Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Inclusief werkgeverschap wordt de norm

    22 december 2022
Home(opent in nieuw tabblad) / Inclusief werkgeverschap als norm

Hoe kun je mensen op een duurzame manier optimaal inzetten op de arbeidsmarkt?’ Met die centrale vraag houdt het lectoraat Sociale Innovatie van hogeschool Windesheim zich bezig. Samen met bedrijven en studenten worden antwoorden gezocht op dat vraagstuk. Joost van der Weide, associate lector, is projectleider ‘Inclusief Werkgeverschap’. ‘Kijk breder dan naar de ideale kandidaat die alles kan en neem vooroordelen weg’, zegt hij.

Instrumenten voor inclusief werkgeverschap

Het lectoraat maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk Breed Platform Arbeid, vertelt Joost. ‘Ik zit daar in de werkgroep ‘Inclusieve arbeidsmarkt’. Een aantal jaar geleden bij de eerste kennismaking kwamen we in de werkgroep tot de conclusie dat we al veel instrumenten in huis hebben en dat er al heel veel kennis is ontwikkeld om inclusief te werken. Alleen werden die kennis en instrumenten alleen in de eigen regio gedeeld en ingezet. Hanzehogeschool deed dat bijvoorbeeld in de regio Groningen, Fontys in Eindhoven en Windesheim en Saxion alleen in Oost-Nederland.’ Tegelijkertijd werd uit een aantal werksessies met werkgevers duidelijk dat die sterk de behoefte hadden aan die instrumenten om de stap naar inclusief werkgeverschap kleiner te maken. ‘Werkgevers wilden bijvoorbeeld een stappenplan waarin stond hoe ze moeten omgaan met statushouders. Of ondernemers die ‘open hiring’ wilden inzetten, vroegen om een checklist zodat de juiste stappen konden worden genomen’, zegt Joost. ‘Het is natuurlijk fijn dat die instrumenten bestonden, maar dat je als werkgever ook weet waar je die kunt vinden.’

Drempels wegnemen bij werkgever

Vandaar dat in het voorjaar van 2022 het project ‘Inclusief Werkgeverschap’ van start ging, met financiering vanuit Instituut Gak. Het gaat om een pilot van twee jaar waarin Hogeschool Utrecht, HAN in Arnhem en Nijmegen en Windesheim samenwerken om ruim vijftig bedrijven te ondersteunen. ‘Daarin gaan we kijken hoe we binnen die drie regio’s de instrumenten beter zichtbaar kunnen maken en bij elkaar kunnen brengen. Op een website zijn we nu bezig om die instrumenten toegankelijk te maken. Ook willen we op dat platform mogelijke drempels wegnemen bij werkgevers, door daar antwoorden te geven op veelgestelde vragen. Zodat we werkgevers helpen om stappen te zetten in de transitie naar inclusief werkgeverschap.’

Talentbenuttingsscan

Een voorbeeld van een instrument dat bedrijven kunnen inzetten, is de talentbenuttingsscan. Werkgevers krijgen daarmee inzicht in hoe hun bedrijf het potentieel aan talent benut, ten opzichte van andere organisaties. Ook krijgen ze in beeld wat het aanwezige talent de medewerkers en organisatie uiteindelijk kan opleveren en welke rol daarin is weggelegd voor leidinggevenden. ‘Wat je vooral ziet, is dat door de uitkomsten van de talentbenuttingsscan de dialoog binnen een bedrijf op gang wordt geholpen’, zegt Joost. ‘Een open blik is daarbij belangrijk.’ Want vaak worden mensen al van tevoren in een bepaald hokje geplaatst, weet de associate lector. ‘Ga zonder vooroordelen op zoek naar het talent binnen en buiten je organisatie. Vooral kwetsbaren zullen zich meer gezien en gewaardeerd voelen. Als je dit goed doet, werkt het ook positief door naar je andere werknemers. Daar profiteert uiteindelijk het hele bedrijf dus van. Dat is echt goud.’

Netwerkbijeenkomsten

Om de mogelijkheden onder de aandacht te brengen, haakt de projectgroep aan bij bijeenkomsten en netwerkclubs in de regio. ‘Maar we organiseren ook zelf netwerkbijeenkomsten voor werkgevers. Op 19 januari 2023 organiseren we er weer eentje. Daar kunnen werkgevers vragen stellen, maar ook inspiratie opdoen. Werkgevers wisselen daar ook ervaringen met elkaar uit, want het is soms handig om die uit eerste hand te horen. En niet onbelangrijk: het leidt ook tot matches tussen werkgevers en studenten.’

Inclusief werkgeverschap niet als uitzondering

Een ander belangrijk doel van het project is namelijk de inzet van studenten. ‘Momenteel lopen er vier Windeheim-studenten mee in ons project. En in februari 2023 gaat er opnieuw een groep starten. Dat geldt ook voor de andere regio’s. Zij werken in een bedrijf aan concrete vraagstukken over het thema. Zo werkt bijvoorbeeld een student bij een kringloopwinkel aan een vraagstuk over hoe de begeleiding van statushouders binnen die organisatie kan worden bevorderd. En hoe is de samenwerking eigenlijk met de gemeente daarin? Daarvan maakt de student een analyse.’ Dat studenten nu al kennismaken met inclusief werkgeverschap is volgens Joost noodzakelijk. ‘Het is belangrijk dat de professionals van morgen die ervaring over het thema straks meenemen als ze zelf ergens aan de slag gaan, bijvoorbeeld als hr-manager. Het gaat erom dat werkgevers oog hebben voor hun mensen en het potentieel van hen zien en benutten. Uiteindelijk moet inclusief werkgeverschap de norm zijn; niet de uitzondering.’

Tekst: Arjan Dijkema
Publicatie verschenen in INN regio Zwolle nr.16, winter 2022

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

Arend Runia benoemd als directeur domein Bewegen & Educatie

1 juni 2023

TechForFuture: 10 jaar innovatie en samenwerking in de maakindustrie

30 mei 2023

Windesheim heeft meest tevreden studenten van alle brede hogescholen van Nederland

30 mei 2023

Evita Logtenberg (19) is Windesheims beste studentondernemer

23 mei 2023

Waarom ad’s volgens Jacco Vonhof de toekomst van het onderwijs zijn

22 mei 2023