Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Applied AI Learning Communities

  •   Digital Business & Society
  •   1 juni 2022 - 30 september 2023

Het Nationaal Groeifondsproject AiNed(opent in nieuw tabblad) heeft via het lectorenplatform PRIO zes learning communities op het gebied van toepassingen van AI gefinancierd.

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Soort onderzoek: pilot, praktijkgericht onderzoek
  • Penvoerder: hogeschool Windesheim (voorzitter Platform PRIO)
  • Partner: Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht, Fontys, Avans, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam
  • Mogelijk gemaakt door: Nationaal Groeifondsproject AiNed en Regieorgaan SIA 

Aanleiding Applied AI Learning Communities

De toename van het gebruik van data en artificial intelligence (AI) in de maatschappij vraagt om een groei van het aantal mensen die op deze gebieden (meer) vaardigheden en kennis hebben. 

Learning communities (of leergemeenschappen) is een benaming van de wijze waarop veel kenniskringen rondom lectoraten werken: een combinatie van nauw-betrokken bedrijven bij innovatie, met doorwerking naar het bestaand curriculum én nieuwe leervormen. Het Nationaal Groeifondsproject AiNed(opent in nieuw tabblad) heeft via het lectorenplatform PRIO zes learning communities op het gebied van toepassingen van AI gefinancierd.

Doelstelling en uitvoering

De Nederlandse AI Coalitie heeft het lectorenplatform PRIO gevraagd om zes learning communities (LCs) in te richten waar werken, innoveren en leren samen komen. Elk van deze LCs bevindt zich bij een deelnemende hogeschool, die een regionaal ecosysteem organiseert met een specifiek toepassingsdomein. Het project betreft een pilot om te bepalen wat de succes- en faal-factoren zijn voor een dergelijke LC.

AiNED

Het AiNed(opent in nieuw tabblad) programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie. Het Nationaal Groeifonds heeft aan fase 1 van het AiNed programma een budget van 204,5 miljoen euro toegewezen.

Regieorgaan SIA

Het Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad) bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen door onderzoek te financieren en samenwerkingen tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Logo Regieorgaan SIA

Meer informatie?

Neem contact op met Dr.ir.Erik Fledderus, lector  Digital Business & Society

Dr.ir.Erik Fledderus
e.fledderus@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)