Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Twee nieuwe projecten en twee nieuwe publicaties

  • 9 november 2021
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Twee nieuwe projecten en twee nieuwe publicaties

Oktober was een mooie herfstmaand voor het lectoraat Sociale Innovatie: de subsidieverzoeken voor twee projecten zijn gehonoreerd en er verschenen twee artikelen van ons in het Tijdschrift voor HRM.

Twee nieuwe projecten

Voor de provincie Overijssel zijn we al langer bezig om te onderzoeken hoe de begeleiding van jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid naar de arbeidsmarkt het beste kan worden vormgegeven (zie ook het hierna besproken artikel in het Tijdschrift voor HRM). We brengen in kaart hoe het nu gaat en zoeken naar manieren om de begeleiding te verbeteren. Dit doen we samen met het Deltion College, het Studie Succes Centrum (SSC) van Windesheim (de pilot Sterk aan het werk) en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. We hebben nu subsidie gekregen om hier de komende twee jaar aan verder te werken in het project ‘Houd ze in het vizier!‘.

Van Instituut GAK hebben we subsidie gekregen voor het vormgeven van ondersteuning aan inclusief werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen. Dit doen we in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem Nijmegen. We zorgen voor een praktisch kennisaanbod rondom inclusievraagstukken en bieden werkgevers concrete ondersteuning door studenten van onze hogescholen. Die studenten worden vanuit de lectoraten ondersteunt.

Twee publicaties in Tijdschrift voor HRM

Het eerste artikel(opent in nieuw tabblad) in het Tijdschrift voor HRM gaat over het begeleiden van psychisch kwetsbare jongeren bij hun overstap van studie naar werk. Hierin worden de resultaten beschreven van een onderzoek waarin onderzoekers van het lectoraat in gesprek zijn gegaan met jongeren en werkgevers over hun ervaringen en samen met hen hebben gezocht naar wat helpt om de overstap soepel te laten verlopen.

Het tweede artikel(opent in nieuw tabblad) gaat over het begeleiden van statushouders bij hun eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In dit artikel trekken we lessen uit een serie onderzoeken van het lectoraat over dit thema.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Nieuwe directeur van het Kenniscentrum in Flevoland

20 februari 2024
Teaser image

Marlies Rekkers promoveert op onderzoek naar lichaamsbeleving

16 februari 2024
Teaser image

‘Ook in onze ‘eigen leerroute’ leer je vooral samen mét en ván je medestudenten’

13 februari 2024
Teaser image

Test met hergebruikt composiet bij de campus

1 februari 2024
Teaser image

Hogeschool Windesheim werkt aan een aantrekkelijke groene campus voor studenten en passanten

17 januari 2024