Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / NXTGEN Hightech Smart Industry Capacity Booster

NXTGEN Hightech Smart Industry Capacity Booster

  •   Digital Business & Society
  •   1 februari 2023 - 31 december 2024

In dit project is ons doel om Smart Makers Academy modules te ontwikkelen om de NXTGEN HIGHTECH partners in de use cases te helpen en de brede Nederlandse maakindustrie te ondersteunen met implementatie van Industrie 4.0 voor de productie.

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Onderzoeker: Dr.ir.Aart Schoonderbeek, associate lector
  • Mogelijk gemaakt door: Groeifonds NXTGEN Hightech
  • Partners: FME, PTvT, Haagse hogeschool, Fontys hogeschool, hogeschool van Amsterdam, SamXL/ TUDelft, Hanze hogeschool, Saxion hogeschool, NHL Stenden hogeschool, SNO, Smart Makers Academy and Network

Aanleiding Smart Industry Capacity Booster

De Smart Industrie projecten en haar partners streven ernaar om Industrie 4.0 compliant, autonome en slimme netwerktechnologieën te implementeren. De belangrijkste uitdaging is het trainen van huidige werknemers, die vaak geen digitale vaardigheden op school hebben meegekregen, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van deze digitale tools. We willen trainingen toegankelijk maken voor alle MKB-maakbedrijven en opleidingsinstituten via de Smart Maker Academy.

Doelstelling en uitvoering

Het NXTGEN Smart Industry programma ambieert om in Europa leidend te zijn met het beste en meest flexibele maakindustrie ecosysteem/network. Dit willen we bereiken door Industrie 4.0 compliant te zijn, waardoor we aantrekkelijker en competitiever worden voor bedrijven die hun productie willen uitbesteden binnen het Nederlandse NXT GEN HIGHTECH ecosysteem.

Groeifonds NXTGEN Hightech

NXTGEN Hightech wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Dit programma gaat tot 2030 met ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, maar liefst € 1 miljard investeren. Daarmee levert NXTGEN Hightech een significante bijdrage aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én bieden we oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. Voor meer informatie, kijk ook op www.nxtgenhightech.nl(opent in nieuw tabblad).

Logo NXT GEN

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Aart Schoonderbeek, associate lector, Digital Business & Society

Dr.ir.Aart Schoonderbeek
a.schoonderbeek@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)