Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Sui Lin gestart als Academic Director voor de educatieve masters

Banner image

Dr. Sui Lin Goei is als lector verbonden aan het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen. Binnen haar lectorfunctie heeft zij nu een aparte opdracht erbij, namelijk die van Academic Director, waar ze twee dagen in de week invulling aan gaat geven. Haar opdracht? Belangrijke thema’s zoals praktijkgericht onderzoek, formatief handelen en inclusie meer in het curriculum van de educatieve masters te krijgen. Daarnaast zal internationalisering en een stukje kwaliteitszorg onderdeel worden van haar rol. 

Hoe is zij begonnen in haar rol? 

“Ik ben in deze rol begonnen op 1 augustus, midden in de zomer dus. Het is nog helemaal nieuw. Ik ben nog hard bezig om alles te doorgronden. Vooral de afkortingen! Maar ondertussen heb ik daar meer zicht op gekregen. Natuurlijk ben ik nu ook bezig om het team te leren kennen: de professionals in de verschillende teams van de leerroutes. Enerzijds om ze beter te leren kennen, maar ook om erachter te komen welke beelden en verwachtingen zij hebben rond die thematieken,” vertelt Sui Lin. “Dit is nodig om met elkaar een ontwikkelstrategie te ontwerpen voor het komende jaar en voor de jaren daarna.” 

Wat zijn de eerste plannen? 

“Als Academic Director ben ik, samen met de opleidingsmanager, curriculumcommissie en uiteraard het onderwijsteam, verantwoordelijk om de invulling van deze thematieken door te ontwikkelen, te kijken wat dat betekent voor de educatieve masters en hoe we dat binnen het curriculum gaan vormgeven. Bijvoorbeeld door met elkaar te bekijken hoe inclusie in de leeruitkomsten terugkomt en hoe we dit thema beter kunnen inbedden in de modules. Met als doel op termijn een veel sterker profiel voor de educatieve masters neer te zetten,” legt Sui Lin uit. 

“Andere concrete plannen binnen mijn rol is kijken hoe de doorlopende leerlijn rond praktijkgericht onderzoek van de bachelors tot de masters binnen bewegen en educatie verder ontwikkeld kan worden. Om vervolgens te kijken of we hier een leerlijn in kunnen ontwikkelen waarin we studenten tijdens de bachelor al een perspectief kunnen schetsen dat een educatieve master bij ons ook mogelijk is en dat praktijkgericht onderzoek daar onderdeel van is. Dit praktijkgericht onderzoek is dan voor de professional zowel een leer- als ontwikkelstrategie om een innovatie en/of verandering in hun eigen context te weeg te brengen” 

Sui Lin blikt verder vooruit: “dit is iets voor verder in toekomst, maar wellicht is het op termijn ook mogelijk om onderscheidende leerroutes of masters te ontwikkelen in samenwerking met het werkveld. Dat dit een soort leerroutes zijn die passen bij wat het werkveld en de professionals binnen het werkveld nodig hebben. Dat past goed bij hoe wij onze opleidingen vormgeven en het past bij de visie van hoe wij leren en ontwikkelen: samen doen en al onderzoekend ontwerpen met visie voor de toekomst.”