Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

HBO-monitor 2021: Windesheim-alumni tevreden over aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

    14 april 2022
Home(opent in nieuw tabblad) / HBO-monitor 2021: Windesheim-alumni tevreden over aansluiting opleiding op de arbeidsmarkt

86% van de afgestudeerden van Windesheim is tevreden over de aansluiting tussen de opleiding die ze gevolg hebben en de baan die ze hebben. Wat betreft het arbeidsmarktsucces: drie maanden na het behalen van het hbo-diploma heeft meer dan 92% van de Windesheim alumni, die in 2021 afstudeerden, werk gevonden. Dit blijkt uit de HBO-monitor 2021, een landelijk onderzoek onder recent afgestudeerden waar Windesheim jaarlijks aan deelneemt.

Landelijk vulden 23.238 hbo-alumni deze alumni vragenlijst in, waaronder 1.420 oud Windesheim studenten. 78% van de afgestudeerden bij Windesheim kijkt anderhalf jaar na het afstuderen met een tevreden of zeer tevreden gevoel terug op de studie. Daarmee ligt de tevredenheid van Windesheim-studenten hoger dan het landelijke gemiddelde van 69%. 80% van de alumni heeft naar eigen zeggen inmiddels een baan met een functieniveau dat past bij het gevolgde opleidingsniveau. Dat komt overeen met het landelijk beeld dat geschetst wordt in de HBO-monitor.

Voorbereiding op arbeidsmarkt
Over het algemeen zijn de alumni van mening dat Windesheim hen goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt.  70% van de Windesheim alumni vindt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt. Bijna 77% vindt dat de opleiding een goede basis heeft gelegd om competenties verder te ontwikkelen. Over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (57%) en de voorlichting over beroepsmogelijkheden (48%) zijn de alumni het minst tevreden. Zowel bij Windesheim als landelijk scoren deze aspecten relatief laag, (resp. 50% en 42%).  

Arbeidsmarktsucces
Alumni vonden relatief snel een baan na het afstuderen. De werkloosheid onder Windesheim alumni bedroeg eind 2021 1,7%. 69% van de alumni voorziet (heel) veel carrièremogelijkheden voor zichzelf binnen de functie die ze nu hebben. Dit geldt vooral voor alumni uit de domeinen Techniek (79%) en Business Media en Recht (75%).

Corona impact
In de vragenlijst zijn najaar 2021 aan alumni een aantal corona-gerelateerde vragen voorgelegd om zicht te krijgen op de invloed van de coronacrisis op de arbeidsmarktpositie, de werkomstandigheden en het welbevinden van alumni. 

Waar 42% zich al zorgen maakte over het vinden van passend werk, geeft bijna 21% aan hier ook hinder van te hebben ondervonden. Op de werkzekerheid van alumni lijkt de coronacrisis beperkt invloed te hebben. Bijna driekwart van de alumni (72%) laat weten dat dit niet veranderd is door de coronamaatregelen. De coronasituatie heeft wel het werken van oud-studenten van Windesheim veranderd. Bijna 50% ervaart dat het werk er niet makkelijker op is geworden.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Myrthe Honingh
Woordvoering algemeen

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023