Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Niets is eerlijker dan de mening van kinderen

Bo en Zara derdejaars, Lerarenopleiding Basisonderwijs
Banner image

Derdejaars studenten Bo Viergever en Zara Smits lopen een jaar eerder allebei stage op openbare basisschool de Archipel in Almere. Het was daarom interessant om samen onderzoek te doen voor deze school. Tijdens hun Comakership hielden ze zich bezig met de integratie van de vakken Wetenschap en Techniek Onderwijs, en Begrijpend lezen. Want hoe geef je deze verplichte vakken een goede plek en til je resultaten naar een hoger niveau? Dit leverde hen een nominatie voor Beste Comakership 2022 op. Bo en Zara zijn nu nóg gemotiveerder om les te geven op een openbare school waarbij zij elk een eigen klas onder hun hoede zullen hebben.

Hoe kunnen wij dit probleem aanpakken?

‘De school liep tegen het feit aan dat het verplichte vak Wetenschap en Techniek Onderwijs nog geen plek had gevonden in het onderwijsaanbod. Ook werd het vak Begrijpend lezen niet leuk gevonden door leerlingen, waardoor resultaten achterbleven. We hebben daarom doelgericht manieren gezocht om beide problemen aan te pakken.’

‘We begonnen met een enquête onder zowel leerkrachten als leerlingen van groep 6 om de beginsituatie in kaart te brengen. Vervolgens deden we theoretisch onderzoek naar het vak Wetenschap en Techniek, en Begrijpend lezen. Onze hoofdvraag richtte zich op de integratie van deze twee vakken. Onze ideeën gaven we vorm in een lessenserie, welke we in de praktijk hebben uitgevoerd. Na de evaluatie hebben we verbeteringen doorgevoerd en deze vervolgens weer aangepast. De uitkomst leidde tot een thematische lessenserie met theoretische onderbouwing. De lessenserie bestaat uit vijf lessen die aansluiten bij het thema horeca. Elke les heeft vooraf een verantwoording waarin de doelen
staan beschreven die in de betreffende les behandeld worden.’

Niets is eerlijker dan de mening van kinderen

‘Het was erg leuk dat we deze lessen hebben uitgevoerd in de praktijk zodat het meteen duidelijk werd of onze ideeën ook haalbaar waren. Verder is het mooi om te zien hoe de reacties van de kinderen aangeven of iets ook daadwerkelijk werkt. Niets is eerlijker dan de mening van kinderen.’

Creatief nadenken over onderwijs

‘Onze Comaker valt binnen het vijfjarenplan van de school. Zo heeft een jaar eerder een groep studenten zich ook met dit thema bezig gehouden. En andere studenten gaan verder waar wij zijn gebleven. Het is dus een project waar de school intensief mee bezig is.’

‘Als toekomstige leerkrachten sluit de opdracht vanuit onze stageschool mooi aan op onze opleiding. Zo werden wij binnen de opdracht uitgedaagd om creatief na te denken over het onderwijsaanbod en hebben we direct onze eigen leerkrachthandelen geoefend binnen het uitvoeren van de lessenserie.’

‘We zijn er erg trots op dat we een compleet product hebben afgeleverd aan de school. Iets wat wij geleerd hebben tijdens deze Comaker, is dat het belangrijk is dat je je als leerkracht blijft uitdagen om creatief over het onderwijsaanbod te blijven nadenken. Het zorgt er namelijk voor dat er meer haalbaar is dan wat je van tevoren zou bedenken.’

Pitchen tijdens de Comakershipverkiezing 2022

Uitleg Comakerships

Als praktijkgerichte hogeschool bekijkt Windesheim in Almere elk jaar welke Comakerships op het gebied van onderzoek, product of rapport een diepe indruk hebben gemaakt. Van de ruim 2.000 projecten die in studiejaar 2021/2022 zijn opgeleverd, waren Bo en Zara (Lerarenopleiding Basisonderwijs) een van de genomineerden.

Heb jij een opdracht?

Comakerships zijn anders dan andere projecten, omdat studenten binnen enkele maanden een dienst of product opleveren. Zo komen theorie en praktijk écht samen. Heeft jouw bedrijf een interessante opdracht? Bekijk hier wat voor soort opdrachten onze studenten zoeken.