Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

MRA-brede samenwerking voor versnellen circulaire transitie

 • 30 november 2021
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / MRA-brede samenwerking voor versnellen circulaire transitie

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een ongekende transitie in de wijze waarop we ondernemen, samenwerken, denken en doen. In CIRCOLLAB identificeren de Hogeschool van Amsterdam (HvA), hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) samen met 32 partners welke technologische, sociale en economische innovaties er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om veranderingen in een stroomversnelling te brengen en hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn. Het consortium ontvangt hiertoe een SPRONG-subsidie van zeker een miljoen, voor een termijn van minstens vier jaar.

Circulaire economieSPRONG-subsidie voor interdisciplinair praktijkgericht onderzoek CIRCOLLAB
Van methoden om gebouwen circulair te maken tot systemen voor de herbestemming of verwerking van meubels en textiel: aan slimme technologie om te verduurzamen geen gebrek. Maar veel circulaire oplossingen blijven tot nu toe beperkt tot toepassingen op lab- en pilot-schaal. Dit terwijl Nederland grote stappen wil zetten naar een circulaire economie; doel is om in 2050 circulair te zijn. Daarom is het zaak dat we met zijn allen nu al anders gaan denken en doen – van de fabrikant die grondstoffen inkoopt voor zijn producten tot de consument die nadenkt over de aanschaf van een meubel- of kledingstuk, en de overheid die de toepassing van een technologie toestaat.

Technologisch, economisch en sociaal
"Het moet op alle fronten kloppen, technologisch, economisch en sociaal", benadrukt Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen bij de HvA. "De circulaire transitie vraagt niet alleen om technologische innovaties, maar ook om nieuwe businessmodellen, andere vormen van samenwerking, aangepaste regelgeving en gedragsverandering bij consumenten én professionals. Met CIRCOLLAB ontwikkelen we de integrale kennis en inzichten die hiervoor nodig zijn, en geven we een impuls aan de vertaling naar daadwerkelijke toepassingen."

Kennisinfrastructuur opzetten
De drie hogescholen ontwikkelen in ‘Circular transition through collaboration in the metropolitan region Amsterdam’ (CIRCOLLAB) samen met kennis- en praktijkpartners een regionale infrastructuur voor het programmeren en uitvoeren van interdisciplinair onderzoek. Ze zetten hierbij dynamische leernetwerken op waarin partners onderling kennis en inzichten uitwisselen over de uitkomsten van experimenten in de regio. De partners leggen een structurele verbinding met het onderwijs: het thema circulariteit wordt vertaald naar curricula voor het opleiden van de professionals die voor de transitie nodig zijn.

De dialoog aangaan
Marieke Veltman, onderzoeker bij het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van hogeschool Windesheim, locatie Almere: "De transitie maken naar een circulaire economie, dat kunnen we alleen samen. We moeten een langetermijnvisie ontwikkelen en daarbij is de mens net zo belangrijk als de technologie. Welke vaardigheden hebben medewerkers bijvoorbeeld nodig? Hoe kunnen mensen hiertoe het beste geschoold, omgeschoold en gecoacht worden? We moeten hierbij niet alleen kijken naar diploma’s, maar ook naar de kennis en expertise die mensen informeel hebben opgedaan in hun loopbaan. Daarnaast is het de kunst om innoveren, leren en werken met elkaar te verbinden. Hoe kunnen we alle consortiumpartners hier goed bij betrekken? Welke regels moeten aangepast worden? Het is zaak dat we moeilijke gesprekken niet mijden, maar de dialoog met elkaar aangaan – ook en misschien zelfs juist bij tegengestelde belangen."

Leernetwerken
Er komen CIRCOLLAB-leernetwerken rond vier thema’s: 1. Circulair denken en doen 2. Circulair ondernemen 3. Circulair menselijk kapitaal 4. Circulair samenwerken. De thema’s worden gekoppeld aan twee waardeketens: de gebouwde omgeving en consumptiegoederen. In de leernetwerken komen vragen aan bod als: ‘Welke kennis, houding en gedrag rond de aanschaf van textiel zien we graag bij consumenten?’ ‘Hoe kunnen bedrijven door het inzetten van een circulair businessmodel zowel hun commerciële  als maatschappelijke doelen bereiken?’ ‘Welke kennis en vaardigheden moeten (toekomstige) professionals hebben als het gaat om circulariteit en hoe vertaalt zich dit naar onderwijs?’ En: ‘Hoe organiseer je samenwerking in de bouwsector om gebouwen meer circulair te maken?’ Het project sluit hiermee aan bij de onderwerpen op de Kennis- en Innovatie Agenda’s(opent in nieuw tabblad) Circulaire Economie en Maatschappelijk Verdienvermogen van de Nederlandse overheid.

CIRCOLLAB waardeketenAl doende leren en al lerende doen speelt een belangrijke rol bij transities. Daarom speelt de verbinding met experimenteerruimtes als het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie in Flevoland en het Marineterrein in Amsterdam een centrale rol in CIRCOLLAB – vanaf het eerste experiment tot en met de opschaling van innovaties.

Samen experimenteren
Peter van Assche, lector Architecture & Circular Thinking aan de AHK: "Voor de circulaire economie moeten we in de waardeketen van volgtijdelijke naar parallelle processen. Dat betekent kennis delen, samen dingen uitproberen en vooral niet zelf het wiel willen uitvinden; in je eentje achter je bureau een theoretische oplossing bedenken, dat gaat niet meer werken. CIRCOLLAB, en de leernetwerken die we gaan opzetten, vind ik een prachtig voorbeeld van hoe het straks moet."

Lectoraten die samen de kern vormen van CIRCOLLAB
Hogeschool van Amsterdam:

 • Bouwtransformatie
 • Circulair Ontwerpen & Ondernemen
 • City Logistiek
 • Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
 • Civic Interaction Design
 • Fashion Research & Technology
 • Psychologie voor een Duurzame Stad
 • Urban Economic Innovation

Hogeschool Windesheim:

 • Nieuwe Arbeidsverhoudingen
 • Urban Innovation

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:

 • Architecture & Circular Thinking

35 partners

CIRCOLLAB telt 35 partners, waaronder diverse regionale overheden, bedrijven en brancheverenigingen, kennisinstellingen en maatschappelijke en netwerkorganisaties. Initiatiefnemers zijn de HvA (penvoerder), hogeschool Windesheim en AHK. In totaal zijn er elf lectoraten bij betrokken.

Over SPRONG

Versterken van de infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek bij hogescholen, dat is het vertrekpunt van SPRONG: een subsidie van Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad) en een van de instrumenten binnen het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. SPRONG-onderzoeksgroepen sluiten aan bij één of meer van de zes Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's). Deze beschrijven de missies voor de komende jaren op het gebied van Energietransitie & Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid & Zorg; en Veiligheid. De KIA Sleuteltechnologieën en de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen ondersteunen deze missies.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

‘Lezen moet iets leuk zijn en niet iets dat moet’

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024
Teaser image

Nieuwe cursus leidt op tot bruggenbouwer in kunst en cultuur

13 juni 2024
Teaser image

Meer kansen voor Flevolandse jongeren in onderwijs en opvoeding

6 juni 2024
Teaser image

‘Ik hoop op mijn tachtigste mijn propedeuse te halen’

30 mei 2024