Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Jeugd

  Weten hoe we zorgen voor een veilige opvoedomgeving?

  Naast ouders, dragen medeopvoeders, professionals binnen de jeugdsector en overheid verantwoordelijkheid voor hoe jeugdigen opgroeien. Het lectoraat Jeugd werkt door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek mee aan vragen die praktijkorganisaties en -instellingen hebben over de optimale ontwikkeling, zorg en veiligheid van alle kinderen. Zo werken we als lectoraat mee aan een veilige opvoedomgeving, want daar heeft elk kind recht op!

  Onderzoekslijnen

  Het lectoraat jeugd heeft twee onderzoekslijnen:

  1. Versterking van de professional en het pedagogisch professioneel handelen
  2. Samenwerking jeugdhulp en onderwijs én ouders 

  Veilige opvoedomgeving

  Om kinderen en ouders een veilige opvoedomgeving te bieden moeten professionals in bijvoorbeeld de jeugdhulp, onderwijs of preventieve opvoedondersteuning, dichtbij gezinnen werken. Én uitgaan van de kracht van gezinnen en hun sociale netwerken. 

  Maar waar is behoefte aan en wat draagt hieraan bij? Als lectoraat werken we door onderzoek mee aan uiteenlopende vragen die leven bij veel praktijkorganisaties en -instellingen. Zoals: Welke behoeften hebben de ouders of professionele mede-opvoeders aan ondersteuning in een (technologisch) snel veranderende samenleving? En wie of wat maakt de dienst uit in jeugdhulp en onderwijs? Lukt het professionals binnen de jeugdsector om ouders en hun kinderen de juiste zorg en hulp te bieden? Hoe werken gemeenten, jeugdzorginstellingen, schoolbesturen of individuele professionals hiervoor het best samen met kind en gezin? 

  Samenwerking professional, cliënt en sociale omgeving centraal

  Uitgaan van de mogelijkheden van gezinnen en jeugdigen én nadruk leggen op het versterken van sociale netwerken. Dat stelt hoge eisen aan de vaardigheden van professionals in die sociale omgeving. Daarom staat de samenwerking tussen professional, cliënt en sociale omgeving centraal,  vanuit een breed pedagogisch perspectief.

  Professionalisering (aankomende) professionals

  We werken intensief samen met de opleiding Social Work. Nieuwe kennis verwerken we in wat aankomende professionals moeten weten, terwijl we hen waar mogelijk ook al inzetten bij het vergaren van nieuwe kennis over en met de beroepspraktijk. 

  Ontwikkeling opleidingen jeugdzorg

  Ook leveren we als lectoraat een bijdrage aan de ontwikkeling van kwalitatief goede opleidingen voor jeugdzorgwerkers. Enerzijds door betrokkenheid bij de curricula van betrokken opleidingen. En anderzijds doordat de professionalisering van docenten op het gebied van jeugdzorg en jeugdbeleid onze aandacht heeft.

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in