondersteunt en met gezinshuisouders inzichten uitwisselt.