Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Urban Innovation: hogeschool Windesheim (ver)bindt onderzoek, onderwijs, werkveld én bewoners in nieuw programma

  • 5 november 2021
Banner image

Windesheim in Almere bestaat inmiddels al 10 jaar. In deze 10 jaar heeft de hogeschool volop bijgedragen aan het opleiden van hbo-professionals in én voor de regio. Maar een hogeschool is meer dan alleen een opleider, het is als kennisinstelling ook een spin in het web in projecten die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken – in de stad én in de provincie. Bijvoorbeeld via het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de drie lectoraten die de hogeschool rijk is. Om onderzoek in verbinding met onderwijs, werkveld en inwoners nóg relevanter te maken voor specifieke opgaven in de eigen regio wil de hogeschool zich gaan focussen op een overkoepelend thema: maatschappelijke innovatie én in het kielzog daarvan – ondersteund door een subsidie van € 3 miljoen uit het Fonds Verstedelijking Almere – Urban Innovation. Hét thema voor onderzoek, onderwijsactiviteiten, praktijk- en afstudeeropdrachten.

Josephine Lappia, manager onderzoek en onderwijs: “Het kenniscentrum bestaat nu nog uit drie onderzoeksgroepen, oftewel lectoraten zoals je dit bij een hogeschool noemt. Hier wordt al enkele jaren actief onderzoek gedaan op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en (sociaal) ondernemerschap én op het terrein van onderwijs en opvoeding. Alle drie thema's die bijdragen aan een sociaal en economisch duurzame toekomst van de provincie én van steden als Almere en Lelystad. Hieraan voegen we straks een vierde element toe dat zich vooral moet gaan richten op een meer ecologische component: namelijk wonen. Binnen het kenniscentrum komt er een nieuw lectoraat Urban Innovation. Deze nieuwe loot maakt het mogelijk om meer integraal samen te werken in onderzoek en onderwijs aan een aantal maatschappelijke innovaties. Ook ontwikkelen we met opleidingen een minor met fieldlabs voor Urban Innovation.”

Een kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie
Zo bestrijkt het kenniscentrum van hogeschool Windesheim in Almere de juiste kennis en knowhow waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van ‘New Towns’ als Almere en Lelystad. Kennis en expertise die nodig is om straks een antwoord te kunnen geven op de drie centrale uitdagingen die deze steden in de nabije toekomst te wachten staan. Namelijk het verbeteren van de economische structuur van de regio, meer verbindingen leggen tussen kwetsbare en zelfredzame bevolkingsgroepen én het realiseren en in stand houden van een aantrekkelijke leefomgeving bij de grote bouw- en verstedelijkingsopgave binnen de Metropoolregio Amsterdam. Of zoals directeur Windesheim Almere, Kees Stolwijk, het verwoordt: “Windesheim is er in Flevoland klaar voor om als brede hogeschool door te groeien naar een veelzijdig kenniscentrum voor stad én regio.”

Een kenniscentrum voor de vijf O’s
Via het overkoepelende programma Urban Innovation wil het kenniscentrum in Almere onder meer de relatie tussen onderzoek en onderwijs – samen met al onze regiopartners – verder verdiepen. Het programma brengt daarom drie innovaties samen. Enerzijds innoveert het het onderwijs, doordat studenten, docenten, onderzoekers, professionals en bewoners als leerwerkcommunity in fysieke fieldlabs samenwerken aan concrete verbeteringen in (oude) wijken. Anderzijds versterkt het de relatie onderwijs-onderzoek, doordat verbeteringen (multidisciplinair) worden gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen beide disciplines. En tot slot draagt het bij aan netwerkinnovatie, omdat alle vijf O’s samenwerken binnen het programma én de fieldlabs: van overheid, onderwijs tot onderzoek en van een ondernemer tot alle omwonenden. Met als uiteindelijk doel dat maatschappelijke innovaties op het snijvlak van fysieke en sociale opgaven sneller worden gerealiseerd, duurzamer beklijven en bewoners dat ook zichtbaar(der) merken.   

Een kenniscentrum op het snijvlak van onderzoek en onderwijs
Een mooi voorbeeld van de integratie tussen onderzoek en onderwijs is de vanuit het programma ontwikkelde minor Urban Innovation die dit collegejaar van start is gegaan. Een minor is een keuzepakket dat de studenten tijdens hun opleiding zelf kunnen kiezen. In de minor Urban Innovation werkt een team van ambitieuze studenten uit meerdere opleidingen aan het integraal aanpakken van grootstedelijke Almeerse vraagstukken. Dit doen ze in fieldlabs. Hierin werken regionale partners intensief samen met kennisinstellingen aan innovatieve toepassingen, die men direct in de praktijk test. Vandaar dat een fieldlab ook wel een ‘real life testing ground’ wordt genoemd. Fieldlabs waar studenten uit kunnen kiezen zijn: Veerkracht in Filmwijk, Eenheid in Europakwartier én Smart City (Hortuswijk, Floriadeterrein).* Maar vanuit het programma worden nog tal van andere activiteiten ontplooid, zoals een reeks inspiratiesessies Urban Innovation en de Hackathon Almere Zero Waste City (27-29 sept.) over een hardnekkig afvalprobleem.

*Partners binnen de fieldlabs zijn o.a.: woningbouwcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere, de Almeerse Scholen Groep (ASG), De Nieuwe Bibliotheek, Zorggroep Almere, welzijnsorganisatie De Schoor, de politie en het Leger des Heils.

Lees hier ook het bericht over actualisatie leeropdracht huidige lectoraten

Inspiratiesessies

Tijdens een inspiratiemiddag, georganiseerd door de minor Urban Innovation, staat de vraag ‘Wat beïnvloedt de leefbare stad?’ centraal. Sprekers Piet Renooy, Pieter Tordoir en Bas van de Griendt (auteurs van het boek ‘de wereld van de stad’) geven vanuit hun eigen expertise antwoord op deze vraag. Bekijk hieronder de inspiratiesessies terug. 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Zeer hoge studenttevredenheid bij hogeschool Windesheim

28 mei 2024
Teaser image

Robotiseren is mensenwerk

28 mei 2024
Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024