Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

‘Eigenlijk heeft alles in ons dagelijks leven met economie te maken’

  • 21 november 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / Eigenlijk heeft alles in ons dagelijks leven met economie te maken

In de Week van het Economieonderwijs geven vierdejaarsstudenten Eva Koot en Dirk Ridder van de Lerarenopleiding Economie een spannende workshop met het Wereldhandelsspel. Hoe denken deze twee economiedocenten van de toekomst over hun vakgebied? Moeten er misschien nieuwe accenten worden gelegd?

Wie zijn jullie?

‘Wij zijn Eva en Dirk, allebei vierdejaarsstudenten aan de Lerarenopleiding Economie van Windesheim en ook studenten van het Teachers College. Wij zijn allebei heel enthousiast over het vak Economie en trekken veel samen op. We attenderen elkaar bijna dagelijks op bronnen, artikelen, ideeën en wetenswaardigheden op het gebied van ons vakgebied en discussiëren daarover. Vanuit het Teachers College zijn we gewend geraakt om met een overstijgende en kritische blik te kijken naar het onderwijssysteem, na te denken over didactiek, pedagogiek en om onze meningen daarover te delen met medestudenten en docenten.’

Wat gaan jullie doen tijdens de Week van het Economieonderwijs?

Dirk: ‘Wij geven samen een workshop en spelen met de deelnemers, docenten en studenten het Wereldhandelsspel. Dat is een bestaand spel dat wij allebei geweldig vinden. Door het spel sprong bij mij ooit de vonk over die me deed besluiten om deze opleiding te kiezen. En we hebben er onafhankelijk van elkaar de mooiste stage-les ooit mee gegeven. Het is een spel van veel ontdekken en beleven, maar ik zal niet te veel uitleggen want hoe minder je weet als deelnemer hoe beter het is.’

Eva: ‘Een tipje van de sluier: je speelt de wereldeconomie na. Tijdens het spel maken en verkopen de deelnemers allerlei producten aan de wereldmarkt onder wisselende condities en omstandigheden. Je komt tot allerlei ontdekkingen en inzichten die echt verrijkend zijn en ondervindt aan de lijve wat inflatie nu eigenlijk is. Allerlei economische begrippen komen vanzelf tot leven en zijn niet langer een abstractie uit een economieboek maar een gevolg van je eigen economisch handelen. Door het spel zie je nog helderder dat we elke dag met economie te maken hebben en daardoor wordt het vak veel minder abstract.’

Hoe reageren deelnemers op jullie workshop?

Eva: ‘Wij hebben het spel gespeeld met leerlingen tijdens onze stages en we hebben het onlangs samen gespeeld met onze eerstejaarsstudenten. Los van elkaar hebben we ervaren dat er leerlingen waren die er met tegenzin aan begonnen en die het aan het einde echt geweldig vonden. Dat komt omdat je echt iets beleeft en met aspecten in aanraking komt die gewoon bij het dagelijks leven horen zoals arbeid, creativiteit, schulden, geld verdienen en natuurlijk een beetje stress.’

Wat is jullie drijfveer?

Eva: ‘Tijdens mijn eerste opleiding International Businessmanagement op het mbo ontdekte ik dat ik economie erg leuk vond maar vooral kwaliteiten en interesses heb die beter bij het docentschap passen. Zo kwam ik bij het Teachers College terecht waar ik besloot om me vast te bijten in economie. Hoe meer ik me verdiepte in het vak, hoe meer ik me realiseerde dat economie eigenlijk alles omvat. Iedereen heeft ermee te maken: je betaalt belasting, je leent geld, je doet boodschappen, je hebt een hypotheek, je zoekt werk, je schrijft een sollicitatiebrief: al die zaken vallen in zekere zin onder economie. Het zou zo mooi zijn, dacht ik, om deze onderwerpen onder te brengen bij het economieonderwijs en ze meer aandacht te geven. Mijn overtuiging dat iedereen een gelijke kans verdient speelt daarbij een belangrijke rol. Ik heb bijvoorbeeld het geluk dat mijn ouders kritisch meelezen als ik een sollicitatiebrief zou moeten schrijven, maar dat geluk heeft niet iedereen. Laten we die skills opnemen in ons vak, denk ik dan.’

Eva Koot en Dirk RidderDirk: ‘Ik heb een soortgelijke motivatie. Ik ben ook gefascineerd door de allesomvattendheid van het vak en zie het belang van wat ik noem financiële geletterdheid. Leren hoe je met geld omgaat, daar heeft iedereen zijn hele leven wat aan. Ik vind economie een heel mooi vak zoals het nu is, maar het rust nog grotendeels op neoklassieke waarden. Ik zou het graag uitbreiden met onderwerpen waar jonge mensen iets aan hebben zodat ze beter voorbereid de maatschappij en hun werkend leven ingaan. Het vak is behoorlijk abstract en staat te ver weg van het dagelijks leven. 

Verandert het vak door de aandacht voor zaken als duurzaamheid en klimaat?

Dirk en Eva: ‘Dit is een tijd met steeds meer aandacht voor de gevolgen van ons economisch handelen. Dat merk je ook wel in het onderwijs, maar nog nauwelijks aan de leerstof: veranderingen gaan niet snel. Onze docenten op Windesheim en de docenten en die we tegenkomen op onze stagescholen staan er meestal wel voor open, maar zij zijn erg afhankelijk van het stramien van kerndoelen en eindtermen dat bepaalt of hun studenten en leerlingen het examen halen. Bottom-up is er de wil en de energie om dingen te veranderen. Landelijk zijn er bijvoorbeeld platforms van docenten die elkaar opzoeken, maar top down vanuit de overheid gebeurt er weinig. Daarom is De Week van het Economieonderwijs ook zo leuk en interessant. Die zet hard in op duurzaamheid, vernieuwing van het economieonderwijs en op aandacht voor noodzakelijke veranderingen. Daarom vinden wij het ook mooi om daar een bijdrage aan te leveren.’

Hoe zien jullie de toekomst van het economieonderwijs?

Dirk en Eva: ‘We hopen dat het vak in de toekomst nog beter zal aansluiten bij wat er speelt in de wereld en in de levens van mensen. Ik hoorde laatst over een vak dat werd ontwikkeld waarin veel meer ruimte zou zijn voor de filosofische kant van het verhaal. Dat vind ik goede ideeën. We zijn het er allebei over eens dat drie aspecten meer aandacht verdienen: het kritisch leren denken, financiële geletterdheid en de skills die je als student of leerling beter voorbereiden op een bestaan als werkende.’

Dirk en Eva geven op 22 november de workshop Wereldhandelsspel tijdens de landelijke Week van het Economieonderwijs in Zwolle. Deze wordt in Zwolle georganiseerd door de Zwolse Koers, een samenwerkingsverband tussen Deltion College, Landstede groep en Hogeschool Windesheim.

Meer informatie vind je hier(opent in nieuw tabblad).

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

‘De kern van de Eigen leerroute? Als student zelf de regie voeren’

9 juli 2024
Teaser image

Slimme oplossingen op Innovation day

5 juli 2024
Teaser image

Keuzemodule familiebedrijven beschikbaar voor mbo-studenten

1 juli 2024
Teaser image

‘Lezen moet iets leuk zijn en niet iets dat moet’

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024