Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Mijn onderzoek is echt van waarde voor de organisatie

Lotte Bout afgestudeerd, Finance & Control
Banner image

Lotte (afgestudeerd Finance & Control) ging er tijdens de Comakershipverkiezing 2022 met de titel Beste Onderzoek vandoor. Lotte werkte aan een kostentoewijzingsmodel om de kosten van het hoofdkantoor van melkpoederproducent Vreugdenhil Dairy Foods gemakkelijk toe te wijzen aan vier verschillende productielocaties. Op basis van verdeelsleutels heeft Lotte een Excel-model gemaakt waarin elk jaar gemakkelijk nieuwe gegevens ingevoerd kunnen worden. Daarnaast heeft zij ook gebudgetteerde kosten van het hoofdkantoor verdeeld. Een complex vraagstuk dat niets voor niets met deze titel is bekroond.

De afstudeerder houdt niet krampachtig vast aan de theorie, maar zet de theorie als hulpmiddel in om tot een oplossing te komen waar de opdrachtgever echt iets aan heeft. De praktische toepasbaarheid is immers één van de belangrijkste pijlers en dat beaamde de jury.

De eisen in kaart brengen

‘Om tot het model te komen, heb ik eerst de eisen voor het model in kaart gebracht. In het verleden was namelijk al eens een soortgelijk model ontworpen, maar deze was te complex dat het eigenlijk niet bruikbaar was. Om een soortgelijke situatie te voorkomen, heb ik vooraf veel nadruk op de eisen gelegd. Ook ben ik in deze fase van het onderzoek langs drie van de vier productlocaties geweest om een beter beeld te krijgen van wat elke locatie precies doet.’

‘Vervolgens heb ik het budget van 2022 geanalyseerd en de kosten per afdeling op het hoofdkantoor gesorteerd. Dit was de input voor de interviews die ik daarna bij de afdelingsmanagers heb afgenomen om tot de best passende verdeelsleutels te komen voor de verschillende kosten per afdeling. Tijdens de interviews zijn ook de kernactiviteiten van de afdelingen aan bod gekomen om zo een duidelijk beeld te schetsen van wat een afdeling doet en hoe mogelijk kosten ontstaan.’

Lotte pitcht voor de jury tijdens de Comakershipverkiezing 2022

Niet krampachtig vasthouden aan theorie

‘In de eerste fase van het onderzoek hield ik krampachtig vast aan wat in de theorie beschreven stond over het onderwerp. Hierdoor verloor ik de realiteit en kwam zo ook de toepasbaarheid van mijn onderzoek in de praktijk in gevaar. Halverwege het onderzoek heb ik de theorie losgelaten en ben ik meer gaan focussen op de praktische toepasbaarheid. Dit zorgde niet alleen voor een praktisch toepasbaar eindresultaat, maar gaf mij ook meer rust en vrijheid in mijn hoofd om iets meer out of the box te denken. En vooral minder stress te ervaren!’

Uit je comfortzone

‘Ik ben het meest trots op het product dat ik heb opgeleverd en dat het onderzoek dat ik heb uitgevoerd echt van toegevoegde waarde is geweest. Het lastigste vond ik het afnemen van de interviews bij de afdelingsmanagers op het hoofdkantoor. Deze interviews zijn in april 2022 afgenomen en gedurende deze periode is er veel veranderd ten opzichte van het budget waarmee ik werkte. Deze was namelijk eind 2021 opgesteld. Hierdoor moest ik vaak extra doorvragen om toch mijn benodigde input te krijgen. Het afnemen van de interviews vond ik ook lastig omdat het buiten mijn comfortzone lag. Uiteindelijk heb ik wel veel geleerd en voel ik mij nu een stuk comfortabeler in een interviewsituatie!’

In de toekomst

‘Als het management akkoord is, wordt het kostentoewijzingsmodel vanaf 2023 in gebruik genomen voor de verdeling van de gebudgetteerde kosten van het hoofdkantoor aan de productlocaties. Mijn stagebegeleider en een toekomstige gebruiker die bij mijn presentatie aanwezig waren, gaven aan dat het model eigenlijk direct in gebruik genomen kon worden.’

Lotte met de cheque voor Beste onderzoeksproces

Uitleg Comakerships

Als praktijkgerichte hogeschool bekijkt Windesheim in Almere elk jaar welke Comakerships op het gebied van onderzoek, product of rapport een diepe indruk hebben gemaakt. Van de ruim 2.000 projecten die in studiejaar 2021/2022 zijn opgeleverd, was Lotte een van de genomineerden en won de prijs voor beste onderzoek.

Heb jij een opdracht?

Comakerships zijn anders dan andere projecten, omdat studenten binnen enkele maanden een dienst of product opleveren. Zo komen theorie en praktijk écht samen. Heeft jouw bedrijf een interessante opdracht? Bekijk hier wat voor soort opdrachten onze studenten zoeken.