Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Kenniscentrum Almere actualiseert de leeropdrachten van twee lectoraten

    5 november 2021
Home(opent in nieuw tabblad) / Kenniscentrum Almere actualiseert de leeropdrachten van twee lectoraten

Om de positie van Windesheim, locatie Almere, op het gebied van onderzoek en onderwijs verder te versterken, is het multidisciplinaire kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland (MIF) gestart. Dit kenniscentrum bestaat momenteel uit een viertal lectoraten: Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Nieuwe Arbeidsverhoudingen en een nieuw lectoraat op het gebied van Urban Innovation.

Actualisatie huidige leeropdrachten
De leeropdracht van lectoraten wordt elke 4 jaar geëvalueerd. De lectoraten Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding en Nieuwe Arbeidsverhoudingen gaan beide eind 2021 een nieuwe periode van 4 jaar in. Dit moment grijpen we als hogeschool aan om de leeropdrachten tegen het licht te houden, om te kijken of deze nog steeds voldoen aan de actualiteit van vandaag, en om met interne en externe partijen in gesprek te gaan over de onderwerpen die zij van belang achten: wat moeten we vooral behouden, welke nieuwe onderzoeks- en innovatiethema’s zijn belangrijk voor de partijen, welke samenwerkingsverbanden zijn mogelijk en waar liggen (financiële) kansen voor beide lectoraten? 

Verkenning
Een verkenning van het onderzoeksportfolio en de leeropdrachten is uitgevoerd door Birch Consultants. Het bureau is bekend met de regionale situatie van Zuidwest-Flevoland, onder andere door de propositie die ze in 2019-2020 eerder voor onze hogeschool hebben verricht. Bovendien kent het bureau onze hogeschool en onze lectoraten én hebben wij vertrouwen erin dat hun verkenning onze lectoraten verder brengt om de nieuwe leeropdrachten te gaan formuleren. 

Nieuwe uitdaging
Over wat de leeropdrachten gaan inhouden voor het kenniscentrum, daar berichten we op een later moment verder over. Voor zowel het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen als het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding betekent het dat er te zijner tijd een vacature voor een lector komt. Beide lectoren zijn vrijwel vanaf het begin van de komst van onze hogeschool in Almere bij ons aan de slag gegaan als lector en stonden zo aan de wieg van talloze succesvolle onderzoeksprojecten die de afgelopen jaren door de hogeschool in de regio zijn opgezet en uitgevoerd. Toch zien beide lectoren de actualisering ook als hét moment om zelf nieuwe wegen te verkennen en in te slaan.

Onze lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen, Anneke Goudswaard, gaat per 1 januari 2022 fulltime voor de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) aan de slag. Anneke werkte al parttime voor TNO en krijgt de kans een nieuw innovatieprogramma op te zetten waarin al haar expertiseterreinen en haar passies samenkomen. Anneke gaf 8 jaar lang in haar rol als actieve verbinder gezicht aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt en de hogeschool als onderzoekspartner. In deze jaren heeft ze met veel plezier en inzet meegebouwd aan een groeiende hogeschool en aan talloze initiatieven ter verbetering van de regionale arbeidsmarkt en economie.

Daarnaast gaat onze lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Hanno van Keulen, aan de slag bij eerst de Universiteit Utrecht en daarna als hoogleraar Science Education & Communication en hoofd van de Universitaire Lerarenopleiding bij de TU Delft. In de 8 jaar dat hij lector was bij Windesheim in Almere heeft Hanno een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de regio door praktijkgericht onderzoek te doen naar belangrijke (regionale) vraagstukken op het gebied van onder meer onderwijsinhoud, de onderwijskwaliteit, docentprofessionaliteit en onderzoeksgericht onderwijs. We danken zowel Hanno als Anneke voor hun enorme inzet als lector, hun grote kennis en expertise, en wensen beiden veel succes bij de Universiteit Utrecht en TNO.

Lees hier meer over de nieuwe profilering en het programma Urban Innovation

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023