Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

‘Misschien laat je je tegenhouden om de verkeerde redenen’

    4 november 2021
Home(opent in nieuw tabblad) / Misschien laat je je tegenhouden om de verkeerde redenen

Op 5 november bezegelen Hogeschool Windesheim en de Universiteit van Tilburg (UvT) een samenwerking op het gebied van premasters in de vorm van een convenant.

Het convenant maakt het voor Windesheimstudenten van negen economische opleidingen mogelijk om tijdens hun studie een ‘ingedaalde premaster’ te volgen. De voordelen op een rij: geen extra voorbereidingsjaar, geen extra collegegeld en na het hbo-diploma direct kunnen beginnen met een universitaire master in Tilburg. Vanuit Windesheim zijn docentArnout en Ben Ben Veldhuizen van de opleiding Bedrijfskunde en docent en 'kartrekker van de doorstroom naar masters' Arnout Schuitema de motor achter de samenwerking. Zij zetten zich in om de doorstroom van het hbo naar een masterstudie voor hbo-studenten aantrekkelijker en vooral toegankelijker te maken. Dat doel is dankzij de samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen een stukje dichterbij gekomen.

Wat is het belang van het convenant?  

Arnout: ‘De samenwerking van onze hogeschool met de Universiteit van Tilburg is naast een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden om verder te studeren ook een verhaal dat past in het streven van Windesheim naar meer inclusie en een grotere kansengelijkheid binnen het onderwijs. Een deel van onze studenten denkt dat het volgen van een master voor hen iets onbereikbaars is. Dat kan te maken hebben met de onbekendheid daarmee, hun achtergrond of omdat ze denken dat een master alleen is weggelegd voor studenten die negens en tienen halen. Ben en ik willen laten zien dat er veel mogelijk is en studenten wellicht ook op ideeën brengen. Een prikkelende gedachte daarbij is: misschien laat je je tegenhouden om de verkeerde redenen. Het volgen van een ingedaalde premaster zoals wij dat noemen, is een manier om het universitaire onderwijs toegankelijker te maken voor hbo-afgestudeerden. Dat is het doel van dit convenant en de samenwerking met Tilburg.’

Heeft het volgen van zo’n premaster gevolgen voor de zwaarte van het programma?

Ben: ‘We hebben als Windesheim al ruim tien jaar ervaring door een soortgelijke samenwerking met de Universiteit Twente op het gebied van Bedrijfskunde zoals de master Business Administration. Daar zijn de ervaringen van studenten positief. Zeker 80 à 90% haalt de eindstreep. Een enkeling haakt af en ook dan is er geen man overboord. Als je als student merkt dat het wetenschappelijk onderwijs niet bij je past, studeer je verder om je hbo-diploma te halen. Goede begeleiding speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Studenten die een premaster volgen in Enschede krijgen daar goede begeleiding en ook hun eigen studiebegeleider bij Windesheim blijft hen ondersteunen en begeleiden. Die dubbele begeleiding zal ook hier het geval zijn.’

Wat is de opbrengst als je een master volgt?    

Ben: ‘Als mensen in bedrijven bepaalde posities willen innemen dan wordt die mastertitel vaak als voorwaarde gesteld. Naast die praktische reden is het denk ik voor veel studentenArnout en Ben in gesprek een mooie individuele uitdaging om een mastergraad te halen. Studenten hebben in hun achterhoofd, op welk gebied kan ik me nog meer ontwikkelen? Ik vind dat voor havisten de weg naar de universiteit te veel is afgesloten. Wat me altijd opvalt in de eerstejaarsklassen, dit jaar ook weer, is dat zodra ze geconfronteerd worden met de vraag wat hun toekomstige beroep vraagt, ook de mogelijke weg naar de universiteit veel meer bij hen gaat leven. De stap naar een master wordt dan ineens een natuurlijke stap. Ze worden enthousiast omdat ze kiezen vanuit een beroepscontext.’

Arnout: ‘In een aantal vakgebieden kun je echt meer met een master dan met een hbo-opleiding. Zodra het gaat om meer verantwoording en leidinggeven kom je vaak op een master uit. Daarnaast kan het ook gewoon zo zijn dat een mastergraad verplicht is om een bepaald beroep goed te kunnen invullen, zoals architect. Een master vergroot je mogelijkheden en het behalen van het hbo-diploma is voor veel studenten ook wel hét moment om het te doen, anders komt het er misschien niet meer van. Dat hoor ik ook vaak.’

Hoe ziet de route van hbo naar master eruit dankzij deze regeling?

Ben: ‘De premasters zijn eigenlijk verdiepingen van een behoorlijk aantal opleidingen die wij al in huis hebben, zoals premasters op het gebied van finance, tax, marketing, supply management en international business. Studenten volgen colleges in Tilburg en zitten in de collegezalen tussen andere premasterstudenten én met reguliere studenten. Voor die laatstgenoemden zijn het gewoon modules van hun bachelor. Na het studieprogramma van een jaar krijgen studenten een certificaat. Bij Windesheim vertalen we het certificaat naar studiepunten voor hun minorruimte. Vervolgens verleent het certificaat de student toegang tot een specifieke master aan de Universiteit van Tilburg waarop het programma is afgestemd. Dat is nog wel eens verwarrend voor studenten die denken dat zo’n certificaat landelijk geldig is. Het onderwijsprogramma van elke premaster is heel specifiek afgestemd op de master die ze daarna in Tilburg kunnen volgen.’    

Wat is de verwachting wat betreft de deelname?

Arnout: ‘We hopen sowieso dat ook andere domeinen meer de samenwerking gaan zoeken voor gemeenschappelijke programma’s. Gemiddeld stroomt ongeveer 10 procent van de studenten door. Het belangrijkste voor ons is dat we door de afspraken met Tilburg het aanbod hebben uitgebreid met tien economische premasters.’

Ben: ‘We zullen even moeten afwachten hoe studenten reageren, maar het betekent dat ze meer hebben te kiezen. Een premaster betekent een verkorting van de studietijd, een verlaging van de kosten, en uitzicht op studeren in een leuke universiteitsstad. Tilburg heeft een goede naam, zeker op het gebied van economische studies. Ik verwacht dat we daar toch jaarlijks tientallen studenten naar toe zullen zien gaan vanuit Windesheim.’

Hoe worden studenten geïnformeerd over de premaster tijdens de hbo-opleiding?

Arnout: ‘Daar kunnen we als Hogeschool nog stappen in maken. Dat kwam ook naar voren in het interview met Marjon. Zij voelde dat ze er best alleen voor stond. De informatieverstrekking is heel verschillend per opleiding. Vaak weten studenten wel dat een master of premaster bestaat, maar betrekken ze het niet op zichzelf. Daar willen we graag verandering in brengen.’

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Myrthe Honingh
Woordvoering algemeen

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023