Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Lectorenplatform Sustainable Smart Industry

Lectorenplatform Sustainable Smart Industry

  •   Digital Business & Society
  •   1 april 2023 - 31 maart 2025

Lectorenplatform Sustainable Smart Industry houdt zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering (smart industry) en het verduurzamen (sustainability) ervan.

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Soort onderzoek: samenwerken, kennis delen, krachten bundelen
  • Partners:  NHL-Stenden hogeschool, hogeschool Windesheim, Haagse Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Fontys Hogeschool
  • Subsidieverstrekker: Regieorgaan SIA

Aanleiding Lectorenplatform Sustainable Smart Industry

Lectorenplatform Sustainable Smart Industry houdt zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering (smart industry) en het verduurzamen (sustainability) ervan, met een focus op disassembly: het uit elkaar halen van producten. Het platform maakt het mogelijk om ervaringen en kennis te delen tussen docent-onderzoekers en bedrijven. Parallel daaraan versterkt het platform de samenwerking tussen de lectoraten en onderwijs door hybride leeromgevingen te gebruiken voor disassembly.

Doelstelling en uitvoering

Het doel van het platform is het realiseren van een community of practice rondom het thema Sustainable Smart Industry (SSI) – Disassembly, waarin de lectoren een gezamenlijke het thema praktijkgericht onderzoeken. Hierbij streven we naar: 

  • Een empirische aanpak voor het toepassen van methoden en technieken op dit gebied. Het gaat om methoden zoals: digital twinning, robotica en leverketens. Bij Disassembly speelt bijvoorbeeld het mogelijk maken om producten in de toekomst uit elkaar te halen en onderdelen te hergebruiken.
  • Het ontwikkelen van een kennisnetwerk om de diverse partijen op het gebied van SSI te betrekken. 
  • Het opstellen van een landelijke kennisagenda voor het thema SSI/Disassembly. 
  • Het faciliteren van kennismanagement rondom het thema door het ontwikkelen van een interactief platform waar m.n. docent-onderzoekers, maar mogelijk ook bedrijven hun vragen rondom het thema beantwoord krijgen.

Regieorgaan SIA

Het Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen door onderzoek te financieren en samenwerkingen tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Aart Schoonderbeek, associate lector Digital Business & Society

Dr.ir.Aart Schoonderbeek
a.schoonderbeek@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)