Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Lectorenplatform Applied Smart Robotics & AI

Lectorenplatform Applied Smart Robotics & AI

 •   Digital Business & Society
 •   1 april 2023 - 31 maart 2025

Dit project moet de samenwerking tussen lectoren van de deelnemende hogescholen bevorderen in het onderzoek naar kerntechnologieën van robotische systemen.

 • Lectoraat Digital Business & Society
 • Soort onderzoek: samenwerken, kennis delen, krachten bundelen
 • Partners:  Hogeschool Saxion (penvoerder), Avans Hogeschool, De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, NHL-Stenden hogeschool, Hogeschool Windesheim, Zuyd Hogeschool, Holland Robotics, TKI HTSM / Roadmapteam Smart Industry
 • Subsidieverstrekker: Regieorgaan SIA

Aanleiding Lectorenplatform Applied Smart Robotics & AI

Robots worden al tientallen jaren toegepast voor repeterende taken. Echter pas wanneer robots ook overweg kunnen met ongestructureerde omgevingen en onvoorziene omstandigheden, kunnen ze voor veel meer toepassingen ingezet worden. Daarvoor is nog veel werk te doen. Het lerende vermogen van robots is nog steeds veel minder dan dat van mensen. Bovendien zijn mensen flexibeler, leren ze van minder voorbeelden en kunnen ze leren van een groot aantal verschillende taken.

Daarom slaan een consortium van 9 hogescholen, TKI-HTSM en Holland Robotics de handen ineen om de ontwikkeling van praktijkkennis op het gebied van robotics en artificial intelligence te versnellen, kennis te delen en betekenisvolle oplossingen te realiseren voor vraagstukken op het gebied van de zorg, klimaat, veiligheid, energie, (maak)industrie en onderwijs.

Doelstelling en uitvoering

Het platform heeft als hoofddoel de samenwerking tussen lectoren van de deelnemende hogescholen te bevorderen die onderzoek doen naar kerntechnologieën van robotische systemen. Deze samenwerking leidt tot een strategische onderzoeksagenda waarin verschillende ontwikkelopgaven staan opgenomen alsook de wijze waarop het platform die wil realiseren. Subdoelen zijn: 

 1. Een inventarisatie van state-of-the-art kennis bij de deelnemers aan het platform 
 2. Een inventarisatie van kennisinfrastructuren bij de deelnemende partners aan het platform. 
 3. Het ontwikkelen van een strategische onderzoeksagenda 
 4. Positionering van het platform binnen het nationale kennis- en innovatie-ecosysteem 
 5. Het gezamenlijk bepalen van ontwikkelopgaven binnen de KIA-contexten waarin sleuteltechnologieën de basis vormen voor (innovatieve) doorbraken. 
 6. Het periodiek organiseren van interne/externe kenniscirculatieactiviteiten 

Regieorgaan SIA

Het Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen door onderzoek te financieren en samenwerkingen tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Aart Schoonderbeek, associate lector Digital Business & Society

Dr.ir.Aart Schoonderbeek
a.schoonderbeek@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)