Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Welke invloed heeft de Corona-crisis op de leefstijl van kinderen?

    9 april 2020
Home(opent in nieuw tabblad) / Welke invloed heeft de Corona-crisis op de leefstijl van kinderen?

Door de Coronacrisis zitten kinderen van de ene op de andere dag ineens thuis. Welke effecten zal deze periode hebben op hun leefstijl en gezond gedrag? Maaike Koning en Natascha Notten van het lecoraat Gezonde Samenleving aan het woord.

“De invloed van de thuisomgeving zal hierin bepalend zijn, denk bijvoorbeeld aan regels wat betreft schermtijd en eet- en beweeggedrag van kinderen. De thuisomgeving is erg belangrijk voor kinderen in het maken van keuzes omtrent gezond en ongezond gedrag.”

Voorbeeldgedrag van ouders

“Voor de kinderen die nu veelal thuis komen te zitten, is de rol die ouders hierin hebben toonaangevend. Bij de kinderen van de basisschool is de invloed van de thuisomgeving sterker merkbaar dan bij scholieren van het middelbaar onderwijs. Jonge kinderen zijn immers veelal nog afhankelijk van hun ouders in de keuzes die ze maken, zoals wat ze aan eten meekrijgen en welke sporten ze beoefenen. Doordat ook de sportclubs nu wegvallen is de rol van het voorbeeldgedrag van ouders daarom nog bepalender voor het beweeggedrag van jonge kinderen.”

Extra risico’s zoals overgewicht

“Voor kinderen uit gezinnen waar er minder aandacht is voor gezond gedrag heeft deze periode wellicht meer invloed op hun leefstijl dan voor kinderen waarvan de ouders gezond gedrag als prioriteit zien. Deze kinderen hebben te maken met ouders die zich vaak minder kunnen inzetten voor gezond eet- en beweeggedrag, om bijvoorbeeld gezondheidsredenen of financiële redenen. Kinderen in deze gezinnen lopen in deze periode extra risico op het ontwikkelen van ongezonde eet- en beweeggewoontes en uiteindelijk op een grotere kans op het ontwikkelen van overgewicht.”

Elkaar op ideeën brengen

“Ouders hebben wel degelijk invloed op de mate waarin deze periode de gezondheid en het welzijn van hun kinderen zal beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mee te denken met hun kinderen: hoe organiseer ik een wedstijd traplopen? Hoe laat je kinderen tik-tok-filmpjes maken waarbij beweging een rol speelt, enz. Wanneer ouders deze ideeën delen met de school van hun kinderen, kan de leerkracht deze delen in bijvoorbeeld de klasse-app zodat ook klasgenootjes en ouders waarbij thuis minder aandacht is voor een gezonde leefstijl, een ander voorbeeld krijgen.”

Maaike Koning, onderzoeker lectoraat Gezonde Samenleving
Natascha Notten, lector Gezonde Samenleving

Delen via:

Vragen?

Stel ze aan Myrthe Honingh
Woordvoering algemeen

Wat zoek je?

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023