Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

HBO-monitor 2021: Windesheim-alumni tevreden over aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

  • 14 april 2022
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / HBO-monitor 2021: Windesheim-alumni tevreden over aansluiting opleiding op de arbeidsmarkt

86% van de afgestudeerden van Windesheim is tevreden over de aansluiting tussen de opleiding die ze gevolg hebben en de baan die ze hebben. Wat betreft het arbeidsmarktsucces: drie maanden na het behalen van het hbo-diploma heeft meer dan 92% van de Windesheim alumni, die in 2021 afstudeerden, werk gevonden. Dit blijkt uit de HBO-monitor 2021, een landelijk onderzoek onder recent afgestudeerden waar Windesheim jaarlijks aan deelneemt.

Landelijk vulden 23.238 hbo-alumni deze alumni vragenlijst in, waaronder 1.420 oud Windesheim studenten. 78% van de afgestudeerden bij Windesheim kijkt anderhalf jaar na het afstuderen met een tevreden of zeer tevreden gevoel terug op de studie. Daarmee ligt de tevredenheid van Windesheim-studenten hoger dan het landelijke gemiddelde van 69%. 80% van de alumni heeft naar eigen zeggen inmiddels een baan met een functieniveau dat past bij het gevolgde opleidingsniveau. Dat komt overeen met het landelijk beeld dat geschetst wordt in de HBO-monitor.

Voorbereiding op arbeidsmarkt
Over het algemeen zijn de alumni van mening dat Windesheim hen goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt.  70% van de Windesheim alumni vindt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt. Bijna 77% vindt dat de opleiding een goede basis heeft gelegd om competenties verder te ontwikkelen. Over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (57%) en de voorlichting over beroepsmogelijkheden (48%) zijn de alumni het minst tevreden. Zowel bij Windesheim als landelijk scoren deze aspecten relatief laag, (resp. 50% en 42%).  

Arbeidsmarktsucces
Alumni vonden relatief snel een baan na het afstuderen. De werkloosheid onder Windesheim alumni bedroeg eind 2021 1,7%. 69% van de alumni voorziet (heel) veel carrièremogelijkheden voor zichzelf binnen de functie die ze nu hebben. Dit geldt vooral voor alumni uit de domeinen Techniek (79%) en Business Media en Recht (75%).

Corona impact
In de vragenlijst zijn najaar 2021 aan alumni een aantal corona-gerelateerde vragen voorgelegd om zicht te krijgen op de invloed van de coronacrisis op de arbeidsmarktpositie, de werkomstandigheden en het welbevinden van alumni. 

Waar 42% zich al zorgen maakte over het vinden van passend werk, geeft bijna 21% aan hier ook hinder van te hebben ondervonden. Op de werkzekerheid van alumni lijkt de coronacrisis beperkt invloed te hebben. Bijna driekwart van de alumni (72%) laat weten dat dit niet veranderd is door de coronamaatregelen. De coronasituatie heeft wel het werken van oud-studenten van Windesheim veranderd. Bijna 50% ervaart dat het werk er niet makkelijker op is geworden.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Nieuwe directeur van het Kenniscentrum in Flevoland

20 februari 2024
Teaser image

Marlies Rekkers promoveert op onderzoek naar lichaamsbeleving

16 februari 2024
Teaser image

‘Ook in onze ‘eigen leerroute’ leer je vooral samen mét en ván je medestudenten’

13 februari 2024
Teaser image

Test met hergebruikt composiet bij de campus

1 februari 2024
Teaser image

Hogeschool Windesheim werkt aan een aantrekkelijke groene campus voor studenten en passanten

17 januari 2024